Zarządzanie zasobami ludzkimi

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 • Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)
 • Koszt studiów: 3.400 PLN, opłata rekrutacyjna: 10zł
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, zainteresowanych obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach publicznych, zwłaszcza mundurowych
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

We współczesnych organizacjach, włączając instytucje publiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi jeden z głównych sektorów ich codziennego funkcjonowania. Program kierunku powstał z myślą o osobach, do których obowiązków należy szeroko rozumiane kierowanie zespołami. Dzięki zajęciom z psychologii i socjologii studenci poznają psychospołeczne uwarunkowania zarządzania personelem, zaś wiedza z zakresu prawa pozwoli im zrozumieć niezbędne zagadnienia formalne związane z tym zadaniem.

W ramach warsztatów i ćwiczeń studenci będą mieli możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności stosowania poznawanych narzędzi, wchodzących w orbitę takich tematów, jak porozumiewanie się, komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
Studia wyposażą uczestników w kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji liderów, postrzegających ludzi jako cenne źródło sukcesów firm i umiejących w pełnym zakresie wykorzystać ich potencjał.

Czy wiesz, że…

 • kompetencje psychospołeczne uznawane są za jedne z najważniejszych kompetencji współczesnego lidera?

 

 • praktyczna wiedza na temat zarządzania zasobami ludzkimi
 • oryginalne ujęcie adresowane do pracy w służbach mundurowych
 • praktyczny program kształcenia wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, managerów, psychologów, prawników, trenerów, liderów
 • umiejętności niezbędne w pracy z zespołami w różnych typach organizacji
 • przystępne czesne
 • uczelnia z dużymi tradycjami prawniczymi i komunikacyjnymi
 • studia w samym centrum Poznania
 1. Prawo pracy
 2. Prawo administracyjne
 3. Prawno-organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych i baz danych
 4. Ochrona informacji niejawnych w administracji państwowej i samorządowej
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi – wprowadzenie
 6. Rekrutacja pracowników
 7. Systemy szkoleń pracowników – planowanie kariery pracownika
 8. Ocenianie pracowników – budowanie i stosowanie arkuszy ocen
 9. Systemy wynagrodzeń i motywacji
 10. Kultura organizacyjna
 11. Komunikowanie się na płaszczyźnie zawodowej
 12. Trening umiejętności kierowniczych – warsztaty
 13. Zarządzanie strategiczne, twórcze rozwiązywanie problemów
 14. Zarządzanie konfliktem – prowadzenie negocjacji
 15. Zarządzanie czasem
 16. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem w procesie negocjacji i mediacji – warsztaty
 17. Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych – warsztaty
 18. Metody radzenia sobie ze stresem i emocjami destrukcyjnymi – warsztaty

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content