Dla pracodawców
Zależy nam na współpracy z Pracodawcami rzetelnie podchodzącymi do wdrażania studentów do zawodu.

POLSKIE RAMY JAKOŚCI PRAKTYK I STAŻY

Zależy nam na współpracy z Pracodawcami rzetelnie podchodzącymi do wdrażania
studentów do zawodu.
Oferty powinny zawierać nazwę stanowiska, zakres zadań i wskazywać nabywane umiejętności.

Państwa oferty praktyk i staży zamieszczane są na tablicach ogłoszeń wewnątrz Uczelni oraz na stronie Biura Karier i Praktyk WSUS w odpowiednich zakładkach. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna. Szczególnie zachęcamy pracodawców, których oferty pracy i praktyk pokrywają się z kierunkami kształcenia w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

Materiały wizualne i informacje przekazujemy studentom bezpośrednim mailingiem.

Przekazane na adres Uczelni plakaty, ulotki chętnie eksponujemy na terenie Uczelni i przekazujemy bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Zapraszamy do współpracy!

Uwaga ! Prosimy o dostarczanie materiałów graficznych do zamieszczenia na stronie w formatach jpg jpeg.

Prosimy nie przysyłać formatów do wydruku B2!

© All rights reserved

Skip to content