Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach artystycznych:

 • prof. dr hab. Władysław Wróblewski, dziekan Wydziału Artystycznego
 • prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 • prof. dr hab. Eugeniusz Matejko
 • prof. dr hab. Weronika Węcławska-Lipowicz
 • prof. dr Paweł Łubowski
 • mgr Krystyna Matuszewska
 • mgr Tomasz Rydel

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej:

 • doc. dr Ryszard Hayn, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej, przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna:

 • prof. dr Tomasz Lewandowski - Przewodniczący
 • prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
 • doc. dr Ryszard Hayn
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
- Prawo:

 • prof. dr Tomasz Lewandowski – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • doc. dr Ryszard Hayn
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

Rada Biblioteczna:

 • prof. Władysław Wróblewski – dziekan Wydziału Artystycznego
 • doc. dr Ryszard Hayn – dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
 • doc. dr Maciej Ziemkowski – prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
 • dr Paweł Semmler
 • dyrektor Biblioteki WSUS
 • Jacek Woda – dyrektor finansowy

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi Wydziału Artystycznego:

 • prof. Władysław Wróblewski – dziekan Wydziału Artystycznego
 • prof. dr hab. Dariusz Kuźma
 • prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
 • mgr Monika Tymicka
 • mgr Joanna Lewandowska
 • mgr Michał Woźniak

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej:

 • prorektor – prof. dr Tomasz Lewandowski – Przewodniczący
 • dziekan – doc. dr Ryszard Hayn
 • prodziekan – doc. dr Maciej Ziemkowski
 • prof. dr hab. Lesław Kański
 • mgr Beata Grudzińska

organy dyscyplinarne:

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

 • dr Grzegorz Czeszak

Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:

 • prof. dr Tomasz Lewandowski – Przewodniczący
 • doc. dr Ryszard Hayn
 • prof. dr Włodzimierz Groblewski
 • prof. Władysław Wróblewski
 • doc. dr Maciej Ziemkowski

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów:

 • dr Jerzy Mikosz

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów:

 • dr Teresa Majtas – Przewodnicząca
 • dr Marta Maj
 • mgr Monika Tymicka
 • Komisja jest uzupełniana o dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ uchwałodawczy

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów

 • prof. dr hab. Lesław Kański – Przewodniczący
 • dr Andrzej Zielonacki
 • Komisja jest uzupełniana o dwóch przedstawicieli studentów wskazanych przez uczelniany organ uchwałodawczy