Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach artystycznych:

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej:

Komisja ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
- Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna:

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
- Prawo:

Rada Biblioteczna:

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi Wydziału Artystycznego:

Zespół programowy ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej:

organy dyscyplinarne:

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów:

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów:

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów