Zespół

ZESPÓŁ

dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
Rektor WSUS

prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
Prorektor ds. Jakości Kształcenia 

prof. WSUS dr Maciej Ziemkowski
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

mgr Marcin Bąkowski
Prodziekan Wydziału Artystycznego

mgr Joanna Piasecka
Kierownik Toku Kształcenia

mgr Paulina Scholz
Kierownik Biura Rekrutacji

mgr Magdalena Poterała
Dziekanat

prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski
Prorektor WSUS

mgr Michał Woźniak
Dziekan Wydziału Artystycznego

Józef Majchrzak
Kanclerz

 dr Walerian Szymański
Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

mgr Marian Kossowski
Dyrektor Administracyjny

dr Marta Maj
Pełnomocnik Rektora ds. strategii i rozwoju

mgr Sabina Iwaszkiewicz
Dział Świadczeń dla Studentów, Dział Marketingu

mgr Małgorzata Ziemkowska
Asystent Rektora

© All rights reserved

Skip to content