Uniwersytet Srebrnego Wieku

Uniwersytet Srebrnego Wieku powstał pod auspicjami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

Porozumienie pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji a Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych zawarto 7 lutego 2013 roku.

Chcemy, by Uniwersytet Srebrnego Wieku (USW) stał się miejscem, gdzie będzie można uczestniczyć w wykładach, które przybliżą słuchaczom naukową wykładnię najważniejszych procesów społecznych i ekonomicznych współczesności Nie zabraknie również tematów związanych z psychologią, organizacją czasu wolnego i aktywizacją zawodową. Chcemy również, by studenci USW sami wskazywali interesujące ich tematy, rodzaje zajęć czy wydarzenia, które będą organizowane w ramach Uniwersytetu. Równie ważne w działalności naszego Uniwersytetu jest podtrzymywane więzi wśród seniorów mundurowej grupy zawodowej, a także upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych użytecznych dla tego środowiska.

Przewodniczącym Rady Programowej USW, w skład której wchodzą byli komendanci, generałowie i oficerowie służb mundurowych, jest doc. dr Zdzisław P. Szkutnik.

Studentem Uniwersytetu Srebrnego Wieku może być każdy, kto pracował lub pracuje w służbach mundurowych (funkcjonariusze, cywilni pracownicy). Inne osoby zainteresowane programem Uniwersytetu powinny posiadać rekomendację słuchacza.

© All rights reserved

Skip to content