Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku jest wszechstronnie przygotowany do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych działań wchodzących w zakres wzornictwa przemysłowego.  Jest wrażliwy na zjawiska społeczne, proekologiczne i potrzeby rynkowe, ma świadomość, że zawód projektanta nakłada na niego obowiązek kształtowania przedmiotów dla człowieka, która jest związana z jego codziennym funkcjonowaniem, przez udoskonalanie jej i polepszanie warunków (projektowanie bez barier).

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów i odbywane w ich trakcie praktyki oraz realizację zadań, absolwent studiów drugiego stopnia umie kierować i współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych jest zatem znakomicie przygotowany do podjęcia pracy w wyspecjalizowanych zespołach projektowych związanych z rozwojem i promocją wzornictwa. Jest wyposażony w umiejętności pozwalające na przygotowanie własnego projektu w formie cyfrowej, w taki sposób, aby mógł być odczytany i zrealizowany w dowolnym miejscu i czasie. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia jest zdolny do podjęcia studiów trzeciego stopnia na kierunkach związanych ze sztukami projektowymi, jak i studiów podyplomowych.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content