Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Wzornictwo na studiach drugiego stopnia jest świadom złożoności wyzwań i problemów, jakie dzisiejszy świat stawia przed projektantem wzornictwa, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z indywidualnych potrzeb człowieka, grup społecznych, przestrzeni i środowiska. Uczelnia proponuje wybór pracowni dyplomowych, projektowanie produktu, projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie gier, grafika użytkowa, projektowanie wnętrz i w tych obszarach absolwent może znaleźć zatrudnienie.

Absolwent kierunku Wzornictwo na studiach drugiego stopnia jest przygotowany do wykonywania samodzielnej działalności twórczej i projektowej oraz pracy na stanowiskach kreatywnych w firmach i przedsiębiorstwach, u producentów przedmiotów, produktów i materiałów, które są nieodłączną częścią współczesnego życia oraz przestrzeni, w której żyjemy. Wykształcenie zdobyte na kierunku Wzornictwa daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ponieważ absolwenci kierunku to projektanci, którzy w pracy zawodowej wykorzystują zarówno talent, jak i pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne, i są świadomi społecznej misji wykonywanego zawodu projektanta.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia absolwent Wzornictwa jest zdolny do podjęcia studiów doktoranckich na kierunkach związanych ze sztukami projektowymi, jak i studiach podyplomowych.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content