Studia II stopnia

Studia II stopnia

Tryb stacjonarny/niestacjonarny

WZORNICTWO

2-letnie studia II stopnia

Wzornictwo to interdyscyplinarne studia adresowane do osób, które łączą wyobraźnię artystyczną z gotowością poznawania narzędzi projektowania. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych lub na innych uczelniach.

Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Komunikacja społeczna

Specjalność na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
2 letnie studia II stopnia

W dobie mediów masowych i społeczeństwa sieciowego rzetelna informacja bywa cenniejsza niż waluty i kruszce. Z kolei tzw. fake newsy stają się narzędziami w grach o skali globalnej. Dlatego potrzeba na profesjonalistów od informacji stale rośnie. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna o specjalności dziennikarskiej mają na celu przygotowanie Absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tryb stacjonarny/niestacjonarny

PRAWO

Studia jednolite magisterskie

Prawo należy do jednych z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce, cieszących się niezmiennym prestiżem. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to uczelnia o wieloletnich tradycjach w kształceniu świetnych, profesjonalnych prawników.

Tryb niestacjonarny

Komunikacja społeczna  (dedykowana dla grup mundurowych)

Specjalność na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 letnie studia II stopnia

W dobie mediów masowych i społeczeństwa sieciowego rzetelna informacja bywa cenniejsza niż waluty i kruszce. Z kolei tzw. fake newsy stają się narzędziami w grach o skali globalnej.

© All rights reserved

Skip to content