Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych funkcjonuje na następujących zasadach:

 1. Obowiązkowe lektoraty z j. angielskiego.
 2. Dodatkowe lektoraty (opcjonalne) z języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, z możliwością wpisania tych lektoratów do indeksu.
 3. Zajęcia prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania, w zależności od wyników testów kwalifikacyjnych w danym roku akademickim.
 4. Język nauczany, to zarówno język ogólny, jak i biznesowy (w zależności od wydziału), w tym tzw. „office-survival language”, w sposób szczególny przygotowujący do międzynarodowych egzaminów kompetencji językowych (m.in. egzaminu TOEIC).
 5. WSUS jest zamkniętym ośrodkiem egzaminacyjnym firmy ETS (z siedzibą w Princeton, USA), oferującym m.in. takie egzaminy i certyfikaty językowe (uznawane na całym świecie), jak: TOEIC, TOEIC-BRIDGE, TOEFL itd., które proponowane są naszym studentom zamiast końcowego egzaminu z lektoratu, bądź w każdym przypadku na życzenie studentów, a które to certyfikaty w sposób znaczący wzbogacają kompetencje studentów u progu ich zawodowego życia.
 6. Ściśle określony program nauczania języków obcych: na bazie najnowszych istniejących na rynku podręczników i realizowany z dużą dyscypliną i dbałością o poziom.
 7. Lektorzy są regularnie oceniani również przez studentów, co pozwala na przyjrzenie się własnej pracy z „drugiej” strony i ujęcie tych spostrzeżeń w dalszych działaniach.
 8. Studenci przydzielani są do grup lektoratowych na podstawie wyników testów kwalifikacyjnych. W sytuacji, gdy z jakiegoś powodu student znajdzie się w niewłaściwej dla siebie grupie, natychmiast przenoszony jest (na własne życzenie poparte zaleceniem lektora) do odpowiedniej grupy.
 9. Aby dokumentować poziom rozwoju studenta w trakcie trwania lektoratów, od najbliższego semestru studenci będą otrzymywać w indeksie oprócz oceny, notę biegłości językowej wg Rady Europy: A1, A2, B1, B2, itd. Każdy student, jeżeli tylko zechce, ma prawo, obowiązek i MOŻLIWOŚCI w naszej szkole, żeby jego kompetencje językowe ewoluowały.
 10. Nasza kadra lektorska, to nauczyciele najwyższej próby. Są wśród nich doświadczeni pedagodzy z długoletnim stażem pracy, w tym: starsi wykładowcy akademiccy, egzaminatorzy OKE (prowadzący na terenie WSUS cykliczne warsztaty językowe dla poznańskich maturzystów), egzaminatorzy ETS (przeprowadzający egzaminy m.in. TOEIC), jak również młodzi nauczyciele, którzy mogą się uczyć i zdobywać cenne doświadczenie pod okiem starszych kolegów.
 11. Indywidualizacja nauczania – szczególna troska o studentów zarówno najsłabszych jak i najlepszych.
 12. Duży nacisk na pracę wychowawczą -motywowanie studentów do wysiłku, indywidualne dyżury dla studentów, „gazetka” na tablicy informacyjnej prezentująca materiały przygotowywane przez studentów w językach angielskim i niemieckim, koncerty świąteczne CHRISTMAS CAROLS z udziałem studentów.
 13. Duża dyspozycyjność, otwartość i życzliwość lektorów i kierownika Studium Języków Obcych wobec studentów w obliczu wszelkich ważnych dla nich spraw.

© All rights reserved

Skip to content