Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku jest świadomy jakie wyzwania niosą ze sobą zadania realizowane podczas projektowania produktu. Ma świadomość, że zawód projektanta nakłada na niego obowiązek kształtowania przedmiotów dla człowieka, która jest związana z jego codziennym funkcjonowaniem, przez udoskonalanie jej i polepszanie warunków.
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter studiów i odbywane podczas nich praktyki, absolwent studiów pierwszego stopnia jest znakomicie przygotowany do podjęcia pracy
w wysoko wyspecjalizowanych zespołach projektowych, może wchodzić w rolę animatora
i inicjatora przedsięwzięć związanych z rozwojem i promocją wzornictwa.
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia jest zdolny do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych ze sztukami projektowymi, jak i studiów podyplomowych.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content