Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Specjalność: Komunikacja społeczna  (dedykowana dla grup mundurowych)
 • 2 letnie studia II stopnia
 • Tryb niestacjonarny
W dobie mediów masowych i społeczeństwa sieciowego rzetelna informacja bywa cenniejsza niż waluty i kruszce. Z kolei tzw. fake newsy stają się narzędziami w grach o skali globalnej. Dlatego potrzeba na profesjonalistów od informacji stale rośnie. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna o specjalności dziennikarskiej mają na celu przygotowanie Absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Obejmują one swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną.

Adresaci :

Studia adresowane są dla funkcjonariuszy służb mundurowych (Policji, Straży Więziennej, Straży Miejskiej i innych) i pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach mundurowych.
 • studia dziennikarskie o najdłuższej tradycji wśród uczelni niepublicznych w tej części Polski

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności

 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia

 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – dziennikarzy, reporterów, managerów, trenerów komunikacji

 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących kunsztu dziennikarskiego oraz nauk o komunikacji

 • tworzenie własnych tekstów i prac projektowych pod bezpośrednią opieką wykładowców

 1. Studia trwają 4 semestry.

 2. Studenci otrzymują program nauczania z każdego przedmiotu wraz z podaniem literatury obowiązkowej gwarantującej wypełnienie treści programowych przedmiotu oraz literaturę uzupełniającą.

 3. Studenci uczestniczą w zjazdach według planu zajęć. W trakcie semestru Dziekan Wydziału może wyznaczyć dodatkową sesję mająca charakter seminarium dyplomowego.

 4. W trakcie nauki studenci mogą korzystać z dyżurów w terminach wyznaczonych przez prowadzących zajęcia.

 • Rzecznicy prasowi
 • Analitycy informacji
 • Redaktorzy czasopism branżowych
 • Pracownicy instytucji publicznych
 • Specjaliści od PR
 • Reporterzy
 • Reportażyści
 • Dokumentaliści
 • Prezenterzy radiowi i telewizyjni
 • Trenerzy komunikacji
 • Copywriterzy
 • Dziennikarskie źródła informacji

 • Etyka dziennikarska

 • Filozofia

 • Gatunki dziennikarskie

 • Historia współczesna

 • Język angielski

 • Komunikacja medialna

 • Nauka o komunikowaniu

 • Podstawy PR

 • Podstawy prawa

 • Reklama

 • Socjologia ogólna

 • Systemy medialne na świecie

 • Warsztat dziennikarski

 • Warsztat radiowy

 • Warsztat telewizyjny

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content