Pracodawcy

Uczelnia od lat sukcesywnie zawiera porozumienia o współpracy z licznymi organizacjami publicznymi i prywatnymi, dzięki czemu programy studiów poddawane są konsultacjom z otoczeniem biznesowym, zaś studenci WSUS mogą odbywać praktyki w różnorodnych miejscach. Do aktualnych partnerów Uczelni należą m.in.: Urząd Miasta Poznania, agencja marketingowa MORE Concept, firma Eksplorator, firma Coaching w Mieście, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, firma WACOM, gazeta Moje Miasto, firma CERMAG, firma BEMAX, Komenda Policji w Poznaniu, TVP 3, Grupa Polska Press, firma De Gosh, Europejskie Centrum Kultury w Poznaniu, Fundacja Rafko Grupa PBG, portal codziennypoznan.pl, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP), Audiator sp. z o.o. (właściciel marki Europejskie Centrum Edukacji z siedziba w Poznaniu). Jednocześnie deklarujemy, że po otrzymaniu zgody na  uruchomienie kierunku „Zarządzanie”, będziemy sukcesywnie poszerzać grono partnerów biznesowych, z którymi współpraca przekładać się będzie zarówno na jakość kształcenia, jak i realizację praktyk studenckich.

W styczniu 2017 roku Uczelnia podpisała oficjalną umowę o partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania. Oba podmioty zobowiązały się współdziałać przy realizowanym w Urzędzie Miasta Programie Staży i Praktyk Studenckich, obejmującym przyjmowanie przez Urząd Miasta na praktykę i staż wybranych studentów Uczelni (w ramach przeprowadzonego naboru), począwszy od 4 semestru studiów dla jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia oraz od 1 semestru studiów dla studiów drugiego stopnia.  Urząd Miasta zobowiązał się czuwać nad organizacją, przebiegiem oraz nadzorem nad realizacją Programu, a także nad rekrutacją studentów do udziału w przedsięwzięciu.  Uczelnia zaś podjęła się promocji Programu wśród studentów za pośrednictwem uczelnianego biura karier, samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich. Realizację programu zaplanowano dwuetapowo, w trzech edycjach w roku, trwających po 4 miesiące. Student, który przejdzie procedurę rekrutacji do wskazanego przez siebie wydziału lub biura, zostanie przyjęty (na podstawie zawartej umowy w sprawie odbywania praktyk zawodowych między Uczelnią a Urzędem Miasta) na praktykę, a po zakończeniu praktyki i otrzymaniu oceny pozytywnej z przebiegu praktyk, student zostanie przyjęty przez Urząd Miasta na staż, w ramach umowy zlecenie na okres minimum 2 miesięcy.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w 2006 roku, niedługo po otrzymaniu uprawnień do prowadzenia kierunków artystycznych, podpisała umowę  z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu dotyczącą współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i artystycznej. Na podstawie  umowy pedagodzy z obu uczelni brali udział we wspólnych wystawach, sympozjach, wyjazdach zagranicznych oraz przedsięwzięciach artystycznych, które zostały opisane w raporcie samooceny przed ostatnią wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej  W związku ze zmianą profilu studiów na praktyczny,  został podpisany aneks do wspomnianej umowy, na podstawie którego Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (UAP) umożliwia studentom Wydziału Artystycznego WSUS korzystanie z modelarni, pracowni i warsztatów UAP. Studenci pod opieką pedagogów z Wydziału Artystycznego WSUS oraz UAP mają okazję zapoznać się z warsztatem i najnowszymi technologiami, które można wykorzystywać w realizacji projektów.

Co roku, od pięciu lat studenci Wydziału Artystycznego  w ramach przedmiotu Ergonomia z anatomią, biorą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy Blum Polska Sp. z o.o., które odbywają się w siedzibie firmy w Jasinie k. Swarzędza. W czasie warsztatów zapoznają się z asortymentem ułatwiającym organizację pracy w kuchni, testują przestrzeń w specjalnym stroju (Age Explorer) symulującym ograniczenia organizmu seniora oraz aranżują kuchnię na żywo przy pomocy mobilnych modułów wykorzystywanych w usłudze zwanej „jazdą próbną kuchni”. Doświadczenia wyniesione z warsztatów stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych na terenie Uczelni i przyczyniają się do poszerzenia świadomości w zakresie praktycznego wymiaru  idei projektowych.

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych podjęła także formalną współpracę z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, w ramach której Uczelnia zobowiązała się do promowania Izby jako przedstawiciela pracodawców wśród studentów, współpracy w zakresie organizacji zajęć warsztatowych, spotkań i konferencji. Z kolei Izba zadeklarowała inicjowanie nieodpłatnych szkoleń produktowo-technologicznych dla studentów WSUS, umożliwienie studentom uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych w ramkach realizowanych przez Izbę projektów, wspierania rzeczowego bądź finansowego konferencji i wystaw.

W styczniu 2017 roku Uczelnia podpisała oficjalną umowę o partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania. Oba podmioty zobowiązały się współdziałać przy realizowanym w Urzędzie Miasta Programie Staży i Praktyk Studenckich, obejmującym przyjmowanie przez Urząd Miasta na praktykę i staż wybranych studentów Uczelni (w ramach przeprowadzonego naboru), począwszy od 4 semestru studiów dla jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia oraz od 1 semestru studiów dla studiów drugiego stopnia.  Urząd Miasta zobowiązał się czuwać nad organizacją, przebiegiem oraz nadzorem nad realizacją Programu, a także nad rekrutacją studentów do udziału w przedsięwzięciu.  Uczelnia zaś podjęła się promocji Programu wśród studentów za pośrednictwem uczelnianego biura karier, samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich. Realizację programu zaplanowano dwuetapowo, w trzech edycjach w roku, trwających po 4 miesiące. Student, który przejdzie procedurę rekrutacji do wskazanego przez siebie wydziału lub biura, zostanie przyjęty (na podstawie zawartej umowy w sprawie odbywania praktyk zawodowych między Uczelnią a Urzędem Miasta) na praktykę, a po zakończeniu praktyki i otrzymaniu oceny pozytywnej z przebiegu praktyk, student zostanie przyjęty przez Urząd Miasta na staż, w ramach umowy zlecenie na okres minimum 2 miesięcy.

W 2017 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych zawarła także porozumienie z Panią Beatą Grudzińska – beneficjentką grantu Przedsiębiorczość dla Artystów CNS 138/2017. Strony nawiązały współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni, w szczególnie Wydziału Artystycznego, i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tzw. „uzawodowienia” kierunków praktycznych. Realizacja porozumienia zakładała organizowanie i przeprowadzanie warsztatów, praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni u pracodawcy zgodnie z zasadami Grantu, testu innowacyjnych staży „Przedsiębiorczość dla artystów. Artyści na staż”, a także organizowanie wyjazdów studyjnych, warsztatów, sympozjów i wystaw, oraz prowadzenie pracy badawczej, artystycznej i praktycznej studentów w obszarze rozwoju kompetencji zawodowych.

W 2019 r. Uczelnia nawiązała kontakt z poznańską firmą DeGosh, która zajmuje się projektowaniem i produkcją mebli oraz projektowaniem wnętrz przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz materiałów dostępnych na polskim i zagranicznym rynku. Studenci w ramach zajęć dydaktycznych zapoznali się z materiałami, wzięli udział w wykładach i rozmowach na temat konstrukcji, zagadnień technicznych, zasad projektowania mebli i innych rozwiązań wnętrzarskich, poznali także urządzenia wykorzystywane we współczesnych projektach mebli. Współpraca z firmą DeGosh będzie kontynuowana.

W 2018 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych podpisała umowę o współpracy z Europejskim Centrum Edukacji z siedzibą w Poznaniu, deklarując podjęcie działań w zakresie rekrutacji studentów z krajów azjatyckich i nawiązywania współpracy z uczelniami azjatyckimi, wzajemnej rekomendacji i wsparcia oraz rozwijania kontaktów (stosunków, więzi) i działań promocyjnych pomiędzy stronami, a także pomiędzy studentami, szkołami i uczelniami wyższymi, przedstawicielami nauki, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi na terenie Europy, Chin, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu.

W 2018 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza a Fundacją Rafko Grupa PBG z siedzibą w Skórzewie. Fundacja prowadzi m.in. PBG Gallery Skalar Office Center, do której od 2002 roku, zaprasza  znanych i cenionych artystów z całej Polski prezentując współczesne malarstwo, rzeźbę, instalacje, grafikę, fotografię, tkaninę artystyczną, sztukę batiku czy witrażu. Galeria współpracuje także z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu m.in. w zakresie prezentacji dyplomowych. W roku akademickim 2018/19 studenci WSUS pod opieką kierowników pracowni przygotowali profesjonalny pokaz kolekcji dyplomowych w scenografii zaprojektowanej przez studentów kierunku Architektura wnętrz. Wydarzenie prezentowane w ramach Nocy Muzeów miało charakter interdyscyplinarny i zostało dokładniej opisane w  punkcie 3 niniejszego raportu. Prezentacja pt. FashioNight, w której wzięli udział zaproszeni goście (m.in. nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej)  odbyła się w galerii Skalar w ramach Nocy Muzeów. Bardzo pozytywny odbiór pokazu przez interesariuszy wewnętrznych stanowił dla nas potwierdzenie właściwej realizacji programu studiów oraz interesujących efektów kształcenia na kierunku Wzornictwo i Architektura wnętrz.

Dobrym przykładem współpracy Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych z otoczeniem społeczno-gospodarczym była realizacja murali patriotycznych w trzech miastach województwa wielkopolskiego, we partnerstwie z grupą ENEA. Twórcą wszystkich murali jest dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. WSUS. Okazją do zainicjowania tego rodzaju przedsięwzięcia stałą się jubileuszowa, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pierwszego muralu miało miejsce 4 czerwca 2018 roku w Poznaniu z udziałem władz województwa, kierownictwa grupy ENEA, władz Uczelni oraz z jej przedstawicielami, na czele z autorem dzieła. Mural odsłonięty w Poznaniu nawiązuje do wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego, jest hołdem złożonym  Powstańcom z Wielkopolski. Kolejne dwa murale odsłonięto w Pile i Lesznie. Mural odsłonięty w Pile przedstawia postacie trzech wybitnych Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Stanisława Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Z kolei mural odsłonięty w Lesznie przedstawia Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego polskiego pianistę i kompozytora, działacza niepodległościowego, męża stanu i polityka.

W 2018 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Lesznie oraz firmą Strima zainicjowała I Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Projektantów i Krawców „Szmaragdowy guzik”, którego temat przewodni brzmiał: „Przeciwieństwa się przyciągają”. Pomysłodawczynią konkursu była absolwentka WSUS – Joanna Przybyła, na co dzień pracująca jako nauczyciel technik przemysłu mody we wspomnianym Zespole Szkół. W składzie jury znalazła się ówczesna studentka WSUS, Ewa Bednarska, aktualnie prowadząca własną firmę projektującą odzież. Uczestnicy mogli wybrać jedną z dwóch kategorii: mody użytkowej lub awangardy. Do konkursu zgłoszono około 50 prac. Zwycięzca otrzymał w nagrodę voucher na 3-dniowe specjalistyczne szkolenie „CAD AUDACES  – system komputerowego przygotowywania produkcji”.

W 2019 roku odbyła się druga edycja ww. konkursu. Tym razem temat przewodni brzmiał: „Wczoraj, dziś i jutro. Współczesna interpretacja stroju historycznego”. Ponownie można było zgłaszać prace w dwóch kategoriach: awangardowa lub użytkowa. Organizatorzy przyjęli ponad 70 zgłoszeń. W skład pięcioosobowego jury weszły trzy osoby związane z naszą Uczelnią, tj. mgr Monika Tymicka (wykładowczyni WSUS, projektantka), mgr Marzena Kubiak (wykładowczyni WSUS, projektantka), oraz mgr Piotr Czajczyński (absolwent WSUS, projektant, uczestnik I edycji programu Project Runway). Warto nadmienić, że plakat oraz ulotkę promującą wydarzenie zaprojektował prof. Grzegorz Nowicki z WSUS. Wśród licznych nagród znalazł się indeks na studia I i II stopnia na Wydziale Artystycznym WSUS (specjalizacja Projektowanie ubioru) oraz 60 godzinny kurs konstrukcji i modelowania odzieży w Pracowni MM-ART w Poznaniu, prowadzony przez wykładowczynie WSUS –  mgr Marzenę Kubiak oraz mgr Monikę Tymicką.

W sierpniu 2019 roku absolwenci specjalności Projektowanie ubioru zaprezentowali swoje dzieła podczas pokazów handlowych Targów Mody w Poznaniu.  Wydarzenie to stało się asumptem do rozpoczęcia rozmów o podpisaniu przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza umowy o partnerstwie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, czego finał ma nastąpić w pierwszych tygodniach 2020 roku. Do udziału w cyklicznej imprezie modowej zaprosili naszą Uczelnię przedstawiciele Targów, którzy 18 maja 2019 roku byli gośćmi na pokazie mody studentów i absolwentów WSUS – Gali Mody FashioNight w ramach nocy Muzeów w Poznaniu w galerii Skalar. Swoje prace zaprezentowały: Aleksandra Kowalska (autorka kolekcji HAPPENING), Agnieszka Rogozińska (autorka kolekcji DEFORMED), Honorata Habet (autorka kolekcji CREASED CREATURES), Joanna Kowalska (autorka kolekcji PULL THE RIBBON) oraz Klaudia Zielińska (autorka kolekcji SCARABEUS). 

W maju 2019 r. w ramach Nocy Muzeów odbyła się Gala Mody studentów i absolwentów Pracowni Projektowania Ubioru Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza – zatytułowana FASHIONIGHT. Miejscem gali była  PBG Galery – Skalar Office, z którą Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy. Funkcję kuratora wystawy pełniła Monika Tymicka z Pracowni projektowania ubioru WSUS. Wydarzenie poprowadziła Aleksandra Kołosowska – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej WSUS. Za koncepcję aranżacji przestrzeni odpowiadała Klaudia Osmólska, studentka Architektury Wnętrz WSUS, pod kierownictwem prof. Eugeniusza Matejki. Z kolei projekt identyfikacji wizualnej przygotował Tomasz Gołębiowski, student Architektury Wnętrz WSUS, pod kierunkiem prof. Grzegorza Nowickiego. Podczas gali pokazano projekty autorstwa absolwentek naszej Uczelni: Agnieszki Rogozińskiej, Anny Dziakowicz, Justyny Balon, Honoraty Habet, Klaudii Zielińskiej oraz Ewy Bednarskiej.

Warto także dodać, że w 2019 roku Uczelnia zawarła liczne porozumienie o partnerstwie, w tym ze Stowarzyszeniem Kulturalnym ARTES, w ramach którego studenci Wydziału Artystycznego otrzymali bezpłatny dostęp do czasopisma ARTLUK. Do grona nowych partnerów WSUS należą także: portal codziennypoznań.pl, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, agencja kreatywna More Concept, Grupa Coaching w Mieście, firma Eksplorator, Pracownia Projektowa Magdy Hasiak oraz Audiator sp. z o.o. (właściciel marki Europejskie Centrum Edukacji z siedziba w Poznaniu).

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content