Kierunek:
Architektura wnętrz

 • Specjalność: Projektowanie wnętrz
 • 3-letnie studia I stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Architektura wnętrz to studia licencjackie prowadzone przez zespół uznanych praktyków zawodu, artystów i pedagogów WSUS.

Dzięki naciskowi położonemu na kształcenie praktyczne, studenci mogą uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych (w kraju i za granicą), jak również pozwalający na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć projektowo-artystycznych.

Studenci rozwijają umiejętności projektowe w pracowni dyplomowej Architektury wnętrz. W programie studiów są także przedmioty wspomagające projektowanie i wprowadzające w najnowsze techniki komputerowe wykorzystywane w projektowaniu wnętrz.

Poza przedmiotami kierunkowymi studenci mają możliwość kształtowania swojego rozwoju w ramach bogatej propozycji z grupy przedmiotów wolnego wyboru, mogąc pogłębiać nabyte kompetencje lub zdobywać nowe. Ponadto w semestrach 3-5 studenci rozwijają swoje umiejętności praktyczne w ramach dodatkowych pracowni projektowych (projektowanie produktu, projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie gier, grafika użytkowa).

Czy wiesz, że…

 • każdego roku w Polsce rośnie popyt na usługi profesjonalnych architektów wnętrz, którzy łączą techniczną wiedzę ze zmysłem estetycznym?

 

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • świetnie wyposażone pracownie i profesjonalne oprogramowanie
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – architektów, projektantów i innych
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów stworzonych z artystyczną inwencją
 • tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • studia realizowane na jednym z wiodących Wydziałów Artystycznych w Wielkopolsce
 • Architekci wnętrz
 • Projektanci kreatywni
 • Właściciele firm projektowych
 • Designerzy
 • Managerowie kreatywni

Pracownia dyplomowa Architektury Wnętrz
Seminarium dyplomowe
Aneks artystyczny
Projektowanie komputerowe (3d) w architekturze wnętrz
Projektowanie wstępne
Perspektywa i aksonometria
Budownictwo z elementami rysunku projektowego
Pracownia Rzeczywistości Generowanych
Fotografia 
Graficzne techniki komputerowe
Portfolio artystyczne

Ergonomia
Materiałoznawstwo
Techniki oświetleniowe
Konstrukcje budowlane

Rzeźba
Rysunek
Malarstwo

Psychofizjologia widzenia
Wybrane zagadnienia z historii sztuki
Wybrane zagadnienia z historii wzornictwa i architektury
Podstawy przedsiębiorczości
Prawo autorskie
Warsztaty doradztwa zawodowego
Lektorat j.angielskiego
Szkolenie biblioteczne
Szkolenie BHP
Wychowanie fizyczne

Praktyki zawodowe
Praktyki – plener

Pracownia projektowa dodatkowa (projektowanie produktu, projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie gier, grafika użytkowa)
Konstrukcja i techniki realizacji ubioru
Podstawy filozofii
Fotografia
Rysunek koncepcyjny
Rysunek z elementami anatomii
Pracownia Rzeczywistości Generowanych
Metody wizualizacji i informacji
Estetyka
Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych
Rozważania o kulturze
Perspektywa i aksonometria
Projektowanie komp. (3d) w arch.
Socjologia ogólna
Graficzne techniki komputerowe
Malarstwo
Rysunek
Rzeźba
Techniki twórcze i projektowe
Liternictwo i typografia
Kompozycja brył i płaszczyzn
Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej
Media elektroniczne 
Reżyseria barwy i przestrzeni

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content