Architektura wnętrz

 • Specjalność: Projektowanie wnętrz
 • 3-letnie studia pierwszego stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Architektura wnętrz to nowatorskie studia licencjackie zaprojektowane przez zespół uznanych artystów i pedagogów WSUS, wśród których znajdują się pracownicy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP w Warszawie i ASP w Łodzi.

Dzięki naciskowi położonemu na kształcenie w zakresie sztuki użytkowej, studenci mogą uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych (w kraju i za granicą), jak również pozwalający na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć projektowo-artystycznych.

Studenci rozwijają umiejętności projektowe w pracowniach dyplomowych i dodatkowych. W programie studiów są także przedmioty wspomagające projektowanie i wprowadzające w najnowsze techniki komputerowe wykorzystywane w projektowaniu wnętrz.

Na każdym roku studenci oprócz pracowni dyplomowej biorą także udział w zajęciach dwóch dodatkowych pracowni projektowo-artystycznych (Pracownia Projektowania Produktu, Pracownia „Dzieło plastyczne w architekturze”, Pracownia Witrażu, Pracownia Fotografii Użytkowej i in.). Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski.

Czy wiesz, że…

 • każdego roku w Polsce rośnie popyt na usługi profesjonalnych architektów wnętrz, którzy łączą techniczną wiedzę ze zmysłem estetycznym?

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • świetnie wyposażone pracownie i profesjonalne oprogramowanie
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – architektów, projektantów, dekoratorów, inżynierów, konstruktorów i innych
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów stworzonych z artystyczną inwencją
 • tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • studia realizowane na jednym z najlepszych Wydziałów Artystycznych w Wielkopolsce

 

 • Architekci wnętrz
 • Projektanci
 • Właściciele firm projektowych
 • Krytycy sztuki
 • Designerzy
 • Managerowie kreatywni
 • Eksperci w zakresie reklamy
 • Specjaliści marketingu wizualnego

 • Budownictwo z elementami rysunku projektowego
 • Ergonomia z anatomią
 • Geometria wykreślna
 • Historia sztuki
 • Historia wzornictwa i architektury
 • Kompozycja brył i płaszczyzn
 • Konstrukcje budowlane (w ramach pracowni)
 • Liternictwo i podstawy typografii
 • Malarstwo
 • Media elektroniczne – projektowanie komputerowe
 • Oświetlenie (w ramach pracowni)
 • Perspektywa i aksonometria
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy fotografii
 • Prawo autorskie
 • Projektowanie architektoniczne (w ramach pracowni)
 • Psychofizjologia widzenia
 • Reżyseria barwy i przestrzeni
 • Rozważania o kulturze
 • Rysunek
 • Rysunek z elementami anatomii
 • Rzeźba
 • Techniki oświetleniowe
 • Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej

 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy projektowania
 • Podstawy projektowania architektury wnętrz (w ramach pracowni)
 • Podstawy projektowania mebli (w ramach pracowni)
 • Pracownia dyplomowa – pracownia projektowania wnętrz
 • Wybrane zagadnienia z historii wnętrz i mebla
 • Dodatkowe pracownie artystyczne

 • Pracownia Projektowania Produktu
 • Pracownia Projektowania Mebla
 • Pracownia „Dzieło Plastyczne w Architekturze”
 • Pracownia Projektowania Witrażu

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content