Zasoby on-line

Drodzy Studenci!  Biblioteka WSUS zaprasza  Was do korzystania z darmowych baz tekstowych. To świetna okazja do zapoznania się z treścią publikowanych w nich treści bez konieczności wizyty w bibliotece i do tego o dowolnej porze.

 

Katalog on-line Biblioteki WSUS

 

EBSCO

Przejdź do zasobu (tylko dla komputerów w sieci WSUS)

Tutorial: https://www.youtube.com/c/EBSCOSupportTutorials/videos

Firma EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do baz danych w ramach projektu eIFL Direct. koordynowanego przez Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu.
Wszystkie bazy udostępniane są na wspólnej platformie EBSCOhost. Obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki społeczno-ekonomiczne, nauki humanistyczne, edukację, technikę, biznes, informatykę, biofizykę, biochemię i medycynę. Są niezastąpionym źródłami informacji o zagranicznej literaturze naukowej.
Zawierają opisy bibliograficzne publikacji, abstrakty utworzone przez autorów i wydawnictwa, spisy treści czasopism oraz pełne teksty artykułów z czasopism i książek (w formacie HTML lub PDF).
Biblioteka WSUS umożliwia korzystanie z 16 baz firmy EBSCO.
W skład serwisu EBSCO wchodzą: Bazy pełnotekstowe i bazy bibliograficzno-abstraktowe.

Bazy pełnotekstowe:

Academic Search Ultimate
Baza jest rozszerzoną wersją bazy Academic Search Complete; zawiera ponad 9 tys. czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo. Baza zawiera także magazyny, periodyki, raporty, książki, materiały audiowizualne ze wszystkich dziedzin nauki od astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa, literatury, aż po matematykę, farmakologię, zoologię i wiele innych. Zakres chronologiczny – 1865-

Business Source Ultimate
Baza zawiera pełnotekstowe czasopisma wydawane w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej. Baza Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Zakres tematyczny: księgowość, administracja, bankowość, ekonomia, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i handel

Health Source: Nursing/Academic Editio
Baza informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu nauk medycznych m.in. pielęgniarstwa i ochrony zdrowia. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z prawie 800 czasopism, pełne teksty artykułów z około 550 tytułów czasopism, przewodnik Lexi-PAL Drug Guide, zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów na temat leków generycznych z ponad 4 700 nazw firmowych produktów

Health Source – Consumer Editio
Źródło profesjonalnej informacji medycznej dla pacjentów. Rejestruje zagraniczne publikacje na temat zdrowia m.in. zasad zdrowego żywienia, odkryć w leczeniu raka, zagadnień związanych z medycyną ogólną i sportową, pediatrią, kardiologią, onkologią, bakteriologią i farmacją. Zawiera m. in. spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, abstrakty prawie 200 publikacji fachowych, pełne teksty ponad 20 książek medycznych oraz artykułów z ponad 190 czasopism medycznych.

MasterFILE Premier
Baza informuje o zagranicznych publikacjach z różnych dziedzin nauki (o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych). Zawiera m.in. spisy treści i streszczenia artykułów z ponad 3700 tytułów czasopism, pełnotekstowe archiwa wybranych czasopism od 1975 roku, ok. 700 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85 000 biografii, kolekcje ponad 453 000 zdjęć, map i flag. Zakres chronologiczny: od 1975 roku.

Newspaper Source
Baza informuje o zawartości 47 amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim oraz 390 regionalnych (amerykańskich) czasopism. Zawiera także pełnotekstowe transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały telewizyjne i radiowe (m.in. CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR), pełne teksty 6 głównych agencji prasowych (m.in. Associated Press Online, Asia Pulse, World Stream Newswire).

Regional Business News
Baza umożliwia dostęp do 80 zagranicznych publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Zawiera pełne teksty artykułów z amerykańskich regionalnych czasopism, gazet i serwisów informacyjnych.

Bazy bibliograficzno-abstraktowe:

Agricola
Baza udostępnia informacje opracowywane przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA na podstawie cytowań w piśmiennictwie. Zawiera ponad 4 500 000 opisów bibliograficznych oraz streszczeń zagranicznych publikacji na temat rolnictwa i nauk pokrewnych. Baza rejestruje: artykuły z czasopism, monografie, rozprawy, rozdziały, patenty, oprogramowanie, materiały audiowizualne, raporty techniczne. Zakres tematyczny bazy: rolnictwo i nauki pokrewne (w tym: biologia roślin i zwierząt, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, alternatywne metody uprawy, nauka o żywieniu i żywności, handel i marketing w rolnictwie).

AHFS Consumer Medication Information
Baza zawiera opisy leków w języku angielskim i hiszpańskim. Baza AHFS wydana została przez American Society of Health-System Pharmacists.

ERIC (Education Resource Information Center)
Serwis opracowywany przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA. Informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu edukacji i pedagogiki. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji, prac magisterskich i doktorskich, opisy bibliograficzne wydawnictw przydatnych w pracy nauczyciela (m.in. programów multimedialnych), pełne teksty artykułów z wybranych czasopism.

European Views of the Americas: 1493 to 1750
Zawartość i zakres tematyczny: baza danych bibliograficznych, cenne źródło informacji dla bibliotek, badaczy i osób zainteresowanych europejskimi utworami, które odnoszą się do Ameryki. Zakres chronologiczny: 1493-1750.

GreenFile
Baza informuje o zagranicznych publikacjach na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne m.in. globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Zawiera spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism; opisy bibliograficzne i abstrakty książek, raportów oraz publikacji rządowych i popularnonaukowych; pełne teksty artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie (Open Access).

LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Zawiera spisy treści i abstrakty artykułów z ponad 600 tytułów czasopism (zasięg chronologiczny bazy sięga połowy lat sześćdziesiątych); spisy treści i streszczenia książek, raportów, sprawozdań z konferencji.

MasterFILE Reference eBook Subscription Collection
Kolekcja książek elektronicznych obejmująca szeroki zakres tematów w ujęciu ogólnym, w tym: biografie, historia, kariera, gotowanie, literatura, genealogia, zdrowie, rodzicielstwo, finanse osobiste, polityka, architektura, nauka, bieżące wydarzenia, zdrowie społeczne i emocjonalne, sport oraz podróże.

MEDLINE
Największa bibliograficzno-abstraktowa baza danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, opracowywana przez Narodową Bibliotekę Medycyny w Stanach Zjednoczonych (National Library of Medicine). Jest uważana za najważniejsze narzędzie medycznej informacji naukowej. Obejmuje takie dziedziny jak medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Baza dostępna jest na platformach czterech różnych producentów baz danych. Biblioteka Główna UEP umożliwia korzystanie z serwisu na platformie firmy EBSCO Publishing. MEDLINE zawiera obecnie kilkanaście milionów opisów bibliograficznych publikacji pochodzących z około 4800 czasopism z ponad 70 państw, ukazujących się w 30 językach od 1949 roku. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA, a 86% odnosi się do artykułów opublikowanych w języku angielskim. Każda pozycja zawiera autora/autorów artykułu, tytuł, źródło pochodzenia (tytuł i numer czasopisma), hasła przedmiotowe, a także, w większości przypadków, streszczenie pracy. Baza jest aktualizowana raz w tygodniu. W każdą sobotę zostaje dodanych około 8000 pozycji bibliograficznych, rocznie około 400 000. Aktualizacje są nieregularne w listopadzie i w grudniu, kiedy zespół biblioteki aktualizuje tezaurus Medical Subject Headings (MeSH), który służy do indeksowania artykułów.

Teacher Reference Center
Zawartość i zakres tematyczny: indeksy i abstrakty dla 280 najbardziej popularnych czasopism i periodyków dla nauczycieli i opiekunów z zakresu nauczania. czasopism

UWAGA: Po wejściu na stronę serwisu należy wybrać interfejs – klikając w: EBSCOhost. Interfejs wyszukiwarki wyświetla się w języku polskim.

Pełnotekstowe czasopisma humanistyczne

– baza pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.
Przejdź do zasobu

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Bazy pełnotekstowe m.in. Elsevier, Spinger, Wiley, Ebsco
 

Internetowa Biblioteka Wzornictwa

 

System Informacji Prawnej Legalis

 

Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

 

Encyklopedia Britannica

 

EUROPEANA

Agregator treści Europejskich Bibliotek Cyfrowych – baza  dostępu do zbiorów i katalogów bibliotek, archiwów i muzeów w całej Europie,która umożliwia użytkownikom znalezienie cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.
 
 

Biblioteka Otwartej Nauki

 

Katalog Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

 

Katalogi Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu

 

Katalogi Biblioteki Kórnickiej

 

Repozytorium AMUR

 

Czasopisma ze zbiorów polskich instytucji kultury i nauki

 

Katalogi Biblioteki Narodowej

 

NUKAT

Katalog centralny zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich
 

Katalog Bibliotek

Baza Bibliotek w Polsce i świecie. Wyszukiwanie wg miejscowości lub typu biblioteki. Katalogi on-line.
 

World Digital Library

Międzynarodowa biblioteka cyfrowa – treści nieanglojęzyczne oraz treści spoza  obszaru kultury zachodniej. Materiały umieszczane na stronach biblioteki są darmowe i są dostępne w wielu językach. Wśród nich znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.
 

ARTCHIVE encyklopedia sztuki

– portal o rynku sztuki.
 

KaRo

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
 
 
 

© All rights reserved

Skip to content