Zeszyty naukowe

Redaktor Naczelny ZN – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski

Z-ca Redaktora Naczelnego – mgr Marcin Bąkowski

Redaktor Naukowy – prof. WSUS dr Ryszard Hayn

Sekretarz redakcji – mgr Hanna Łobza

Rada Programowa:

prof. dr hab. Grzegorz Banaszak

prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski

prof. dr hab. Ryszard Kamiński

prof. dr hab. Lesław Kański

prof WSUS dr Ryszard Hayn

prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski

dr Aleksandra Iwaszkiewicz – Woda

STATUT 

ZASADY ZGŁASZANIA MATERIAŁÓW DO ZESZYTÓW NAUKOWYCH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DLA AUTORÓW

Nasze zeszyty naukowe są dostępne w poniższych placówkach:

 

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12,50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego,  ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16,70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53,
  80-308 Gdańsk
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,  ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2,45-084 Opole

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content