projektowanie uniwersalne w ujęciu interdyscyplinarnym

Specjalność: Projektowanie i aranżacja przestrzeni dla osób starszych i zależnych

 • Czas trwania: 2 semestry, 240 godzin dydaktycznych
 • Koszt studiów: 4400 zł, opłata rekrutacyjna: 10zł
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, zainteresowanych problemem starzenia się społeczeństwa, niepełnosprawnością/zależnością oraz praktycznymi możliwościami optymalizacji jakości życia poprzez przestrzeń. Poza osobami zajmującymi się zawodowo wsparciem osób starszych lub zależnych, zapraszamy także bliskich i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, myślących o bezpieczeństwie i poprawie jakości życia swoich bliskich.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

Wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i jednoczesnego dążenia do poprawy jakości życia, narasta potrzeba optymalnych rozwiązań w otoczeniu. Dlatego stworzyliśmy kierunek interdyscyplinarny, którego celem jest kształcenie praktyczne. Studia z zakresu „Projektowania uniwersalnego” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu potrzeb i problemów osoby zależnej oraz aktualnych wytycznych projektowania i aranżacji przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

W toku nauczania studenci poznają sylwetkę osoby zależnej, zrozumieją problemy i potrzeby osoby starszej i niepełnosprawnej, nauczą się założeń projektowania uniwersalnego i aranżacji wnętrz dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto słuchacze zostaną wyposażeni w narzędzia umożliwiające indywidualne podejście do klienta, poznają techniki sprzedażowe oraz komunikacyjne, posiądą umiejętności dostosowania procesu projektowego i aranżacji otoczenia do zapotrzebowania aktualnego rynku i współczesnych trendów. Studenci tego kierunku zostaną zaznajomieni z wytycznymi dotyczącymi polityki społecznej w zakresie wybranych zagadnień demograficznych, rodzinnych i zdrowotnych.

Czy wiesz, że…

 • polskie społeczeństwo określa się mianem starzejącego, ponieważ na 100 ludzi młodych przypada aż 112 seniorów?
 • praktyczna nauka projektowania zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (w przypadku kandydatów posiadających tytuły zawodowe uzyskane w szkołach wyższych: inżynier architekt, inżynier architekt krajobrazu, inżynier budownictwa)
 • możliwość podjęcia pracy jako partner architekta w trakcie pracy w ramach zespołów projektowych
 • perspektywa zatrudnienia w zespołach interdyscyplinarnych w procesie projektowym wnętrz, budynków oraz przestrzeni publicznej i prywatnej
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach
 • praca na najnowszych programach projektowania
 • tworzenie własnych projektów przez studentów pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • studia na jednym z najlepszych Wydziałów Artystycznych w tej części Polski
 • Systemowe ujęcie zagadnień interdyscyplinarnych
 • Wprowadzenie do zagadnienia opieki
 • Wprowadzenie do projektowania i aranżacji wnętrz
 • Wprowadzenie do projektowania uniwersalnego
 • Nauki kognitywne w badaniach nad projektowaniem
 • Psychologiczny i socjologiczny aspekt projektowania
 • Inżynieria ergonomiczna w projektowaniu dla osób zależnych
 • Kultura a przestrzeń
 • Opieka socjalna i medyczna w przestrzeni
 • Aranżacja wnętrz dla osób starszych i zależnych
 • Projektowanie uniwersalne
 • Pielęgnowanie poprzez przestrzeń
 • Aranżacja wnętrz dla osób starszych i zależnych w praktyce
 • Projektowanie uniwersalne w praktyce
 • Efektywne komunikowanie się w procesie projektowym

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content