Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

- studia podyplomowe -

Mediacje i negocjacje

2 semestry | 280 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Studia na kierunku Mediacje i negocjacje spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach.

- studia podyplomowe -

MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 9800 zł

Studia podyplomowe Master of Public Governance łączą wiedzę z obszarów zarządzania i marketingu oraz organizacji i administracji z kompetencjami menedżerskimi. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków menedżera w środowisku administracji publicznej.

- studia podyplomowe -

ochrona środowiska

2 semestry | 165 godzin dydaktycznych | 4250 zł

Absolwenci tego kierunku będą potrafili biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego. Zostaną wyposażeni w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej. Będą potrafili przygotowywać sprawozdania do urzędów, opracowania środowiskowe, a także stosować narzędzia informatyczne w ochronie środowiska.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla służb mundurowych

2 semestry | 160 godzin dydaktycznych | 3400 zł

Program kierunku powstał z myślą o osobach, do których obowiązków należy szeroko rozumiane kierowanie zespołami. Dzięki zajęciom z psychologii i socjologii studenci poznają psychospołeczne uwarunkowania zarządzania personelem, zaś wiedza z zakresu prawa pozwoli im zrozumieć niezbędne zagadnienia formalne związane z tym zadaniem.

- studia podyplomowe -

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – PROJEKTOWANIE WNĘTRZ MIESZKALNYCH

2 semestry | 192 godzin dydaktycznych | 5200 zł

Adresaci:

  • dla absolwentów studiów wyższych, licencjatów i magistrów – nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe;
  • dla wszystkich, którzy interesują się architekturą wnętrz;
  • dla chcących się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności z zakresu projektowania wnętrz;
  • dla chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz mieszkalnych.

© All rights reserved

Skip to content