Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

- studia podyplomowe -

Mediacje i negocjacje

2 semestry | 280 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Studia na kierunku Mediacje i negocjacje spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach.

- studia podyplomowe -

MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 9800 zł

Studia podyplomowe Master of Public Governance łączą wiedzę z obszarów zarządzania i marketingu oraz organizacji i administracji z kompetencjami menedżerskimi. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków menedżera w środowisku administracji publicznej.

- studia podyplomowe -

menedżer kultury

2 semestry | 292 godziny dydaktyczne | 3600 zł

Studia wyposażą słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami i zespołami oraz w kompetencje społeczne niezbędne do konsolidowania współpracy w skali mikro i makro. Słuchacze poznają arkana organizacji wydarzeń artystycznych oraz ich skutecznej promocji, dowiedzą się, na czym polega mechanizm zamówień publicznych, będą potrafili sprawnie koordynować finansami instytucji, znając jednocześnie niezbędne do tego podstawy prawne.

- studia podyplomowe -

ochrona środowiska

2 semestry | 165 godzin dydaktycznych | 4250 zł

Absolwenci tego kierunku będą potrafili biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego. Zostaną wyposażeni w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej. Będą potrafili przygotowywać sprawozdania do urzędów, opracowania środowiskowe, a także stosować narzędzia informatyczne w ochronie środowiska.

- studia podyplomowe -

projektowanie uniwersalne w ujęciu interdyscyplinarnym

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i jednoczesnego dążenia do poprawy jakości życia, narasta potrzeba optymalnych rozwiązań w otoczeniu. Dlatego stworzyliśmy kierunek interdyscyplinarny, którego celem jest kształcenie praktyczne. Studia z zakresu „Projektowania uniwersalnego” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu potrzeb i problemów osoby zależnej oraz aktualnych wytycznych projektowania i aranżacji przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla służb mundurowych

2 semestry | 160 godzin dydaktycznych | 3400 zł

Program kierunku powstał z myślą o osobach, do których obowiązków należy szeroko rozumiane kierowanie zespołami. Dzięki zajęciom z psychologii i socjologii studenci poznają psychospołeczne uwarunkowania zarządzania personelem, zaś wiedza z zakresu prawa pozwoli im zrozumieć niezbędne zagadnienia formalne związane z tym zadaniem.

- studia podyplomowe -

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – PROJEKTOWANIE WNĘTRZ MIESZKALNYCH

2 semestry | 192 godzin dydaktycznych | 5200 zł

Adresaci:

  • dla absolwentów studiów wyższych, licencjatów i magistrów – nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe;
  • dla wszystkich, którzy interesują się architekturą wnętrz;
  • dla chcących się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności z zakresu projektowania wnętrz;
  • dla chcących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz mieszkalnych.

© All rights reserved

Skip to content