Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

- studia podyplomowe -

Digital Media Manager

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 3950 zł

Marketing internetowy to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Realizują się w niej osoby o różnorodnych kompetencjach i zainteresowaniach, których cechą wspólną jest kreatywność. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu programowi słuchacze poznają najnowsze trendy w branży oraz narzędzia pozwalające je kształtować.

- studia podyplomowe -

Mediacje i negocjacje

2 semestry | 280 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Studia na kierunku Mediacje i negocjacje spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach.

- studia podyplomowe -

MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 9800 zł

Studia podyplomowe Master of Public Governance łączą wiedzę z obszarów zarządzania i marketingu oraz organizacji i administracji z kompetencjami menedżerskimi. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz ukształtowanie umiejętności praktycznych niezbędnych do profesjonalnego wykonywania obowiązków menedżera w środowisku administracji publicznej.

- studia podyplomowe -

menedżer kultury

2 semestry | 292 godziny dydaktyczne | 3600 zł

Studia wyposażą słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami i zespołami oraz w kompetencje społeczne niezbędne do konsolidowania współpracy w skali mikro i makro. Słuchacze poznają arkana organizacji wydarzeń artystycznych oraz ich skutecznej promocji, dowiedzą się, na czym polega mechanizm zamówień publicznych, będą potrafili sprawnie koordynować finansami instytucji, znając jednocześnie niezbędne do tego podstawy prawne.

- studia podyplomowe -

Neurodydaktyka

2 semestry | 155 godzin dydaktycznych | 3600 zł

Neurodydaktyka stanowi zaproszenie – nie tylko dla nauczycieli, ale również pedagogów, psychologów, terapeutów, coachów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych i wszystkich pracujących na co dzień z drugim człowiekiem – do poznawania świata jego (a przez to i swojego) mózgu. Neurodydaktyka jako kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

- studia podyplomowe -

prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych

2 semestry | 160 godzin dydaktycznych | 3500 zł (dla funkcjonariuszy) oraz 4000 zł (dla pozostałych osób)

Znajomość prawa karnego i prawa wykroczeń stanowi nieodłączny element pracy służb mundurowych, zwłaszcza oddelegowanych do strzeżenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. To właśnie funkcjonariusze stanowią pierwsze, bezpośrednie ogniwo łańcucha wymiaru sprawiedliwości, z którym na co dzień spotykają się obywatele. Dlatego tak istotne jest dysponowanie przez nich najnowszą wiedzą na temat aktualnego stanu prawnego.

- studia podyplomowe -

ochrona środowiska

2 semestry | 165 godzin dydaktycznych | 4250 zł

Absolwenci tego kierunku będą potrafili biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego. Zostaną wyposażeni w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej. Będą potrafili przygotowywać sprawozdania do urzędów, opracowania środowiskowe, a także stosować narzędzia informatyczne w ochronie środowiska.

- studia podyplomowe -

projektowanie uniwersalne w ujęciu interdyscyplinarnym

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i jednoczesnego dążenia do poprawy jakości życia, narasta potrzeba optymalnych rozwiązań w otoczeniu. Dlatego stworzyliśmy kierunek interdyscyplinarny, którego celem jest kształcenie praktyczne. Studia z zakresu „Projektowania uniwersalnego” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu potrzeb i problemów osoby zależnej oraz aktualnych wytycznych projektowania i aranżacji przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

- studia podyplomowe -

Psychologia sportu

2 semestry | 205 godzin dydaktycznych | 4450 zł

Studia z zakresu psychologii sportu wyposażą przyszłych studentów w wiedzę na temat psychicznych aspektów motywacji, wytrwałości, koncentracji czy opanowania, a także w umiejętności pozwalające z tymi obszarami pracować. Tego rodzaju kompetencje stają się nie tylko użyteczne w świecie sportu, ale także we wspieraniu zespołów funkcjonujących w organizacjach biznesowych i publicznych czy też w edukacji.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie i prawo w oświacie

2 semestry | 190 godzin dydaktycznych | 3200 zł

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i prawo w oświacie” stanowią doskonałą propozycję dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach edukacyjnych lub przygotowujące się do ich pełnienia. Unikalność studiów polega na połączeniu dwóch kluczowych modułów w pracy dyrektora – menedżerskiego oraz prawnego.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla służb mundurowych

2 semestry | 160 godzin dydaktycznych | 3400 zł

Program kierunku powstał z myślą o osobach, do których obowiązków należy szeroko rozumiane kierowanie zespołami. Dzięki zajęciom z psychologii i socjologii studenci poznają psychospołeczne uwarunkowania zarządzania personelem, zaś wiedza z zakresu prawa pozwoli im zrozumieć niezbędne zagadnienia formalne związane z tym zadaniem.

© All rights reserved

Skip to content