Prawo

 • 5-letnie jednolite studia magisterskie
 • kierunek uprawniający do odbycia aplikacji
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Prawo należy do jednych z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce, cieszących się niezmiennym prestiżem. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to uczelnia o wieloletnich tradycjach w kształceniu świetnych prawników. Do jej absolwentów należą sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, a także praktycy prawa międzynarodowego.

Podstawowym założeniem kształcenia na studiach prawniczych we WSUS jest gruntowne przygotowanie Absolwentów w zakresie znajomości prawa polskiego i międzynarodowego (zwłaszcza prawa europejskiego). Zajęcia na kierunku Prawo prowadzą wybitni specjaliści z zakresu nauk prawnych – w tym wykładowcy uczelni akademickich: m.in. Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z którym nasza Uczelnia zawarła porozumienie o współpracy w zakresie nauczania i badań naukowych. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy w zawodach prawniczych dający gwarancję skutecznego łączenia teorii z praktyką.
Obowiązkowym elementem studiów są praktyki zawodowe odbywane w urzędach administracji państwowej i samorządowej, kancelariach prawniczych, jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uczelnia podpisała porozumienia z właściwymi instytucjami, co pozwala słuchaczom wyższych lat studiów zapoznawać się z charakterem przyszłej pracy zawodowej.
Absolwenci Prawa zyskują więc gwarancję wszechstronnego przygotowania prawniczego.  Ukończenie kierunku Prawo we WSUS uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich na dowolnej uczelni.

 

 • jedynie niepubliczne prawo w Poznaniu, które możesz studiować w trybie dziennym
 • gwarancja praktyk dla każdego studenta
 • najstarsze studia prawnicze wśród wielkopolskich uczelni niepublicznych
 • jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności w poszczególnych dziedzinach prawa
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – adwokatów, prokuratorów, sędziów, radców prawnych, notariuszów, administratywistów
 • profesjonalnie wyposażona sala rozpraw w gmachu uczelni
 • zdobywanie prawniczego kunsztu pod bezpośrednią opieką ekspertów

 • Adwokaci
 • Notariusze
 • Prokuratorzy
 • Radcowie prawni
 • Sędziowie
 • Specjaliści ds. prawa międzynarodowego
 • Urzędnicy różnych szczebli

 

 • Doktryny polityczne i prawne
 • Ekonomia
 • Etyka prawnicza
 • Historia prawa polskiego
 • Logika prawnicza
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Podstawy kryminalistyki
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne
 • Postępowanie cywilne
 • Postępowanie karne
 • Powszechna historia prawa
 • Prawo administracyjne
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo handlowe
 • Prawo karne
 • Prawo konkurencji i antymonopolowe
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo prasowe i medialne
 • Prawo rzymskie
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo wykroczeń
 • Prawoznawstwo
 • Retoryka prawnicza
 • Statystyka i demografia
 • Teoria i filozofia prawa
 • Warsztaty z negocjacji i mediacji
 • Zawody prawnicze

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content