Wzornictwo

 • 6 pracowni dyplomowych do wyboru
 • 2-letnie studia drugiego stopnia
 • Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Wzornictwo to interdyscyplinarne studia adresowane do osób, które łączą wyobraźnię artystyczną z gotowością poznawania narzędzi projektowania. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych lub na innych uczelniach.

Zajęcia prowadzą uznani artyści i pedagodzy, oraz praktycy. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej pozwala im uzyskać konkretny zawód, umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (w kraju i za granicą), jak również rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.

Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Przez czas trwania studiów studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych pracowniach artystycznych lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu Studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które wspomagają projektowanie.

Czy wiesz, że…

 • polski design ma na swoim koncie wiele międzynarodowych sukcesów, jak projekt hełmów na planowaną misję na Marsa czy okulary Massada?
 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie produktu
 • Projektowanie wnętrz
 • Grafika użytkowa

 

 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Aneks artystyczny
 • Modelowanie 3d dla wzornictwa
 • Pracownia przekazu projektowego
 • Pracownia działań materiałowych
 • Techniki twórcze i projektowe
 • Pracownia Rzeczywistości Generowanych
 • Wybrane zagadnienia z ergonomii
 • Współczesne problemy architektury i wzornictwa
 • Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej

Pracownie dyplomujące pełnią rolę pracowni dodatkowej, którą student wybiera samodzielnie.

 

 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Kreowanie marki osobistej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Lektorat j.angielskiego
 • Pracownia dodatkowa
 • Konstrukcja i techniki realizacji ubioru
 • Wybrane zagadnienia z projektowania komputerowego
 • Fotografia
 • Rysunek koncepcyjny
 • Pracownia Rzeczywistości
  Generowanych
 • Przedsiębiorczość
 • Metody wizualizacji i informacji
 • Etyka
 • Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych
 • Rozważania o kulturze
 • Socjologia ogólna
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Reżyseria barwy i przestrzeni
 • Rzeźba
 • Malarstwo
 • Rysunek

Przedmioty wolnego wyboru umożliwiają studentowi kreowanie indywidualnej ścieżki edukacji. Pracownie dyplomujące pełnią rolę pracowni dodatkowej, którą student wybiera samodzielnie.

 

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • świetnie wyposażone pracownie i profesjonalne oprogramowanie
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów stworzonych z artystyczną inwencją
 • tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców

 

 • Designerzy
 • Konstruktorzy ubioru
 • Kreatorzy mody
 • Projektanci w zakresie reklamy wizualnej
 • Graficy
 • Managerowie kreatywni
 • Projektanci wzornictwa
 • Projektanci biżuterii
 • Właściciele studia projektowego

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content