Stypendia

Stypendia

Kompletne wnioski o stypendia należy składać w oznaczonym pojemniku w rektoracie na I piętrze w terminie od 1 do 31 października br. lub podczas dyżurów: wtorki, środy 10.00 – 13.00 i w wyznaczone soboty: 10, 17, 24 października.

Szczegóły w regulaminie, a formularze wniosków do pobrania poniżej.

Regulamin WSUS przyznawania studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Regulamin świadczeń dla studentów WSUS.

WYNIKI STYPENDIALNEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ 2020

→ DECYZJE UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 2020 

→ WYNIKI ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 2019

Druki wniosków do pobrania: