Stypendia

Stypendia

Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2021

 

Decyje Odowławczej Komisji Stypendialnej

 

Kompletne wnioski o stypendia należy składać w terminie od 1 do 25 października br. w oznaczonym pojemniku w rektoracie na I piętrze lub podczas dyżurów: we wtorki  i środy w godzinach 10.00 – 13.00 oraz za pomocą poczty mailowej: stypendia@wsus.poznan.pl

Formularze wniosków do pobrania poniżej.

Regulamin WSUS przyznawania studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Regulamin świadczeń dla studentów WSUS.

Zasady składania wniosków stypendialnych

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o stypendium

Druki wniosków do pobrania:

Skip to content