Stypendia

Stypendia

Kompletne wnioski o stypendia należy składać w terminie od 5 do 28 października br. w oznaczonym pojemniku w rektoracie na I piętrze lub podczas dyżurów: we wtorki  i środy w godzinach 10.00 – 13.00 oraz za pomocą poczty mailowej: stypendia@wsus.poznan.pl

Formularze wniosków do pobrania poniżej.

Regulamin WSUS przyznawania studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Regulamin świadczeń dla studentów WSUS.

Zasady składania wniosków stypendialnych_2023

Dokumenty wymagane do złożenia wniosków o stypendium 2023_2024

Druki wniosków do pobrania:

© All rights reserved

Skip to content