WZORNICTWO

 • Atrakcyjne pracownie dyplomowe do wyboru
 • 3-letnie studia pierwszego stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Wzornictwo to interdyscyplinarne studia umożliwiające zdobycie dyplomu w jednej z 5 pracowni dyplomowych. Zajęcia prowadzą uznani artyści i pedagodzy oraz praktycy. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej pozwala im uzyskać konkretny zawód, umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (w kraju i za granicą), jak również rozpocząć własną działalność gospodarczą i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.

Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Przez czas trwania studiów studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych pracowniach artystycznych lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które wspomagają projektowanie. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski, a także praktyki wraz z designerami i firmami zajmującymi się wzornictwem.

 

Czy wiesz, że…

 • polski design ma na swoim koncie wiele międzynarodowych sukcesów, jak projekt hełmów na planowaną misję na Marsa czy okulary Massada?
 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie produktu
 • Projektowanie gier
 • Projektowanie ubioru 
 • Grafika użytkowa
 • Psychofizjologia widzenia
 • Wybrane zagadnienia z historii sztuki
 • Wybrane zagadnienia z historii wzornictwa i architektury
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Prawo autorskie
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Lektorat j.angielskiego
 • Rzeźba
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Aneks artystyczny
 • Modelowanie 3d dla wzornictwa
 • Projektowanie wstępne
 • Perspektywa i aksonometria
 • Pracownia Rzeczywistości Generowanych
 • Fotografia produktu
 • Graficzne techniki komputerowe
 • Portfolio artystyczne
 • Ergonomia
 • Materiałoznawstwo

Pracownie dyplomujące pełnią rolę pracowni dodatkowych. Dla przykładu Studentki i Studenci specjalności „Projektowanie Ubioru” biorą m.in. udział w zajęciach Pracowni Projektowania Biżuterii etc.

Przedmioty wolnego wyboru pozwalają studentowi na samodzielne kreowanie rozwoju projektowego i artystycznego

 • Pracownia dodatkowa (projektowanie produktu, grafika użytkowa, projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie gier)
 • Konstrukcja i techniki realizacji ubioru
 • Podstawy filozofii
 • Fotografia
 • Rysunek koncepcyjny
 • Rysunek z elementami anatomii
 • Pracownia Rzeczywistości Generowanych
 • Metody wizualizacji i informacji
 • Estetyka
 • Techniki sprzedaży
 • Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych
 • Rozważania o kulturze
 • Perspektywa i aksonometria
 • Modelowanie 3d wzornictwo
 • Socjologia ogólna
 • Graficzne techniki komputerowe
 • Malarstwo
 • Rysunek
 • Rzeźba
 • Techniki twórcze i projektowe
 • Liternictwo i typografia
 • Kompozycja brył i płaszczyzn
 • Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej
 • Media elektroniczne
 • Reżyseria barwy i przestrzeni

 

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • świetnie wyposażone pracownie i profesjonalne oprogramowanie
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – projektantów, dekoratorów, inżynierów, konstruktorów, malarzy, architektów, rzeźbiarzy i innych
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów stworzonych z artystyczną inwencją
 • tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • Designerzy
 • Eksperci w zakresie reklamy wizualnej
 • Graficy
 • Kreatorzy mody
 • Konstruktorzy ubioru
 • Projektanci kreatywni
 • Projektanci produktu
 • Projektanci biżuterii
 • Właściciele studia projektowego

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content