Mediacje i negocjacje

 • Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela).
 • Całkowita opłata: 4400 zł (wpisowe 0 zł!)
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, zainteresowanych wykonywaniem profesji mediatora lub negocjatora.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz pisemne zaliczenie końcowe.

Studia na kierunku Mediacje i negocjacje spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach.

Kierunek ten stanowi doskonałą propozycję zarówno do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach publicznych, jak i tych, którzy przysposobienie mediacyjno-negocjacyjne chcieliby wykorzystać w biznesie. Słuchacze zostaną bowiem wyposażeni w uniwersalne narzędzia prowadzenia rozmów zmierzających do akceptowanego przez wszystkich interesariuszy rezultatu, a także zdobędą szlify w technikach skutecznej komunikacji w środowisku organizacyjnym.

Czy wiesz, że…

 • według dziennika „Rzeczpospolita” mediator to zawód przyszłości, którego znaczenie będzie nieustannie rosło?
 • studia zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi wykonywania zawodu mediatora
 • praktyczna wiedza o prowadzeniu rozmów mediacyjnych i negocjacyjnych w różnorodnych okolicznościach
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, mediatorów, negocjatorów, prawników, menedżerów
 • duży wymiar godzinowy w korzystnej cenie
 1. Podstawy mediacji i negocjacji
 2. Psychologia społeczna
 3. Komunikacja niewerbalna
 4. Strategie i taktyki negocjacji
 5. Konflikt – analiza i zarządzanie
 6. Psychologia kłamstwa
 7. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 8. Trening asertywności
 9. Trening mediacji
 10. Trening negocjacji
 11. Inteligencja emocjonalna
 12. Komunikacja niewerbalna
 13. Portretowanie psychologiczne

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.