Mediacje sądowe i pozasądowe

 • Czas trwania: 2 semestry, 170 godzin dydaktycznych,  zjazdy weekendowe (sobota-niedziela).
 • Koszt studiów: 4500 zł, opłata rekrutacyjna: 10zł
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, zainteresowanych wykonywaniem profesji mediatora.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz pisemne zaliczenie końcowe.

Studia na kierunku Mediacje sądowe i pozasądowe spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach.

Kierunek ten stanowi doskonałą propozycję zarówno do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach publicznych, jak i tych, którzy przysposobienie mediacyjno-negocjacyjne chcieliby wykorzystać w biznesie. Słuchacze zostaną bowiem wyposażeni w uniwersalne narzędzia prowadzenia rozmów zmierzających do akceptowanego przez wszystkich interesariuszy rezultatu, a także zdobędą szlify w technikach skutecznej komunikacji w środowisku organizacyjnym.

Czy wiesz, że…

 • według dziennika „Rzeczpospolita” mediator to zawód przyszłości, którego znaczenie będzie nieustannie rosło?
 • studia zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącymi wykonywania zawodu mediatora
 • praktyczna wiedza o prowadzeniu rozmów mediacyjnych i negocjacyjnych w różnorodnych okolicznościach
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, mediatorów, negocjatorów, prawników, menedżerów
 • duży wymiar godzinowy w korzystnej cenie
 1. Podstawy mediacji sądowej i pozasądowej    
 2. Podstawy psychologii społecznej 
 3. Regulacje prawne mediacji karnych 
 4. Prawne regulacje mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego 
 5. Komunikacja werbalna i perswazja 
 6. Prawne regulacje mediacji cywilnych i rodzinnych 
 7. Konflikt – analiza i zarządzanie   
 8. Elementy psychologii osobowości 
 9. Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem 
 10. Trening asertywności   
 11. Patologie społeczne w mediacjach 
 12. Prawne regulacje mediacji pracowniczych w sporach indywidualnych 
 13. Psychologia konfliktu 
 14. Etyka w mediacjach i negocjacjach 
 15. Portretowanie psychologiczne w negocjacjach 
 16. Style i strategie negocjacji 
 17. Komunikacja niewerbalna 
 18. Trening mediacji 1
 19. Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych 
 20. Psychologia kłamstwa 
 21. Strategie podejmowania decyzji                

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content