Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Specjalność: Psychologia komunikacji
 • 1,5-roczne studia II stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Od wielu lat psychologia znajduje się w pierwszej trójce najchętniej wybieranych studiów w Polsce. Coraz większą popularność zyskują jej praktyczne wymiary, możliwe do wykorzystania w biznesie, marketingu czy pracy z zespołami. Wychodząc naprzeciw tym trendom uruchomiliśmy specjalność Psychologia komunikacji, będącą praktycznym, a zarazem przystępnym wymiarem psychologii stosowanej w wielu obszarach życia.

Studenci poznają psychologiczne podłoże ludzkich zachowań i decyzji, będą biegle analizowali różnorodne rodzaje komunikatów, zdobędą kompetencje w zakresie konstruktywnego porozumiewania się oraz psychologicznego wspierania zespołów w realizacji celów. Ponadto zdobędą umiejętności w zakresie identyfikowania oraz stosowania psychologicznych technik wywierania wpływu oraz budowania przekazów perswazyjnych. 

Będą także sprawnie projektowali szkolenia i warsztaty rozwojowe, dzięki czemu staną się cennymi pracownikami dla niezliczonych organizacji o różnorodnym profilu.

Czy wiesz, że…

 • otrzymasz dyplom potwierdzający Twoje wykształcenie w dwóch obszarach – dziennikarstwie z komunikacją społeczną oraz psychologii komunikacji?

 • unikalna w skali kraju specjalność na studiach II stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zarówno kierunkowe, jak i specjalnościowe
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – dziennikarzy, psychologów, coachów, trenerów, managerów
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących kunsztu dziennikarskiego oraz psychologii
 • projektowanie oryginalnych warsztatów rozwojowych pod bezpośrednią opieką wykładowców

 • Trenerzy psychologiczni
 • Specjaliści w zakresie wywierania wpływu
 • Dziennikarze naukowi
 • Liderzy zespołów
 • HR managerowie
 • Coachowie
 • Redaktorzy pism branżowych
 • Trenerzy rozwoju kompetencji miękkich
 • Pracownicy instytucji kultury i sztuki
 • Specjaliści od PR
 • Event managerowie
 • Reporterzy
 • Reportażyści
 • Dokumentaliści
 • Prezenterzy radiowi i telewizyjni
 • Trenerzy komunikacji
 • Copywriterzy

 • Analiza dyskursu medialnego
 • Coaching
 • Ekonomika mediów
 • Główne nurty kultury światowej i polskiej w XX i XXI wieku
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Kulturowe oddziaływanie mediów
 • Marketing
 • Metody badań medioznawczych
 • Negocjacje i mediacje
 • Opinia publiczna
 • Podstawy Human Resources
 • Pragmatyka języka
 • Prawo autorskie
 • Projektowanie warsztatów i szkoleń
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia pracy z grupą
 • Psychologia przywództwa i mentoring
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Reklama
 • Teorie komunikowania masowego
 • Społeczne oddziaływanie mediów

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content