Kierunek:
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Specjalność: Komunikacja społeczna
 • 2 letnie studia II stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

W dobie mediów masowych i społeczeństwa sieciowego rzetelna informacja bywa cenniejsza niż waluty i kruszce. Z kolei tzw. fake newsy stają się narzędziami w grach o skali globalnej. Dlatego potrzeba na profesjonalistów od informacji stale rośnie. Studia pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna o specjalności dziennikarskiej mają na celu przygotowanie Absolwentów do wykonywania zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną.

Obejmują one swoim zakresem pracę rzecznika prasowego, działalność promocyjną, reklamową, jak też nowe aktywności związane z ekspansją środków masowego komunikowania w życiu społecznym. Do nich należy zaliczyć umiejętność współpracy z mediami, tworzenie wizerunku medialnego, marketing personalny oraz współpracę z instytucjami medialnymi prowadzącymi działalność edukacyjną.


 • unikalna w skali kraju specjalność na studiach II stopnia
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zarówno kierunkowe, jak i specjalnościowe
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – dziennikarzy, psychologów, coachów, trenerów, managerów
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących kunsztu dziennikarskiego oraz psychologii
 • projektowanie oryginalnych warsztatów rozwojowych pod bezpośrednią opieką wykładowców

 

 • Rzecznicy prasowi
 • Analitycy informacji
 • Redaktorzy czasopism branżowych
 • Pracownicy instytucji publicznych
 • Specjaliści od PR
 • Reporterzy
 • Reportażyści
 • Dokumentaliści
 • Prezenterzy radiowi i telewizyjni
 • Trenerzy komunikacji
 • Copywriterzy

 

 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Etyka dziennikarska
 • Filozofia
 • Gatunki dziennikarskie
 • Historia współczesna
 • Język angielski
 • Komunikacja medialna
 • Nauka o komunikowaniu
 • Podstawy PR
 • Podstawy prawa
 • Reklama
 • Socjologia ogólna
 • Systemy medialne na świecie
 • Warsztat dziennikarski
 • Warsztat radiowy
 • Warsztat telewizyjny

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content