Prace dyplomowe - dokumenty


WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Aby zarejestrować pracę należy spełnić poniższe warunki:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów potwierdzone wpisami w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta
  brak zaległości w jakichkolwiek opłatach
 • pierwsza strona pracy powinna być przygotowana według wzoru obowiązującego na Uczelni (według wzoru do pobrania poniżej)
 • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy (według wzoru do pobrania poniżej)
 • egzemplarz pracy w miękkiej oprawie powinien być podpisany przez promotora
 • cała praca w jednym pliku pdf (wraz ze stroną tytułową i oświadczeniem) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD
 • zaświadczenie z Biblioteki WSUS oraz Biblioteki Uniwersyteckiej dla studentów, którzy tam są zapisani
 • osoby, które chcą otrzymać dyplom i suplement w języku angielskim – powinny przetłumaczyć tytuł pracy na j. angielski. 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Aby zarejestrować pracę należy spełnić poniższe warunki:

 • złożenie karty konsultacyjnej oraz karty gotowości (pliki do pobrania poniżej) ze wszystkimi podpisami pedagogów
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów potwierdzone wpisami w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta
 • zaliczenie pleneru malarskiego oraz trzymiesięcznych praktyk zawodowych potwierdzone w indeksie i karcie praktyk (studentów studiów I-stopnia , którzy rozpoczęli naukę w roku 2018 i później obowiązują praktyki sześciomiesięczne)
 • brak zaległości w jakichkolwiek opłatach
 • złożenie 2 egzemplarzy z pierwszą stroną oraz oświadczeniem zgodnymi ze wzorem 
 • złożenie płyty CD/DVD zawierającej dokumentację zdjęciową pracy praktycznej, aneks i pracę teoretyczną w formacie pdf
 • na płycie znajdować się mogą tylko 3 dokumenty: praca teoretyczna, praca praktyczna, aneks
 • płyta powinna zostać przyklejona do każdego egzemplarza tylnej okładki pracy od środka
 • pierwsza strona pracy powinna być przygotowana według wzoru obowiązującego na Uczelni (według wzoru do pobrania poniżej)
 • ostatnią stronę pracy stanowi oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy (według wzoru do pobrania poniżej)
 • zaświadczenie z Biblioteki WSUS oraz  filii Biblioteki Raczyńskich (ul. Wroniecka 15)
 • osoby, które chcą otrzymać dyplom i suplement w języku angielskim – powinny przetłumaczyć tytuł pracy na j. angielski.

© All rights reserved

Skip to content