Grafika użytkowa

 • Specjalność na kierunku: Wzornictwo
 • 2-letnie studia drugiego stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Grafika użytkowa to innowacyjna specjalność na kierunku Wzornictwo adresowana do osób, które łączą wyobraźnię artystyczną z gotowością poznawania narzędzi projektowania. Kandydatami mogą być absolwenci kierunków artystycznych realizowanych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych lub na innych uczelniach.
Zajęcia prowadzą uznani artyści i pedagodzy WSUS, wśród których znajdują się pracownicy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP w Warszawie czy ASP w Łodzi. Dzięki naciskowi położonemu na kształcenie w zakresie sztuki użytkowej, Studenci mogą uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych (w kraju i za granicą), jak również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć projektowo-artystycznych.
Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Przez czas trwania studiów studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowych pracowniach artystycznych lub projektowych. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym są ćwiczenia w pracowni komputerowej zaopatrzonej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu studenci, obok realizacji praktycznych, mają szansę zapoznawania się z komputerowymi technikami, które wspomagają projektowanie

Czy wiesz, że…

 • od połowy XX wieku polska szkoła plakatu uważana jest za jedną z najlepszych na świecie?

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • świetnie wyposażone pracownie i profesjonalne oprogramowanie
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – grafików, managerów, projektantów, dekoratorów, inżynierów, konstruktorów, malarzy, architektów, rzeźbiarzy i innych
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów stworzonych z artystyczną inwencją
 • tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • studia realizowane na jednym z najlepszych Wydziałów Artystycznych w Wielkopolsce

 • Designerzy
 • Eksperci w zakresie reklamy wizualnej
 • Event managerowie
 • Front-end developerzy
 • Graficy
 • Konstruktorzy
 • Krytycy sztuki
 • Managerowie artystyczni
 • Projektanci
 • Właściciele firm projektowych

 • Ergonomia z anatomią
 • Filozofia
 • Historia sztuki i kultury
 • Historia wzornictwa i architektury
 • Malarstwo
 • Psychofizjologia widzenia
 • Rysunek
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • Media elektroniczne – projektowanie komputerowe
 • Projektowanie komunikatu graficznego – Pracownia dyplomowa
 • Projektowanie wieloaspektowe
 • Dodatkowe pracownie artystyczne (projektowanie ubioru, projektowanie komunikatu graficznego, projektowanie biżuterii, projektowanie produktu, projektowanie witrażu, projektowanie mebla, projektowanie sceniczno-kostiumowe, projektowanie wnętrz)
Pracownie dyplomujące mogą pełnić rolę pracowni dodatkowych. Dla przykładu Studentki i Studenci specjalności „Projektowanie Ubioru” biorą m.in. udział w zajęciach Pracowni Projektowania Biżuterii etc.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content