Misja Wydziału Artystycznego 

Misja Wydziału Artystycznego  

Prowadzenie studiów z zakresu Wzornictwa wpisuje się bezpośrednio w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza. Kierunek ten bowiem odzwierciedla dążenia, które legły u podstaw powołania Uczelni przez jej założyciela, a obecnie patrona – dążeniami tymi było łączenie wiedzy z praktyką, która zmienia rzeczywistość, co literalnie znajduje swój wyraz w misji uczelni. 

Jak bowiem czytamy, szkoła „powołana została z umiłowania kultury i sztuki (architektura wnętrz, wzornictwo), pragnienia sprawnego kierowania instytucjami mającymi wpływ na rzeczywistość (zarządzanie i prawo) oraz współkreowania przestrzeni medialnej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)”. Wzornictwo to dyscyplina zawieszona pomiędzy światem sztuk pięknych a rzeczywistością nauki i techniki. 

To działalność interdyscyplinarna, polegająca na holistycznym myśleniu o człowieku, jego potrzebach – zarówno tych stricte przedmiotowych, jak i estetycznych. Projektant jest więc specjalistą w dziedzinie kształtowania przestrzeni a jego działalność polega na integrowaniu różnych dziedzin wiedzy i profesji. 

Jak trafnie zauważył Bruno Munari: „projektowanie jest procesem– tak obiektywnym, jak to tylko możliwe – tego wszystkiego, co kształtuje otoczenie, w którym żyje człowiek. Otoczenie to zaś składa się ze wszystkich obiektów […] od kieliszka po dom i miasto. […] mówimy tu o projektowaniu stanowiącym próbę nadawania każdej rzeczy jej własnej logicznej struktury, jej logicznej materii, a przez to i logicznej formy”.

Projektowanie, którego nauczamy, jest poszukiwaniem prawidłowości i sprzeczności, a tym samym – poddawaniem pod dyskusje oczywistych reguł czy wręcz tworzeniem ich od początku. To właśnie takie podejście daje projektantom odwagę kreowania rzeczy wciąż na nowo.

Program kierunku zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Kształcenie kierunkowe w ramach indywidualnie wybranej pracowni, pracowni uzupełniających dotyczących innych dyscyplin projektowych, uzupełniane jest specjalistyczną wiedzą teoretyczną. 

Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program edukacji ogólnoplastycznej w pracowniach rysunku i innych wybranych pracowniach artystycznych oraz bloku przedmiotów humanistycznych.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do samodzielnej pracy indywidualnej lub w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego projektanta, zdolnego do krytycznego i twórczego podejścia do projektowania.

Na poziomie licencjackim główny nacisk położony jest na wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do zawodu.

Dążąc do rozwoju kształcenia w zakresie podnoszenia jakości życia i przyświecającej nam idei uczenia się przez całe życie przygotowaliśmy program studiów podyplomowych w zakresie „Projektowanie uniwersalne w ujęciu interdyscyplinarnym, nastawione na uczenie projektowania i aranżacji przestrzeni dla osób starszych i zależnych. 

Studia te stanowią odpowiedź na zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz zauważalnego w społeczeństwach zachodnich dążenia do poprawy jakości życia. Wyrastają zatem z potrzeby poszukiwania optymalnych rozwiązań w otoczeniu, czyniąc projektanta  kreatorem lepszej rzeczywistości, przez kształcenie dobrze przygotowanych do pracy, świadomych swojej społecznej roli i otwartych na wyzwania współczesności projektantów. 

Pragniemy w ten sposób realizować idee humanizmu zaszczepione nam przez Rektora-Założyciela, a dziś patrona naszej Uczelni, którego przesłanie stanowi istotę misji, jaka nam przyświeca.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content