Plany Zajęć 2023/2024

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK II  – semestr 3

 

PONIEDZIAŁEK

 

Sp. marketing internetowy i nowe media

sp. dziennikarska

12.45 – 14.15

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 201

14.30 – 16.00

Prawo mediów – r. pr. Łukasz Majcherek, sala 201

 

WTOREK

 

 

 

ŚRODA

8.10 – 9.40

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 202   (06.03. – 24.04.)

9.45 – 11.15

Współczesne systemy polityczne – dr Paweł Semmler, sala 207 (06.03. – 15.05.)

11.30 – 14.00

Lektorat mediów – mgr Andrzej Piechocki, sala 204
(06.03. – 27.04., w dniu 27.04. zajęcia do 13.00)

 

CZWARTEK

8.00 – 9.30

Kampania reklamowa w Internecie

– mgr Piotr Błażyński, sala 202

 

10.30 – 12.45

Psychologia zachowań konsumenckich
– dr hab. Beata Pająk-Patkowska, sala 202
(07.03. – 09.05., nie będzie zajęć 14.03.)

 

13.45 – 15.15

Wychowanie fizyczne – TKKF, ul. Winogrady (Panie)

15.15 – 16.45

Wychowanie fizyczne – TKKF, ul. Winogrady (Panowie)

 

PIĄTEK

11.30 – 14.45

 

Prasoznawstwo
– dr Wiesław Kot, prof. WSUS, sala 201
(15.03., 22.03., 05.04., 12.04., 19.04.)

15.00 – 18.15

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski, sala 201
(15.03., 22.03., 05.04., 12.04., 19.04.)

 

Egzaminy:

Język angielski
Ochrona własności intelektualnej
Prawo mediów

Zaliczenia na ocenę:
Lektorat mediów
Współczesne systemy polityczne
Warsztat rzecznika prasowego
W-F
Kampania reklamowa w Internecie (MIiNM)
Psychologia zachowań konsumenckich (MIiNM)
Prasoznawstwo (dz)

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                                             01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                                          19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                                          30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                                                    24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                           16.09.2024. – 20.09.2024.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK III  – semestr 6

PONIEDZIAŁEK

 

sp. MIiNM

sp. dziennikarska

8.15 – 9.45

Recenzja – mgr Łukasz Pilip, sala 202
(terminy zajęć: 04.03. – 22.04.)

8.15 – 9.45

Wywiad – mgr Łukasz Pilip, sala 202
(terminy zajęć: 29.04. – 10.06.)

10.00 – 12.30

Wolność słowa w mediach – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 202
(terminy zajęć : 04.03. – 08.04.)

10.00 – 12.30

Konsultacje dyplomowe – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 202
( terminy zajęć: 15.04., 22.04.)

13.00 – 16.15

Pozycjonowanie SEO
– mgr inż. Łukasz Wolff, s. 204

(terminy zajęć: 04.03., 11.03., 18.03., 25.03., 08.04.)

 

13.00 – 16.15

Kampanie produktowe i usługowe
– mgr inż. Łukasz Wolff, s. 204
(terminy zajęć: 15.04., 22.04., 06.05., 13.05., 20.05.)

 

 

WTOREK

 

 

 

ŚRODA

8.30 – 11.00

Lektorat mediów – mgr Andrzej Piechocki, sala 204
(06.03. – 27.04., w dniu 27.04. zajęcia od 9.30)

16.45 – 20.00

 

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski
(terminy zajęć zdalnych: 03.04, 10.04, 24.04,
termin zajęć w RADIO zostanie ustalony bezpośrednio
z prowadzącym)

 

CZWARTEK

 

 

 

PIĄTEK

11.30 – 14.45

 

Prasoznawstwo
– dr Wiesław Kot, prof. WSUS, sala 201
(terminy zajęć: 15.03., 22.03., 05.04., 12.04., 19.04.)

 

Dla specjalności MINM w kwietniu zostaną podane terminy na przedmiot Kreowanie marki

Egzaminy:

Zaliczenia na ocenę:

Pozycjonowanie SEO (MIiNM)
Kampanie produktowe i usługowe (MIiNM)
Dziennikarstwo radiowe (dz)
Prasoznawstwo (dz)
Lektorat mediów
Wywiad
Recenzja

Wolność słowa w mediach
Zaliczenie bez oceny:
Konsultacje dyplomowe

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                                                            28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                                             01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                                          19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                                          30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                                                    24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                           16.09.2024. – 20.09.2024.

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I  – semestr 1

 

 

07.10.

 

 

gr. 1
sp. dziennikarska
sp. MIiNM

gr. 2
sp. KSwZB

gr. 3
sp. KSwZB

 

 

Spotkanie organizacyjne, sala

11.30 – 13.00

2

Szkolenie BHP – mgr Marian Kossowski, sala 201

13.15 – 17.15

5

Wprowadzenie do komunikacji medialnej – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, 201

08.10.

8.30 – 10.00

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 201

10.30 – 14.45

5

Wprowadzenie do komunikacji medialnej – prof. WSUS dr Marek Chojnacki,201

15.00 – 17.30

3

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny 204

 

 

 

 

04.11. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 10.30

3

Podstawy prawa – dr Marta Maj

10.45 – 13.00

3

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

13.15 – 16.15

4

 

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny

16.30 – 18.00

2

Literatura polska XX i XXI wieku – dr Iwona Grodź

05.11. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 10.30

3

Podstawy prawa – dr Marta Maj

10.45 – 13.00

3

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

13.30 – 17.30

5

Literatura polska XX i XXI wieku – dr Iwona Grodź

18.00 – 20.15

3

 

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny

 

18.11.

8.00 – 12.15

5

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 201

12.30 – 15.00

3

Podstawy ekonomii – mgr Zbigniew Serafin, sala 201

15.15 – 17.30

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 201

19.11.

8.30 – 10.00

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 201

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

 

 

13.15 – 15.45

3

Podstawy ekonomii – mgr Zbigniew Serafin, sala 207

16.00 – 18.30

3

Historia Polski XX i XXI wieku – dr Mikołaj Tyrchan, sala 207

 

02.12.

8.00 – 10.30

3

Podstawy ekonomii – mgr Zbigniew Serafin, sala 201

10.45 -13.00

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 201

13.15 – 18.00

5

Literatura polska XX i XXI wieku – dr Iwona Grodź, sala 123

03.12.

8.30 – 10.00

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 201

10.15 – 12.45

3

Podstawy ekonomii – mgr Zbigniew Serafin, sala 201

13.00 – 16.15

4

Historia Polski XX i XXI wieku – dr Mikołaj Tyrchan, sala 201

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.

8.00 – 11.15

3

Historia Polski XX i XXI wieku – dr Mikołaj Tyrchan, sala 201

11.30 – 14.45

4

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny 204

 

 

15.15 – 16.45

2

Lektorat j. ang.
 mgr Daria Kierzkowska,
sala 202

15.00 – 19.00 (5h)

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny 204

 

17.12.

8.00 – 9.30

2

 

 

 

9.45 – 13.00

4

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny 204

 

 

13.00 – 17.00

5

Historia Polski XX i XXI wieku – dr Mikołaj Tyrchan, sala 201

 

27.01.

8.00 – 9.30

2

Lektorat j. ang.
 mgr Daria Kierzkowska,
sala 202

 

 

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny 204

9.45 – 11.15

3

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala 201

12.00 – 14.30

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 201

14.45 -18.30

5

                           Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 201

28.01.

8.00 – 10.30

3

Podstawy ekonomii – dr Zbigniew Serafin, sala 201

10.45 – 13.00

3

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala 201

13.15 – 15.35

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 201

15.45 – 18.45

4

Wprowadzenie do komunikacji medialnej – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, 201

 

10.02.

8.00 – 11.00

4

Historia Polski XX i XXI wieku – dr Mikołaj Tyrchan, sala 201

11.15 – 13.45

3

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala 201

14.00 – 16.30

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 201

14.45 -18.30

5

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 201

11.02. DZIEŃ ZDALNY

9.00 – 10.30

2

Lektorat j. ang.
 mgr Daria Kierzkowska,
sala 202

9.00 – 11.15 (3h)

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny

 

11.30 – 14.45

4

 

 

Technologie informacyjne
– dr Andrzej Podleśny

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr zimowy    – studia stacjonarne               09.10.2023. – 09.02.2024.

Semestr zimowy – studia niestacjonarne             07.10.2023. – 11.02.2024.

Przerwa listopadowa I                                           31.10.2023. – 02.11.2023.

Przerwa listopadowa II                                          11.11.2023.

Przerwa Świąteczno-Noworoczna                        22.12.2023. – 07.01.2024.

Sesja zimowa – studia stacjonarne                        12.02.2024. – 23.02.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne               26.02.2024. –  01.03.2024.
Sesja zimowa – studia niestacjonarne                   17.02.2024. – 25.02.2024.

Sesja poprawkowa  – studia niestacjonarne         02.03.2024. – 03.03.2024.
Przerwa międzysemestralna                                26.02.2024. –  03.03.2024.

 

Semestr letni – studia stacjonarne                       04.03.2024. – 21.06.2024.

Semestr letni- studia niestacjonarne                    09.03.2024. – 23.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                            28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                  01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                           24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne               16.09.2024. – 20.09.2024.

Sesja letnia – studia niestacjonarne                      29.06.2024. – 07.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne          14.09.2024. – 22.09.2024.

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK II  – semestr 3

 

21.10.

 

 

gr. 1
sp. dziennikarska

 

Gr. 2
sp. MIiNM

gr.3
sp. KSwZB

9.00 – 11.15

3

e-komunikacja
mgr Piotr Błażyński,
sala 124

 

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska
sala 201

9.45 – 11.15 5h

Lektorat j. ang.
 mgr D. Kierzkowska
sala 202

11.30 – 13.00

2

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 207

13.30 – 15.00

 

Lektorat j. angielskiego
mgr Anna Lemańska
sala 201

 

 

22.10.

9.30 – 13.00

5

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 201

14.00 – 17.15

4

Polski system medialny – prof. dr hab. Marcin Piechocki, sala 201

 

 

04.11. ZJAZD ZDALNY

9.00 – 11.15

3

 

e-komunikacja
mgr Piotr Błażyński,

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
 mgr D. Kierzkowska

11.30 – 14.45

4

 

Organizacja pracy w redakcji
mgr Andrzej Piechocki

05.11. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 11.15

4

 

Organizacja pracy w redakcji –
mgr Andrzej Piechocki

 

18.11.

8.00 – 11.15

4

 

Organizacja pracy w redakcji –
mgr Andrzej Piechocki, sala 204

9.45 – 11.5 (2h)

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska
sala 123

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j. ang. 202
 mgr D. Kierzkowska
sala 202

11.30 – 13.00

2

Lektorat j. angielskiego
mgr Anna Lemańska
sala 123

 

13.05 – 16.15

4

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 123

19.11.

10.15 – 13.15

4

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 201

13.30 – 17.45

5

Wprowadzenie do marketingu politycznego – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala  201

 

02.12.

9.00 – 11.15

3

 

e-komunikacja
mgr Piotr Błażyński,
sala 124

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska
sala 123

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
 mgr D. Kierzkowska
sala 202

11.25 – 12.55

2

Lektorat j. angielskiego
mgr Anna Lemańska
sala 123

 

 

13.00 – 17.00

5

Wprowadzenie do marketingu politycznego – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala  201

17.15 – 19.30

3

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 201

03.12.

10.30 – 13.45

4

Wprowadzenie do marketingu politycznego – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala  201

14.00 – 17.15

4

Polski system medialny – prof. dr hab. Marcin Piechocki, sala 201

 

 

09.12. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 9.30

2

Lektorat j. angielskiego
mgr Anna Lemańska

 

 

9.45 – 12.15

3

 

Organizacja pracy w redakcji –
mgr Andrzej Piechocki

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
 mgr D. Kierzkowska

12.30 – 15.45

4

 

Organizacja pracy w redakcji –
mgr Andrzej Piechocki

10.12.

8.00 – 11.15

4

Wprowadzenie do marketingu politycznego – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala  201

11.30 – 14.45

4

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 202

 

13.01.

9.00 – 11.15

3

 

e-komunikacja
mgr Piotr Błażyński,
sala 124

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska
sala 201

9.45 – 11.15 2h

Lektorat j. ang.
 mgr D. Kierzkowska
sala 202

11.30 – 13.00

2

Lektorat j. angielskiego
mgr Anna Lemańska
sala 201

11.30 – 13.45 (3h)

Organizacja pracy w redakcji –
mgr Andrzej Piechocki, sala 204

14.00 – 18.00

5

Organizacja pracy w redakcji –
mgr Andrzej Piechocki, sala 204

14.00 – 18.00 (5h)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
– dr Paweł Semmler, sala 207

14.01.

9.30 – 13.45

5

Historia mediów – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 201

14.00 – 18.15

5

Polski system medialny – prof. dr hab. Marcin Piechocki, sala 201

 

 

10.02.

8.00 – 9.30

2

e-komunikacja
mgr Piotr Błażyński,
sala 124

x

x

9.45 – 11.15

2

Lektorat j. angielskiego
mgr Anna Lemańska
sala 201

x

x

11.30 – 17.15

7

Wprowadzenie do komunikacji medialnej – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 123

11.02.

9.00 – 13.15

5

Polski system medialny – prof. dr hab. Marcin Piechocki, sala, 201

13.30 – 17.30

5

Wprowadzenie do komunikacji medialnej – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 201

 

 

Zaliczenie na ocenę:
Lektorat języka angielskiego
e-komunikacja (dz+MIiNM)
Organizacja pracy w redakcji
Wprowadzenie do marketingu politycznego
Wprowadzenie do komunikacji medialnej
Bezpieczeństwo międzynarodowe (KSwZB)

Egzaminy:
Polski system medialny
Historia mediów

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK III  – semestr 5

14.10.  DZIEŃ ZDALNY

 

 

gr. 1

sp. MIiNM

gr. 2
sp. dziennikarska

 

gr.3
sp. KSwZB

8.00 – 10.30

3

 

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź

10.45 – 14.45

5

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler

15.00 – 16.30

2

Social media
 – dr Bartosz Mazurkiewicz / mgr Bartosz Wiśniewski

15.00 – 18.15 (4h)

Lektorat mediów
 – mgr Andrzej Piechocki

15.10.

 

 

WYBORY – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

28.10.

8.00 – 9.30

2

Social media
 – dr Bartosz Mazurkiewicz / mgr Bartosz Wiśniewski, 202

 

9.45 – 13.45

5

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 201

14.00 – 18.15

5

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 201

29.10.

8.00 – 11.15

4

Social media
 – dr Bartosz Mazurkiewicz / mgr Bartosz Wiśniewski, 202

 

11.30 – 14.45

4

Lektorat mediów
 – mgr Andrzej Piechocki, 204

 

 

 

04.11. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 12.00

5

Warsztat dziennikarskie
– prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz

8.00 – 11.15 (4h)

Lektorat mediów
 – mgr Andrzej Piechocki

12.15 – 14.30

3

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot

15.00 – 18.15

4

Lektorat mediów
 – mgr Andrzej Piechocki

 

18.00 – 20.15

3

 

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź

     

05.11. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 11.15

4

 

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź

11.30 – 14.45

4

 

11.30 – 14.45 (4h)

Lektorat mediów
 – mgr Andrzej Piechocki

17.30 – 20.00

4

 

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź

     

 

25.11.

8.00 – 12.00

5

Warsztat dziennikarskie
– prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, 204

8.30 – 12.00 (4h)
Kryminalistyka
– mgr Jerzy Jakubowski, sala 201

12.15 – 15.30

4

Systemy medialne na świecie – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala 201

15.35 – 17.05

2

e-commerce
mgr inż. Łukasz Wolff, 204

 

 

     

26.11.

8.00 – 12.00

5

Warsztat dziennikarskie
– prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, 204

8.30 – 12.00 (4h)
Kryminalistyka
– mgr Jerzy Jakubowski, sala 201

12.15 – 15.30

4

Systemy medialne na świecie – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala 201

15.35 – 17.05

2

e-commerce
mgr inż. Łukasz Wolff, 204

 

 

     

 

 

 

09.12.

8.00 – 11.15

4

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 201

11.30 – 15.00

4

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 201

15.15 – 19.15

5

Warsztat dziennikarskie
– prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 204

15.15 – 18.30 (4h)
Kryminalistyka
– mgr Jerzy Jakubowski, sala 201

10.12.

8.00 – 11.15

4

Social media
 – dr Bartosz Mazurkiewicz / mgr Bartosz Wiśniewski, 202

 

11.30 – 14.45

4

Systemy medialne na świecie – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala 201

15.00 – 19.15

5

Warsztat dziennikarskie
– prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 204

 

 

20.01.

9.00 – 12.15

4

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 201

12.30 – 15.45

4

Systemy medialne na świecie – prof. dr hab. Szymon Ossowski, sala 201

16.00 – 18.30

4

Social media
 – dr Bartosz Mazurkiewicz / mgr Bartosz Wiśniewski, 201

 

21.01. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 9.30

2

Systemy medialne na świecie – prof. dr hab. Szymon Ossowski

9.35 – 14.30

6

e-commerce
mgr inż. Łukasz Wolff

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź

14.45 – 17.45

4

Lektorat mediów
 – mgr Andrzej Piechocki

 

18.00 – 20.15

3

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot

     

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK I  – semestr 2

PONIEDZIAŁEK

8.00 – 11.15

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala 122

11.30 – 13.00

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 122

13.15 – 14.45

Podstawy ekonomii – dr Zbigniew Serafin, sala 122
(08.04. – 27.05.)

 

WTOREK

8.00 – 9.30

Podstawy ekonomii – dr Zbigniew Serafin, sala 122
(w terminach 09.04., 16.04.)

9.45 – 11.15

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 122
(5.03. – 14.05.)

11.30 – 13.00

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 122

13.15 – 14.45

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 122

 

ŚRODA

11.00 – 12.30

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 122

12.45 – 14.15

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 122

15.30 – 17.00

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, 202

 

CZWARTEK

13.45 – 15.15

Wychowanie fizyczne – dr Agata Tomidajewicz, WTKKF, (Panie)

15.15 – 16.45

Wychowanie fizyczne – dr Agata Tomidajewicz, WTKKF,  (Panowie)

 

PIĄTEK

 

 

 

WTKKF – Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Winogrady 11 Poznań

Egzaminy:
Doktryny polityczne i prawne
Historia prawa
Prawo konstytucyjne
Zaliczenia na ocenę:

Język angielski
Podstawy ekonomii
Podstawy politologii
Socjologia ogólna
W-F

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                                             01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                                          19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                                          30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                                                    24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                           16.09.2024. – 20.09.2024.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK II  – semestr 4

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 12.30

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 201
(04.03.- 22.04.)

10.00 – 12.30

Postępowanie sądowoadministracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 201
(29.04. – 17.06.)

12.45 – 14.15

Ochrona własności intelektualnej – r.pr. Marcin Bąkowski, sala 201

15.00 – 17.30

Prawo cywilne – zobowiązania – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123

 

WTOREK

11.15 – 13.45

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 202

14.00 – 15.30

Redakcja aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński, sala 201
(19.03. – 04.06., nie będzie zajęć 30.04.)

15.45 – 17.15

Prawo cywilne – ćwiczenia – zobowiązania – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 202
(19.03. – 04.06.)

 

ŚRODA

9.15 – 11.45

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123
(06.03. – 24.04.)

9.15 – 11.45

Postępowanie sądowoadministracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123
(08.05. – 19.06.)

12.00 – 13.30

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 202

 

CZWARTEK

9.30 – 12.45

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 207 (od 15.03.)

13.45 – 15.15

Wychowanie fizyczne – dr Agata Tomidajewicz, WTKKF (Panie)

15.15 – 16.45

Wychowanie fizyczne – dr Agata Tomidajewicz, WTKKF (Panowie)

 

PIĄTEK

 

 

 

WTKKF – Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Winogrady 11, Poznań
Egzaminy:
Język angielski
Prawo karne
Prawo cywilne – zobowiązania
Ochrona własności intelektualnej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne

Zaliczenia na ocenę:

Redakcja aktów wewnętrznych
W-F

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                                             01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                                          19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                                          30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                                                    24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                           16.09.2024. – 20.09.2024.

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK III  – semestr 6

PONIEDZIAŁEK

8.15 – 9.45

Stosowanie prawa UE w krajowym systemie sądowniczym – dr Marcin Kubiak, sala 201
(11.03. – 20.05.)

10.00 – 12.30

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne  – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, sala 207

12.45 – 15.15

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko, sala 202
(terminy zajęć: 11.03., 18.03., 25.03., 08.04.)

 

WTOREK

9.30 – 11.00

Prawo ochrony środowiska – r.pr. Anna Szajerka, sala 202

11.15 – 13.45

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 202

14.00 – 15.30

Prawo cywilne –  spadkowe i rodzinne – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 202

(od 19.03. – 04.06.)

15.45 – 17.15

Podstawy filozofii – dr Mikołaj Tyrchan, sala 201
(od 19.03. – 04.06.)

 

ŚRODA

11.00 – 13.30

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko, sala 201
(terminy zajęć: 06.03., 13.03., 20.03., 27.03., 03.04., 10.04., 17.04.)

13.45 – 15.15

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 202

16.00 – 19.00

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 123
(terminy zajęć: 06.03., 13.03., 20.03.)

 

CZWARTEK

14.30 – 16.00

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – mgr A. Świderska-Cieśla (7.03. – 11.04.)
(cz. dot. prawa upadłościowego)

14.30 – 16.30

Zasady i prawne formy wykonywania działalności gospodarczej – mgr A. Świderska-Cieśla
(18.04. – 19.06.)

 

PIĄTEK

10.00 – 12.30

Prawo podatkowe w działalności gospodarczej– dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123
(08.03. – 26.04., w dniu 26.04. zajęcia do godz. 11.30)

10.00 – 12.45

Prawo rynku kapitałowego – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123
(26.04. – 21.06., w dniu 24.04. zajęcia od 11.45)

16.00 – 17.30

Umowy w obrocie gospodarczym – dr Marek Stawecki
(terminy zajęć zdalnych: 08.03., 22.03., 12.04., 10.05., 17.05., 24.05.)

17.00 – 18.30

Umowy w obrocie gospodarczym – dr Marek Stawecki, sala 202
(terminy zajęć w budynku: 15.03, 05.04, 19.04.)

15.30 – 17.00

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – dr Marek Stawecki,
(cz. dot. prawa restrukturyzacyjnego, zajęcia w budynku dniu 19.04.) sala 202

16.00 – 17.30

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – dr Marek Stawecki
(cz. dot. restrukturyzacji, zajęcia zdalne w dniach: 07.06., 14.06., 21.06.)

Egzaminy:

Lektorat języka angielskiego
Postępowanie karne
Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne
Prawo ochrony środowiska
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaliczenia na ocenę:

Umowy w obrocie gospodarczym
Podstawy filozofii
Prawo rynku kapitałowego
Prawo podatkowe w działalności gospodarczej
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Prawo zamówień publicznych
Stosowanie prawa UE w krajowym systemie sądowniczym
Zasady i prawne formy wykonywania działalności gospodarczej

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                                             01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                                          19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                                          30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                                                    24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                           16.09.2024. – 20.09.2024.

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK V  – semestr 10

 

PONIEDZIAŁEK

9.35 – 12.05

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123

12.30 – 15.45

Ochrona informacji niejawnych – mgr Justyna Gorczyńska, sala 207
(terminy zajęć: 11.03., 25.03., 15.04.)

13.30 – 16.15

Prawo gospodarcze publiczne – dr Marek Stawecki (od 18.03., nie będzie zajęć 25.03. i 15.04.)

 

WTOREK

15.45 – 17.15

Redakcja aktów wewnętrznych– dr Juliusz Sawarzyński, sala 201
(19.03. – 04.06., nie będzie zajęć 30.04.)

 

ŚRODA

13.15 – 15.45

Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 123
(06.03., 13.03., 20.03., 27.03.)

16.00 – 19.00

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 123
(terminy zajęć: 06.03., 13.03., 20.03.)

 

CZWARTEK

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

Egzaminy:

Prawo handlowe
Prawo gospodarcze publiczne

Zaliczenia na ocenę:

Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne
Prawo zamówień publicznych
Redakcja aktów wewnętrznych
Ochrona informacji niejawnych

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                                             01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                                          19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                                          30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                                                    24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                           16.09.2024. – 20.09.2024.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK II  – semestr 4

 

09.03.                                                                                                                                                                2023/2024

8.00 – 11.15

4

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 201

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

13.15 – 16.30

4

Prawo cywilne – zobowiązania – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123

16.45 – 18.15

2

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 210

10.03.

8.00 – 11.45

4

Prawo cywilne – zobowiązania – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123

12.00 – 15.15

3

Prawo cywilne – zobowiązania – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 123

15.30 – 18.45

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 201

 

 

23.03.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

11.30 – 14.45

4

Prawo cywilne – zobowiązania – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 207

15.00 – 18.15

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 207

24.03.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

11.30 – 14.45

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 202

15.00 – 18.15

4

Redakcja aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński, sala 202

 

 

06.04.ZJAZD ZDALNY

8.30 – 11.00

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska

13.15 – 14.45

2

Prawo cywilne – zobowiązania – dr Jędrzej Jakubowicz

15.00 – 18.15

4

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski

    

07.04. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 10.25

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

10.30 – 13.40

4

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS

13.45 – 15.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska

15.20 – 18.30

4

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski

    

 

 

27.04.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

11.30 – 14.45

4

Prawo cywilne – zobowiązania – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 207

15.00 – 18.15

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński – Bodler, sala 207

28.04.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie administracyjne – dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

13.15 – 16.30

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński – Bodler, sala 207

 

 

18.05. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 11.15

4

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska

13.30 – 15.45

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

16.00 – 20.00

5

Prawo cywilne – zobowiązania – dr Jędrzej Jakubowicz

    

 

 

 

 

 

 

25.05.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie sądowoadministracyjne
– dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, 207

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

13.15 – 16.15

4

Prawo cywilne – zobowiązania – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 123

16.30 – 19.00

3

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 202

26.05.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie sądowoadministracyjne
– dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

11.30 – 14.45

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 207

15.00 – 18.15

4

Redakcja aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński, sala 202

 

 

08.06.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie sądowoadministracyjne
– dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

13.15 – 16.30

4

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 201

16.35 – 19.00

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 201

    

09.06.

8.00 – 10.25

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 201

10.30 – 12.00

2

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 201

12.15 – 15.15

4

Postępowanie sądowoadministracyjne
– dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 123

15.30 – 18.45

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 207

    

 

 

22.06.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie sądowoadministracyjne
– dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, 123

11.30 – 14.45

4

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 123

15.00 – 18.15

4

Redakcja aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński, sala 202

23.06.

8.00 – 11.10

4

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala  201

11.15 – 15.30

5

Prawo cywilne – zobowiązania – dr Jędrzej Jakubowicz, sala  201

15.45 – 19.00

4

Postępowanie sądowoadministracyjne
– dr Tomasz Lewandowski, prof. WSUS, sala 201

 

Egzaminy:
lektorat języka angielskiego
Ochrona własności intelektualnej
Prawo cywilne – zobowiązania
Prawo karne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Postępowanie administracyjne
Postępowanie sądowoadministracyjne

Zaliczenia z oceną:
Redakcja aktów wewnętrznych

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Semestr letni- studia niestacjonarne                   09.03.2024. – 23.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                 01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                              19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                              30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                          24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne              16.09.2024. – 20.09.2024.

Sesja letnia – studia niestacjonarne                     29.06.2024. – 07.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne         14.09.2024. – 22.09.2024.

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK III  – semestr 6

09.03.                                                                                                                                                                2023/2024

8.00 – 9.30

2

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.123

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

13.00 – 16.15

4

Apelacja w prawie karnym – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 201

16.00 – 18.30

3

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko, sala 202

10.03.

9.00 – 12.15

4

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.201

12.30 – 15.00

3

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko, sala 201

15.15 – 17.45

2

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – ćwiczenia
– mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 123

 

16.03.

8.15 – 10.45

3

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.202

11.00 – 14.30

4

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia – r.pr. Marcin Talma, sala 202

14.45 – 17.45

4

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko, sala 202

17.03.

8.15 – 10.45

3

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.202

11.00 – 15.00

4

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia – r.pr. Marcin Talma, sala 202

15.30 – 18.00

3

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko, sala 202

 

06.04. ZJAZD ZDALNY

8.30 – 11.00

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

11.30 – 14.45

4

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – ćwiczenia
– mgr Agnieszka Świderska-Cieśla

15.30 – 18.00

3

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko

07.04. ZJAZD ZDALNY

8.30 – 11.00

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska

13.30 – 16.45

4

Apelacja w prawie karnym – dr Robert Ostafiński-Bodler

17.00 – 18.30

2

Postępowanie karne – dr Marlena Paszko

 

 

20.04. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 11.15

4

Apelacja w prawie karnym – dr Robert Ostafiński-Bodler

11.30 – 13.00

2

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

13.15 – 15.45

3

Postępowanie karne – ćwiczenia –  mgr Alicja Małasiak

16.00 – 19.15

4

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia – r.pr. Marcin Talma

21.04. ZJAZD ZDALNY

9.00 – 12.15

4

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – ćwiczenia
– mgr Agnieszka Świderska-Cieśla

12.30 – 15.00

3

Postępowanie karne – ćwiczenia –  mgr Alicja Małasiak

15.15 – 18.30

4

Przestępczość w Internecie i prawne aspekty cyberprzestępczości
 – dr Robert Ostafiński – Bodler

 

27.04.

8.00 – 9.30

2

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.207

9.45 – 11.15

2

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – ćwiczenia
– mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 207

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

13.15 – 16.45

4

Prawo karne skarbowe – dr Marlena Paszko, sala 123

17.00 – 18.30

2

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia – r.pr. Marcin Talma, sala 123

28.04.

8.00 – 9.30

2

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.207

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

11.30 – 14.45

4

Prawo karne skarbowe – dr Marlena Paszko, sala 123

15.00 – 18.15

4

Problematyka dowodów i dowodu z opinii biegłego w sprawach przestępstw
i wykroczeń drogowych – r.pr. Marcin Talma, sala 202

 

 

 

18.05. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 9.30

2

Apelacja w prawie karnym – dr Robert Ostafiński-Bodler

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska

11.30 – 13.00

2

Prawo karne skarbowe – dr Marlena Paszko

13.30 – 15.45

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska

16.00 – 18.30

3

Problematyka dowodów i dowodu z opinii biegłego w sprawach przestępstw
i wykroczeń drogowych – r.pr. Marcin Talma, sala 123

 

25.05.

8.00 – 9.30

2

Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, s.123

9.45 – 13.00

4

Prawo cywilne – prawo spadkowe i rodzinne
–  mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 123

13.15 – 16.30

4

Prawo karne skarbowe – dr Marlena Paszko, sala 204

16.45 – 19.15

3

Problematyka dowodów i dowodu z opinii biegłego w sprawach przestępstw
i wykroczeń drogowych – r.pr. Marcin Talma, sala 123

26.05.

8.00 – 11.15

4

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – dr Robert Ostafiński-Bodler, s.207

11.30 – 14.45

4

Medycyna sądowa dla prawników – dr Marlena Paszko, sala 202

15.00 – 18.15

4

Problematyka dowodów i dowodu z opinii biegłego w sprawach przestępstw
i wykroczeń drogowych – r.pr. Marcin Talma , sala 202

 

08.06.

8.00 – 9.30

2

Prawo karne wykonawcze – r.pr. Marcin Talma, sala 207

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 202

11.30 – 14.45

4

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – dr Robert Ostafiński-Bodler, s.207

15.00 – 16.30

2

Postępowanie karne – ćwiczenia – mgr Alicja Małasiak, sala 202

16.35 – 19.00

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 201

09.06.

8.00 – 10.25

3

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 201

10.45 – 12.15

2

Prawo cywilne – dr Andrzej Zielonacki, prof. WSUS, sala 207

12.30 – 15.45

4

Prawo karne wykonawcze – r.pr. Marcin Talma, sala 207

16.00 – 17.30

2

Postępowanie karne – ćwiczenia – mgr Alicja Małasiak, sala 207

 

 

22.06.

8.00 – 11.15

4

Medycyna sądowa dla prawników – dr Marlena Paszko, sala 204

11.30 – 14.45

4

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 123

15.00 – 18.15

4

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 – koordynator –  dyrektor IWNiRZ PIR dr n.med. Rafał Spachacz, sala 123

23.06.

8.00 – 11.15

4

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – r.pr. Stefania Miarzyńska, sala 201

11.30 – 14.45

4

Przestępczość w Internecie i prawne aspekty cyberprzestępczości
 – dr Robert Ostafiński – Bodler, sala 207

15.00 – 16.30

2

Prawo karne wykonawcze – r.pr. Marcin Talma, sala 207

16.45 – 20.00

4

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 – koordynator –  dyrektor IWNiRZ PIR dr n.med. Rafał Spychacz, sala 207

Egzaminy:
Postępowanie karne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Język angielski
Prawo cywilne – spadkowe i rodzinne

Zaliczenia z oceną:
Apelacja w prawie karnym
Prawo karne skarbowe
Prawo i postepowanie w sprawach o wykroczenia
Problematyka dowodów i dowodu z opinii biegłego w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
Prawo karne wykonawcze
Przestępczość w Internecie i prawne aspekty cyberprzestępczości
Medycyna sądowa dla prawników
Przestępstwa ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Semestr letni- studia niestacjonarne                   09.03.2024. – 23.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                 01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                              19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                              30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                          24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne              16.09.2024. – 20.09.2024.

Sesja letnia – studia niestacjonarne                     29.06.2024. – 07.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne         14.09.2024. – 22.09.2024.

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK V  – semestr 10

 

09.03.                                                                                                                                                                2023/2024

9.00 – 12.15

4

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 207

12.30 – 15.45

4

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 123

16.00 – 18.30

3

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 207

10.03.

9.00 – 12.15

4

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 207

12.30 – 15.45

4

Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 202

 

16.03.

9.00 – 12.15

4

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 123

12.30 – 15.45

4

Ochrona informacji niejawnych – mgr Justyna Gorczyńska, sala 123

16.00 – 19.15

4

Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 123

 

06.04.

9.00 – 12.15

4

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 202

12.30 – 15.45

4

Ochrona informacji niejawnych – mgr Justyna Gorczyńska, sala 202

16.00 – 18.30

3

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 202

07.04.

8.15 – 11.30

4

Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 202

11.45 – 15.00

4

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 202

 

20.04.

9.00 – 12.15

4

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 202

12.30 – 15.45

4

Ochrona informacji niejawnych – mgr Justyna Gorczyńska, sala 202

 

18.05. ZJAZD ZDALNY

9.00 – 12.15

4

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz

 

01.06.

9.00 – 12.15

4

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 202

12.30 – 15.00

3

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 202

 

Egzaminy:
Prawo handlowe

Zaliczenia z oceną:
Etyka prawnicza
Ochrona informacji niejawnych
Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne
Prawo zamówień publicznych
Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr letni – studia stacjonarne                      04.03.2024. – 21.06.2024.

Semestr letni- studia niestacjonarne                   09.03.2024. – 23.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                           28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                 01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                              19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                              30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                          24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne              16.09.2024. – 20.09.2024.

Sesja letnia – studia niestacjonarne                     29.06.2024. – 07.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne         14.09.2024. – 22.09.2024.

 

 

Wydział Artystyczny

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK ARCHITEKTURA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK I  – semestr 1

 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                   2023/2024

9.00 – 10.30

Kompozycja brył i płaszczyzn – mgr Michał Woźniak, sala 210

12.00 – 14.15

Rysunek z elementami anatomii – mgr Marta Węgiel, sala 201 (zajęcia od 04.12.)

 

WTOREK

8.30 – 10.00

URBAN ART – Bartek Someart, sala 201

10.15 – 12.30

Rysunek – Bartek Someart sale 203, 209

12.45 – 14.15

Projektowanie komputerowe 3D w architekturze – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 204

 

ŚRODA

8.00 – 9.30

Rysunek architektoniczny – dr Bartłomiej Bieńkowski, sala 210

9.45 – 11.15

Projektowanie wstępne – dr Bartłomiej Bieńkowski, sala 210

11.30 – 12.15

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 201

12.30 – 14.00

Wybrane zagadnienia z historii architektury – mgr Danuta Horoszko, sala 201

14.15 – 15.45

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak, sala 210

 

CZWARTEK

13.15 – 14.45

Przysposobienie biblioteczne – mgr Hanna Łobza, 204 (tylko w dniu 07.12.)

 

PIĄTEK

9.00 – 12.45

Pracownia architektury wnętrz – prof. dr hab. Dariusz Kuźma,  sala 120

 

 

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr zimowy – studia stacjonarne                         09.10.2023. – 09.02.2024.

Przerwa listopadowa I                                              31.10.2023. – 02.11.2023.

Przerwa listopadowa II                                             11.11.2023.

Przerwa Świąteczno-Noworoczna                              22.12.2023. – 07.01.2024.

Sesja zimowa – studia stacjonarne                             12.02.2024. – 23.02.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                      26.02.2024. –  01.03.2024.
Przerwa międzysemestralna                                     26.02.2024. –  03.03.2024.

 

Semestr letni – studia stacjonarne                            04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                               28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                    01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                  19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                  30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                     16.09.2024. – 20.09.2024.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK I  – semestr 1

 

PONIEDZIAŁEK                                                                                                                                                   2023/2024

10.30 – 12.00

Pracownia ecoprojektowania – mgr Michał Woźniak

12.00 – 14.15

Rysunek z elementami anatomii – mgr Marta Węgiel, sala 201 (zajęcia od 04.12.)

15.00 – 18.00

Projektowanie gier – dr Patryk Lichota, sala 201

 

WTOREK

8.30 – 10.00

URBAN ART – Bartek Someart, sala 201

10.30 – 12.00

Pracownia projektowania produktu – dr Mikołaj Wojtkowiak, 120

14.30 – 16.00

Projektowanie wstępne – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 210

16.30 – 18.00

Modelowanie 3D dla wzornictwa – mgr Levent Buktel, sala 204

 

ŚRODA

9.00 – 11.15

Rysunek – Bartek Someart sale 203, 209

11.30 – 12.15

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala  201

12.30 – 14.00

Graficzne techniki komputerowe – mgr Michał Woźniak, sala 204 (od 06.12.)

14.15 – 15.45

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak, sala 210

16.00 – 17.30

Graficzne techniki komputerowe – mgr Michał Woźniak, sala 204 (w terminach: 22.11., 29.11.)

18.15 – 19.45

Pracownia projektowania ubioru – mgr Kinga Król, sala 210

 

CZWARTEK

8.15 – 11.15

Konstrukcje i techniki realizacji ubioru – warsztaty – mgr Marzena Kubiak, sala 210

11.00 – 12.30

Pracownia projektowania biżuterii – Andrzej Jung, sala 125

12.00 – 15.00

Pracownia grafiki użytkowej/UX/UI – mgr Milena Rybak, sala 120

15.00 – 16.30

Przysposobienie biblioteczne – mgr Hanna Łobza, 204  (tylko w dniu 07.12.)

 

PIĄTEK

8.15 – 11.15

Konstrukcje i techniki realizacji ubioru – warsztaty – mgr Marzena Kubiak, sala 210

11.30 – 16.30

Rysunek koncepcyjny – mgr Paweł Grajkowski, sala 201
(zajęcia w terminach: 17.11., 24.11., 01.12., 08.12.)

 

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr zimowy – studia stacjonarne                         09.10.2023. – 09.02.2024.

Przerwa listopadowa I                                              31.10.2023. – 02.11.2023.

Przerwa listopadowa II                                             11.11.2023.

Przerwa Świąteczno-Noworoczna                              22.12.2023. – 07.01.2024.

Sesja zimowa – studia stacjonarne                             12.02.2024. – 23.02.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                      26.02.2024. –  01.03.2024.
Przerwa międzysemestralna                                     26.02.2024. –  03.03.2024.

 

Semestr letni – studia stacjonarne                            04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                               28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                    01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                  19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                  30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                     16.09.2024. – 20.09.2024.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK II  – semestr 3

 

PONIEDZIAŁEK

10.30 – 12.00

Pracownia ecoprojektowania – mgr Michał Woźniak, 120

12.15 – 14.45

Foto i video – mgr Michał Woźniak, sala 208

15.00 – 18.00

Pracownia projektowania gier – dr Patryk Lichota, sala 201

 

WTOREK

10.30 – 12.00

Pracownia projektowania produktu – dr Mikołaj Wojtkowiak, 120

12.35 – 15.35

Rysunek – mgr Magdalena Bartoszak, sala 203

 

ŚRODA

9.30 – 11.00

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 201 (18.10. – 13.12.)

11.30 – 14.30

Malarstwo – dr Barbara Kucharska, sala 203

17.00 – 18.00

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 202

18.15 – 19.45

Pracownia projektowania ubioru – mgr Kinga Król, sala 210

 

CZWARTEK

8.15 – 11.15

Konstrukcje i techniki realizacji ubioru – warsztaty – mgr Marzena Kubiak, sala 210

11.00 – 12.30

Pracownia projektowania biżuterii – Andrzej Jung, sala 125

12.00 – 15.00

Pracownia grafiki użytkowej/UX/UI – mgr Milena Rybak, sala 120

 

PIĄTEK

8.15 – 11.15

Konstrukcje i techniki realizacji ubioru – warsztaty – mgr Marzena Kubiak, sala 210

 

 

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr zimowy – studia stacjonarne                         09.10.2023. – 09.02.2024.

Przerwa listopadowa I                                              31.10.2023. – 02.11.2023.

Przerwa listopadowa II                                             11.11.2023.

Przerwa Świąteczno-Noworoczna                              22.12.2023. – 07.01.2024.

Sesja zimowa – studia stacjonarne                             12.02.2024. – 23.02.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                      26.02.2024. –  01.03.2024.
Przerwa międzysemestralna                                     26.02.2024. –  03.03.2024.

 

Semestr letni – studia stacjonarne                            04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                               28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                    01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                  19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                  30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                     16.09.2024. – 20.09.2024.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK III  – semestr 5

 

PONIEDZIAŁEK

10.30 – 12.00

Pracownia ecoprojektowania – mgr Michał Woźniak 120

12.00 – 14.30

Podstawy przedsiębiorczości – mgr Monika Lisser, sala 123
(11.12., 18.12., 08.01., 15.01., 22.01.)

15.00 – 18.00

Pracownia projektowania gier – dr Patryk Lichota, sala 201

 

WTOREK

10.30 – 12.00

Pracownia projektowania produktu – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 120

12.35 – 15.35

Rysunek – mgr Magdalena Bartoszak, sala 203

 

ŚRODA

13.30 – 15.00

Prawo autorskie – mgr Marcin Bąkowski, sala 123

15.10 – 16.40

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 202

18.15 – 19.45

Pracownia projektowania ubioru – mgr Kinga Król, sala 210

 

CZWARTEK

8.15 – 11.15

Konstrukcje i techniki realizacji – warsztaty – mgr Marzena Kubiak, sala 210

12.30 – 14.00

Pracownia projektowania biżuterii – Andrzej Jung, sala 125

12.00 – 15.00

Pracownia grafiki użytkowej/UX/UI – mgr Milena Rybak, sala 120

 

PIĄTEK

8.15 – 11.15

Konstrukcje i techniki realizacji – warsztaty – mgr Marzena Kubiak, sala 210

11.30 – 16.30

Rysunek koncepcyjny – mgr Paweł Grajkowski, sala 201
(terminy zajęć: 17.11., 24.11., 01.12., 08.12.)

 

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Semestr zimowy – studia stacjonarne                         09.10.2023. – 09.02.2024.

Przerwa listopadowa I                                              31.10.2023. – 02.11.2023.

Przerwa listopadowa II                                             11.11.2023.

Przerwa Świąteczno-Noworoczna                              22.12.2023. – 07.01.2024.

Sesja zimowa – studia stacjonarne                             12.02.2024. – 23.02.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                      26.02.2024. –  01.03.2024.
Przerwa międzysemestralna                                     26.02.2024. –  03.03.2024.

 

Semestr letni – studia stacjonarne                            04.03.2024. – 21.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                               28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                    01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                  19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                  30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                                24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                     16.09.2024. – 20.09.2024.

 

KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 

Semestr zimowy  – studia stacjonarne                  09.10.2023. – 09.02.2024.

Semestr zimowy – studia niestacjonarne             07.10.2023. – 11.02.2024.

Przerwa listopadowa I                                               31.10.2023. – 02.11.2023.

Przerwa listopadowa II                                              11.11.2023.

Przerwa Świąteczno-Noworoczna                           22.12.2023. – 07.01.2024.

Sesja zimowa – studia stacjonarne                          12.02.2024. – 23.02.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne                 26.02.2024. –  01.03.2024.
Sesja zimowa – studia niestacjonarne                    17.02.2024. – 25.02.2024.

Sesja poprawkowa  – studia niestacjonarne         02.03.2024. – 03.03.2024.
Przerwa międzysemestralna                                   26.02.2024. –  03.03.2024.

 

Semestr letni – studia stacjonarne                         04.03.2024. – 21.06.2024.

Semestr letni- studia niestacjonarne                     09.03.2024. – 23.06.2024.

Przerwa Wielkanocna                                                28.03.2024. – 02.04.2024.

Przerwa majowa I                                                       01.05.2024. – 03.05.2024.

Przerwa majowa  II                                                     19.05.2024.

Przerwa majowa III                                                     30.05.2024. – 31.05.2024.

Sesja letnia – studia stacjonarne                             24.06.2024. – 05.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia stacjonarne              16.09.2024. – 20.09.2024.

Sesja letnia – studia niestacjonarne                       29.06.2024. – 07.07.2024.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne         14.09.2024. – 22.09.2024.


Przegląd prac WA                                                      08.07.2024.
Plener WA                                                                   lipiec 2024

 

 

 

 

 

Przykładowy tekst

Plany do pobrania

Dziennikarstwo licencjackie studia dzienne

Dziennikarstwo licencjackie studia zaoczne

Dziennikarstwo magisterskie

Prawo studia dzienne

Prawo studia zaoczne

Wzornictwo dzienne

Architektura dzienne

Wzornictwo zaoczne

Architektura zaoczne

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content