Plany Zajęć 2022/2023

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK I  – semestr 2

 

PONIEDZIAŁEK

15.30 – 18.45

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 317
(  13.03. – 29.05.)

 

WTOREK

8.00 – 9.30

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński, sala 229
(w dniu 04.04. zajęcia zdalne)

9.45 – 11.15

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala  229
(w dniu 04.04. zajęcia zdalne)

11.30 – 13.00

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala 322
(04.04. zajęcia zdalne)

13.45 – 16.00

Kultura języka – dr Iwona Grodź, sala 317
(i 04.04. zajęcia zdalne)

 

ŚRODA

8.00 – 9.30

Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa (zajęcia zdalne w terminach: 05.04.

8.00 – 9.30

Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski  (zajęcia zdalne w terminie 05.04.)

14.30 – 16.00

Komputer w pracy dziennikarza – mgr Andrzej Piechocki, sala 310
(08.03. – 24.05. w godz. 14.30 – 16.30  ; w terminach: 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne;
w terminach: 31.05 – 14.06. zajęcia będą w godz. 13.00 – 16.00

16.05 – 17.35

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 309b
(08.03. – 26.04.,  w dniach 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne)

 

CZWARTEK

8.00 – 9.30

Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski (zajęcia zdalne w terminie  13.04. i 04.05.)

 

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa
(zajęcia zdalne w terminach: 10.03., 24.03., 05.05., 19.05., 23.06.)

8.00 – 9.30

Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski (zajęcia zdalne w terminie 14.04. i 05.05., 12.05

 

Egzaminy:

Nauka o komunikowaniu
Zaliczenia na ocenę:

Lektorat języka angielskiego
Wprowadzenie do marketingu internetowego

Podstawy prawa
Podstawy politologii
Kultura języka
Komputer w pracy dziennikarza
Podstawy filozofii/Podstawy estetyki

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK II  – semestr 4

 

PONIEDZIAŁEK

 

Marketing internetowy i nowe media

dziennikarstwo

12.15 – 13.45

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 322
(w terminie 08.05. – zajęcia zdalne)

 

WTOREK

8.00 – 9.30

Kampania reklamowa w Internecie
– mgr Piotr Błażyński
tylko w dniu 20.06. – zajęcia zdalne

 

 

ŚRODA

8.00 – 9.30

Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa (zajęcia zdalne w terminach: 05.04., 12.04.)

8.00 – 9.30

Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski (zajęcia zdalne w terminie 05.04.)

10.45 – 12.15

 

Współczesne systemy polityczne, sala 216
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski,
(nie będzie zajęć w terminach: 05 i 12.04.)

12.30 – 14.00

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 309b
(w dniach 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne)

14.15 – 16.30

Psychologia zachowań konsumenckich
– dr hab. Beata Pająk-Patkowska, sala 229
(terminy zajęć: 15.03., 22.03., 29.03.,
w terminach: 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne, 10.05., 17.05.)

 

 

CZWARTEK

8.00 – 9.30

Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski (zajęcia zdalne w terminach: 13.04. i 04.05)

8.00 – 9.30

Kampania reklamowa w Internecie, s. 229
– mgr Piotr Błażyński
(02.03. – 22.06.
w dniu 02.03. – zajęcia zdalne
nie będzie zajęć: 09.03., 13.04., 04.05.)

 

9.45 – 12.15

Lektorat mediów – mgr Andrzej Piechocki, sala 310
(terminy zajęć 09.03. – 11.05.; nie będzie zajęć 23.03. i 04.05.
w terminie: 13.04. zajęcia zdalne)

12.30 – 15.00

Prawo mediów – r. pr. Łukasz Majcherek, sala 229
(09.03. – 01.06., nie będzie zajęć 13.04. i 05.05.)

 

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa (zajęcia zdalne w terminach:10.03., 24.03., 05.05., 19.05., 23.06.)

8.00 – 9.30

Podstawy filozofii – Piskorski (zajęcia zdalne w terminach: 14.04. i 05.05.)

 12.00 – 14.55

 

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot,s.229 (od 31.03., w terminach 14.04. i 21.04. zajęcia zdalne)

15.00 – 18.15

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski, sala 229
(31.03., w terminach: 14.04. i 21.04. zajęcia zdalne, 19.05., 26.05.)

 

Egzaminy:
Lektorat języka angielskiego
Współczesne systemy polityczne (dz)

Ochrona własności intelektualnej
Prawo mediów
Zaliczenia na ocenę:
Lektorat mediów
Warsztat rzecznika prasowego
Etyka dziennikarska
Prasoznawstwo (dz)
Kampania reklamowa w Internecie (MIiNM)

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii/Podstawy estetyki

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK II  – semestr 3

PONIEDZIAŁEK

 

Marketing internetowy i nowe media

dziennikarstwo

12.00 – 15.10

Polski system medialny – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, sala 317
(terminy zajęć: 17.10., 24.10., 07.11., 14.11., 21.11.)

15.15 – 18.30

Komunikacja medialna – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 317
(terminy zajęć: 10.10., 17.10., 24.10., 07.11., 14.11.)

WTOREK

10.00 – 15.00

Komunikacja niewerbalna – mgr Jolanta Karmolińska, sala 317
(terminy zajęć: 25.10., 08.11., 15.11.)

ŚRODA

9.00 – 10.30

Metody wizualizacji informacji – mgr Angelika Jurkowska, sala 229
(12.10 – 21.12.)

10.45 – 12.15

Wprowadzenie do marketingu politycznego
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 216

12.30 – 14.00

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 309b

CZWARTEK

8.00 – 9.30

e-komunikacja – mgr Piotr Błażyński, sala 317
(27.10 – 19.01.)

9.45 – 12.15

Organizacja pracy w redakcji – mgr Andrzej Piechocki, sala 310
(27.10. – 19.01.)

PIĄTEK

8.00 – 10.30

 

Dziennikarskie źródła informacji
– dr Iwona Grodź, sala 322
(w dniu 14.10. sala 229)

10.45 – 14.00

Historia mediów – prof. WSUS dr W. Kot, sala 219 

Egzaminy:
Historia mediów
Polski system medialny
Zaliczenia na ocenę:
Organizacja pracy w redakcji
Metody wizualizacji informacji
e-komunikacja

Komunikacja medialna
Komunikacja niewerbalna
Lektorat języka angielskiego
Dziennikarskie źródła informacji

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

ROK III  – semestr 6

PONIEDZIAŁEK

 

Marketing internetowy i nowe media

Dziennikarstwo

8.10 – 9.40

Recenzja – mgr Łukasz Pilip, sala 229

(06.03. – 24.04.)

8.10 – 9.40

Wywiad – mgr Łukasz Pilip, sala 229

(08.05. – 19.06.)

10.00 – 12.30

Wolność słowa w mediach – prof. WSUS, dr Jolanta Hajdasz, sala 310 
(06.03. – 03.04.)

10.00 – 12.30

Konsultacje dyplomowe – prof. WSUS, dr Jolanta Hajdasz, sala 310

13.00 – 17.00

 Pozycjonowanie SEO – mgr inż. Łukasz Wolff
sala 310
(terminy zajęć: 06.03., 13.03., 20.03., 27.03)

 

13.00 – 17.00

Kampanie produktowe i usługowe
– mgr inż. Łukasz Wolff, sala 310
(terminy zajęć: 03.04., 17.04., 24.04., 08.05.)

 

 

WTOREK

12.00 – 13.30

Komunikacja społeczna przez social media
– dr Jakub Jakubowski, sala 310
(28.02. – 16.05.;
w terminach: 28.02. i 04.04. zajęcia zdalne)

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź, sala 317
(28.02 – 16.05;
w terminach: 28.02 i 04.04. zajęcia zdalne)

13.45 – 17.00

Etyka dziennikarska – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak , sala 322
(terminy zajęć: 07.03.,14.03., 21.03., 28.03., 18.04., 25.04.)

 

ŚRODA

11.45 – 14.15

Lektorat mediów – mgr Andrzej Piechocki, sala 310
(terminy zajęć 08.03. – 24.05. nie będzie w dniu 22.03.; w terminach: 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne)

15.00 – 17.30

Kreowanie marki, sala 217
– dr Bartosz Mazurkiewicz, mgr J. Gilge
(terminy zajęć 08.03. – 24.05.;
w terminach: 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne
w terminach: 08.03., 17.05., 24.05. godz. do 16.30)

 

 

CZWARTEK

10.00 – 13.15

 

Dziennikarstwo radiowe- mgr Krzysztof Grządzielski
(tylko w dniu 09.03.) pracownia radiowa

 

PIĄTEK

12.00 – 15.15

 

Dziennikarstwo radiowe- mgr Krzysztof Grządzielski
(tylko w dniu 03.03.) pracownia radiowa

9.00 – 12.15

 

Dziennikarstwo radiowe- mgr Krzysztof Grządzielski
(tylko w dniu 10.03.) pracowania radiowa

 

Pozostałe godziny z dziennikarstwa radiowego będą realizowane w Radio EMAUS (szczegóły poda podczas pierwszych zajęć prowadzący)

Egzaminy:

Zaliczenia na ocenę:
Recenzja
Wywiad
Etyka dziennikarska
Lektorat mediów
Kreowanie marki (MIiNM)

Pozycjonowanie SEO (MIiNM)
Kampanie produktowe i usługowe (MIiNM)
Komunikacja społeczna przez social media (MIiNM)
Dziennikarstwo radiowe (DZ)
Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza (DZ)

 

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I  – semestr 2

05.03. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 9.30

3

 

Lektorat j.ang.

mgr A. Lemańska

Lektorat j. ang.
mgr D. Kierzkowska

9.45 – 12.15

3

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler

12.30 – 14.00

2

Lektorat j.ang.

mgr A. Lemańska

 

 

11.03.

 

 

sp. dziennikarska
sp. marketing internetowy i nowe media

sp. komunikacja społeczna
w zarządzaniu bezpieczeństwem

9.00 – 11.15

3

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński, s 110

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

11.30 – 15.00

4

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 322

16.30 – 18.00

3

Kultura języka – dr Iwona Grodź, sala 322

12.03.

9.45 – 11.15

2

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala 322

11.30 – 13.45

3

Kultura języka – dr Iwona Grodź, sala 322

14.15 – 17.30

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski, sala 317

 

25.03.

9.00 – 11.15

3

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński, s 110

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

11.20 – 13.35

3

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 317

13.45 – 15.15

2

Lektorat j. ang. 309b
mgr A. Lemańska

 

15.30 – 18.45

4

Kultura języka – dr Iwona Grodź, sala 317

26.03.

9.30 – 12.45

4

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 317

13.00 – 16.15

4

Kultura języka – dr Iwona Grodź, sala 317

16.30 – 18.00

2

 

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

 

15.04.

8.00 – 11.15

4

Podstawy prawa – dr Marta Maj

11.30 – 13.45

3

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

14.00 – 15.30

2

Lektorat j. ang. 309b
mgr A. Lemańska

14.00 – 17.15 (4h)
Komputer w pracy dziennikarza
– mgr Andrzej Piechocki

16.04.

8.00 – 9.30

2

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński

Lektorat j.ang.

mgr A. Lemańska

 

10.00 – 13.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzęda

10.00 – 14.00

5

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

14.15 – 17.30

4

 

Komputer w pracy dziennikarza
– mgr Andrzej Piechocki

17.45 – 19.15

2

Kultura języka – dr Iwona Grodź

 

22.04.

8.00 – 11.15

4

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 322

11.30 – 13.00

2

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński, s

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

13.45 – 15.15

2

Lektorat j. ang. 309b
mgr A. Lemańska

 

23.04.

8.00 – 9.30

2

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala 322

9.45 – 13.00

4

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 317

13.15 – 16.15

4

Podstawy politologii – dr Paweł Semmler, sala 317

 

 

 

06.05.

9.45 – 11.15

2

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska

 

11.30 – 14.45

4

Komputer w pracy dziennikarza
– mgr Andrzej Piechocki

 

07.05.

8.00 – 9.30

2

Lektorat j. ang.
mgr A. Lemańska

 

9.45 – 12.15

3

Komputer w pracy dziennikarza
– mgr Andrzej Piechocki

 

15.00 – 18.30

4

Kultura języka – dr Iwona Grodź

 

20.05.

9.00 – 11.15

3

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński, s 217

 

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

11.30 – 13.00

2

Podstawy prawa – dr Marta Maj, sala

13.15 – 15.45

3

Komputer w pracy dziennikarza, 310
– mgr Andrzej Piechocki

 

      

21.05.  DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzęda

11.30 – 13.45

3

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

Komputer w pracy dziennikarza
– mgr Andrzej Piechocki

 

03.06.

8.00 – 9.30

2

 

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

9.45 – 13.30

5

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala322

13.45 – 15.15

2

Lektorat j. ang. 309b
mgr A. Lemańska

13.45 – 17.00 (4h)

Komputer w pracy dziennikarza, sala 310
– mgr Andrzej Piechocki

15.30 – 17.00

2

Wprowadzenie do marketingu internetowego – mgr Piotr Błażyński, s 110

04.06.

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzęda

11.30 – 13.45

3

Komputer w pracy dziennikarza
– mgr Andrzej Piechocki

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

14.00 – 17.30

4

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki

 

24.06.

8.45 – 10.15

2

 

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

10.35 – 12.50

2

Podstawy prawa – dr Mata Maj, sala 322

13.00 – 16.00

4

Nauka o komunikowaniu – prof. WSUS dr Marek Chojnacki, sala 322

25.06. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 9.30

2

Podstawy prawa – dr Mata Maj

10.00 – 11.30

2

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzęda

11.45 – 13.15

2

Lektorat j. ang. 309b
mgr A. Lemańska

 

Lektorat j. ang. 229
mgr D. Kierzkowska

 

 

  

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK II  – semestr 4

11.03.

 

 

Marketing internetowy
i nowe media

dziennikarska

 

Komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem

9.00 – 11.15

3

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 322

11.30 – 13.00

2

Kampania reklamowa w Internecie, 217
mgr P. Błażyński

 

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

13.30 – 16.45

4

Prawo mediów – r.pr. Łukasz Majcherek, sala 317

17.00 – 18.30

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

 

12.03.

8.00 – 9.30

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

9.45 – 13.00

4

Prawo mediów – r. pr. Łukasz Majcherek, sala 317

14.15 – 17.30

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski, sala 317

 

25.03.

8.45 – 11.00

3

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 317

11.30 – 13.00

2

Kampania reklamowa w Internecie, sala 110
mgr P. Błażyński

 

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

13.15 – 16.30

4

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski, sala

26.03.

8.00 – 9.30

2

Kampania reklamowa w Internecie, sala 110
mgr P. Błażyński

 

 

9.45 – 11.15

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

 

15.04. ZJAZD ZDALNY

 

 

 

8.00 – 9.30 (2h)

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki

8.45 – 11.15

3

Kampania reklamowa w Internecie
mgr P. Błażyński

 

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j.ang.

mgr D. Kierzkowska

9.45 – 11.15 (2h)

Lektorat j.ang.

mgr A. Lemańska

11.30 – 13.45

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

14.00 – 17.15

4

Prawo mediów – r.pr. Łukasz Majcherek, sala

      

16.04. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 9.30

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki

10.15 – 13.30

5

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

10.00 – 13.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa

14.00 – 17.15

4

Prawo mediów – r. pr. Łukasz Majcherek

 

22.04.

8.00 – 9.30

2

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 219

9.45 – 11.15

2

Kampania reklamowa w Internecie
mgr P. Błażyński, 217

 

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

11.25 – 13.40

3

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 322

13.45 – 15.15

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

23.04.

8.00 – 9.30

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

9.45 – 11.15

2

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 219

11.20 – 15.20

5

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 322

15.30 – 17.00

2

 

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

      

 

 

06.05.

8.00 – 9.30

2

 

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

9.45 – 14.00

5

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 322

15.00 – 18.30

4

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki, 310

07.05.

8.00 – 9.30

2

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki, 310

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

9.45 – 14.00

5

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bakowski, sala 322

14.15 – 17.30

4

 

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki, 310

 

20.05.

8.00 – 9.30

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

9.45 – 13.00

4

Lektorat mediów, sala 310
– mgr Andrzej Piechocki

 

13.45  – 16.00

3

Kampania reklamowa w Internecie, sala 110
mgr P. Błażyński

 

13.45 – 15.15 (2h)

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

      

21.05. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa

11.30 – 14.30

4

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski, sala

15.00 – 18.30

4

 

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki

 

03.06.

8.00 – 9.30

2

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 322

9.45 – 11.15

2

Kampania reklamowa w Internecie, sala 110
mgr P. Błażyński

 

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

Lektorat j.ang. 309b

mgr A. Lemańska

11.30 – 14.45

4

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski, sala 317

04.06.

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Postawy estetyki – dr Irena Kurzępa

11.30 – 14.00

3

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski

15.00 – 18.30

4

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki

 

     

 

17.06.

8.00 -10.30

3

 

Współczesne systemy polityczne
– prof. WSUS dr Włodzimierz Groblewski, sala 322

10.45 – 14.00

4

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski, sala 322

14.15 – 17.30

4

Lektorat mediów sala 310
– mgr Andrzej Piechocki

 

     

18.06. DZIEŃ ZDALNY

8.15 – 9.45

2

Lektorat j.ang. 229

mgr D. Kierzkowska

 

 

10.00 – 11.30

2

Warsztat rzecznika prasowego – dr Maciej Gołębiowski

12.30 – 14.00

2

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki

 

 

25.06. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy filozofii – dr Mateusz Piskorski

8.00 – 11.15

4

Przedmiot do wyboru: Podstawy estetyki – dr Irena Kurzępa

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK III  – semestr 6

11.03.

 

 

marketing internetowy
i nowe media

dziennikarstwo

Komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem

11.00 – 14.00

4

Komunikacja społeczna przez SM  – dr Jakub Jakubowski, sala 310

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski pracownia radiowa

 

14.15 – 17.30

4

Kreowanie marki, sala 110

– dr Bartosz Mazurkiewicz

– mgr Jakub Gilge

 

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski pracownia radiowa

12.03.

8.30 – 10.00

2

Komunikacja społeczna przez SM  – dr Jakub Jakubowski, sala 310

 

8.00 – 11.15 (4h)

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski pracownia radiowa

10.30 – 13.45

4

Kreowanie marki, 110

– dr Bartosz Mazurkiewicz

– mgr Jakub Gilge, sala 110

11.30 – 14.45 (4h)

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski pracownia radiowa

 

14.00 – 17.15

4

Psychologia zachowań konsumenckich – dr hab. Beata Pająk-Patkowska, sala 110

 

 

 

 

18.03.

8.00 – 10.30

3

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, s. 310

 

10.45 – 14.00

4

Wolność słowa w mediach – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 322

14.00 – 16.15

3

Etyka dziennikarska – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, sala 322

16.30 – 18.00

2

 

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

     

19.03.

8.30 – 11.45

4

Wolność słowa w mediach – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 322

12.00 – 15.00

4

Etyka dziennikarska – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, sala 322

15.15 – 18.00

3

 

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

 

01.04.

10.45 – 14.00

4

Kreowanie marki

– dr Bartosz Mazurkiewicz

– mgr Jakub Gilge, sala 110

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski
(zajęcia w Radio)

 

14.15 – 17.15

4

Pozycjonowanie SEO

– mgr inż. Ł. Wolff

 

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski
(zajęcia w Radio)

02.04.

10.45 – 14.00

4

Kreowanie marki

– dr Bartosz Mazurkiewicz

– mgr Jakub Gilge, sala 110

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski
(zajęcia w Radio)

 

14.15 – 17.15

4

 

 

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski
(zajęcia w Radio)

 

15.04.

9.45 – 12.00

3

Pozycjonowanie SEO

– mgr inż. Ł. Wolff ,310

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki, 311

 

12.30 – 15.45

4

Psychologia zachowań konsumenckich – dr hab. Beata Pająk-Patkowska, 110

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź, 317

16.00 – 17.30

2

Komunikacja społeczna przez SM  – dr Jakub Jakubowski, 310

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot, 317

16.04.

9.45 – 12.00

3

Pozycjonowanie SEO

– mgr inż. Ł. Wolff, 310

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki, 311

 

12.30 – 15.45

4

Psychologia zachowań konsumenckich – dr hab. Beata Pająk-Patkowska, 110

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź, 317

16.00 – 17.30

2

Komunikacja społeczna przez SM  – dr Jakub Jakubowski, 310

 

 

 

 

06.05.

9.00 – 12.00

4

Pozycjonowanie SEO

– mgr inż. Ł. Wolff, 310

Lektorat mediów
 mgr Andrzej Piechocki, 311

10.30 – 12.00 (2h)

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski pracownia radiowa

12.30 – 15.00

4

Wolność słowa w mediach – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 322

15.30 – 18.00

3

 

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

07.05.

8.00 – 12.00

4

Pozycjonowanie SEO

– mgr inż. Ł. Wolff

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź, sala 322

12.30 – 15.30

4

Wolność słowa w mediach – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 322

 

 

13.05.

8.00 – 10.30

3

Kampanie produktowe, 310
i usługowe – mgr inż. Ł. Wolff

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź, sala 322

10.45 – 12.15

2

Konsultacje dyplomowe – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 322

12.30 – 15.00

3

Etyka dziennikarska – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, sala 322

14.05.

8.30 – 11.45

4

 

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

12.00 – 15.15

4

Etyka dziennikarska – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, sala 322

15.30 – 18.00

3

Kampanie produktowe, 310
i usługowe – mgr inż. Ł. Wolff

Literatura XX i XXI wieku w pracy dziennikarza
– dr Iwona Grodź, sala 322

 

 

27.05.

8.30 – 11.45

4

Kampanie produktowe, 310
i usługowe – mgr inż. Ł. Wolff

Prasoznawstwo – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

12.05 – 15.15

4

Konsultacje dyplomowe – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 322

15.30 – 18.45

4

Etyka dziennikarska – prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, sala 322

28.05.

 

 

ZIELONE ŚWIĄTKI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

18.06.

9.00 – 10.30

2

Kreowanie marki 110

– dr B. Mazurkiewicz,
mgr Gilge

 

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki, 311

 

 

10.45 – 12.15

2

Kampanie produktowe, 310
i usługowe – mgr inż. Ł. Wolff

 

12.30 – 14.00

2

 

Dziennikarstwo radiowe
– mgr Krzysztof Grządzielski pracownia radiowa

 

 

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

ROK III  – semestr 5

 

08.10.

 

 

marketing internetowy
i nowe media

dziennikarstwo

Komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem

8.00 – 11.15

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 310

 

11.30 – 14.45

4

Lektorat mediów – mgr Andrzej Piechocki, sala 310

 

09.10.

9.00 – 12.00

4

Social media – dr Bartosz Mazurkiewicz, sala 219

 

12.15 – 15.30

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 310

 

15.45 – 18.00

3

e-commerce
 – mgr inż. Łukasz Wolff, s.310

 

 

     

 

29.10.

10.00 – 13.15

4

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 322

13.30 – 17.45

5

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

30.10.

9.00 – 14.00

6

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

 

05.11.

9.30 – 12.00

3

Copywriting i content marketing – mgr Maciej Dobosiewicz, s. 310

 

 

 

13.15 – 16.15 (4h)

Wykład monograficzny Kryminalistyka – mgr Jerzy Jakubowski, sala 317

12.30 – 14.45

3

Social media – dr Bartosz Mazurkiewicz, sala 219

15.00 – 16.30

2

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 310

16.40 – 19.00

3

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala

06.11.

8.00 – 11.15

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz, sala 310

 

11.30 – 14.45

4

Lektorat mediów – mgr Andrzej Piechocki, sala 310

Wykład monograficzny Kryminalistyka – mgr Jerzy Jakubowski, sala 216

15.00 – 18.15

4

 

 

Lektorat mediów
-mgr Andrzej Piechocki, 310

     

 

26.11. ZAJĘCIA ZDALNE

9.30 – 12.45

4

Copywriting i content marketing – mgr Maciej Dobosiewicz

 

 

13.15 – 15.30

3

Social media – dr Bartosz Mazurkiewicz

 

15.45 – 19.00

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz

 

27.11. ZAJĘCIA ZDALNE

8.00 – 11.10

4

Human centered design – dr Jakub Jakubowski

 

11.20 – 14.35

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz

 

14.45 – 17.15

3

Social media – dr Bartosz Mazurkiewicz

 

 

10.12.

9.30 – 12.00

3

Copywriting i content  310 marketing – mgr Dobosiewicz

 

 

12.15 – 13.45

2

Social media – dr Bartosz Mazurkiewicz, sala 219

Wykład monograficzny Kryminalistyka  – mgr Jerzy Jakubowski, sala 317

14.00 – 18.30

5

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 322

11.12.

8.00 – 10.30

3

Human centered design – dr Jakub Jakubowski, sala 229

 

10.45 – 14.45

5

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 322

15.00 – 18.30

4

Systemy medialne na świecie – dr Iwona Grodź, sala 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01. zdalnie

8.00 – 11.15

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz

Lektorat mediów
– mgr Andrzej Piechocki

12.30 – 14.45

4

Systemy medialne na świecie – dr Iwona Grodź

15.00 – 18.15

4

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala

08.01. zdalnie

8.00 – 11.15

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz

Lektorat mediów

– mgr Andrzej Piechocki

11.30 – 14.45

4

Systemy medialne na świecie – dr Iwona Grodź

15.00 – 17.30

3

e-commerce
 – mgr inż. Łukasz Wolff

 

 

     

 

14.01.

8.00 – 12.15

5

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

12.30 – 16.45

5

UE i jej instytucje – dr Paweł Semmler, sala 322

17.00 – 19.15

3

Warsztat doradztwa zawodowego – Współczesne wyzwania rynku pracy – mgr Ryszard Zaczyński322

15.01.

9.00 – 14.00

6

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot, sala 322

14.15 – 18.30

5

Warsztat doradztwa zawodowego – Współczesne wyzwania rynku pracy – mgr Ryszard Zaczyński322

 

28.01. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 11.15

4

Warsztat dziennikarski – prof. WSUS dr Jolanta Hajdasz

 

11.30 – 14.45

4

Warsztat doradztwa zawodowego – Psychologiczne strategie wyznaczania i realizacji celów
 – dr Marta Majorczyk

29.01. DZIEŃ ZDALNY

9.00 – 14.00

6

Gatunki dziennikarskie – prof. WSUS dr Wiesław Kot

14.15 – 17.30

4

Warsztat doradztwa zawodowego – Psychologiczne strategie wyznaczania i realizacji celów
 – dr Marta Majorczyk

 

Egzaminy:
Gatunki dziennikarskie
UE i jej instytucje

Zaliczenia na ocenę:
Literatura XX i XXI wieku

Copywriting i content marketing
lektorat mediów

Warsztat dziennikarski
e-commerce

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK I  – semestr 1

 

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 10.30

Prawo rzymskie – prof. WSUS, dr Grzegorz Czeszak, sala 229

10.45 – 14.00

Logika prawnicza – dr Andrzej Podleśny, sala 229

 

WTOREK

10.00 – 11.30

Łacińska terminologia prawnicza- prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 229 (zajęcia od 15.11.)

11.45 – 13.15

Prawo rzymskie – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 229

13.30 – 15.00

Podstawy prawoznawstwa – dr Walerian Szymański, sala 229

 

ŚRODA

11.45 – 13.15

Socjologia ogólna – prof. WSUS, dr Ryszard Hayn, sala 322

13.30 – 15.00

Podstawy prawoznawstwa – dr Walerian Szymański, sala 229

16.00 – 17.30

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 309b

 

CZWARTEK

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

PIĄTEK

15.00 – 18.15

Mediacje i negocjacje – dr Maciej Gołębiowski, sala 217
(terminy: 18.11., 25.11., 02.12., 09.12., 16.12.)

 

Egzaminy:

Prawo rzymskie
Praktyczna logika prawnicza
Podstawy prawoznawstwa
Socjologia ogólna

Zaliczenia na ocenę:
Łacińska terminologia prawnicza
Lektorat języka angielskiego
Mediacje i negocjacje

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK II – semestr 3

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 11.30

Prawo cywilne I – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 217
(zajęcia od 17.10.)

 

WTOREK

10.30 – 12.00

Podstawy kryminalistyki – mgr Jerzy Jakubowski, sala 217

12.15 – 13.45

Prawo konstytucyjne – dr Jerzy Mikosz, sala 217

14.15 – 15.45

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 217
(terminy zajęć: 25.10., 15.11., 29.11., 17.01., 24.01.)

 

ŚRODA

12.30 – 14.00

Statystyka z elementami demografii – prof. WSUS dr Maciej Ziemkowski, sala 217 (od 19.10)

14.15 – 15.45

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 309b   

 

CZWARTEK

9.00 – 12.15

Prawo karne – dr Robert Ostafiński –Bodler, sala 217
(w okresie 20.10. – 10.11. nie będzie zajęć)

 

PIĄTEK

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Prawo cywilne I,  Prawo karne i Lektorat języka angielskiego będą kontynuowane w następnym semestrze i wówczas zakończa się egzaminem

 

Egzaminy:
Prawo konstytucyjne

Zaliczenia na ocenę:
Lektorat języka angielskiego

Podstawy kryminalistyki
Statystyka z elementami demografii

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB STACJONARNY

ROK IV – semestr 7

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 12.15

Postępowanie administracyjne
 – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski, sala 216

(10.10. – 28.11.)

9.00 – 12.15

Metodyka pisania prac magisterskich
-prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski, sala 216

(05.12. – 19.12.)

 

WTOREK

16.30 – 19.00

Postępowanie cywilne – Sławomir Marciniak, sala 322
(od 18.10., nie będzie zajęć 29.11. i 06.12.)

 

ŚRODA

16.30 – 18.45

Prawo finansowe i finanse publiczne – r.pr. Hubert Sommer, sala 229 (od 09.11.)

 

CZWARTEK

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

Postępowanie cywilne będzie kontynuowane w semestrze następnym i wówczas zakończy się egzaminem 

Egzaminy:
Postępowanie administracyjne
Prawo finansowe i finanse publiczne

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I  – semestr 2

11.03.

10.00 – 14.00

 

egzamin z Prawa rzymskiego – prof. WSUS dr G. Czeszak, sala 321

12.03.

8.00 – 9.30

2

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 322

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

11.30 – 14.45

4

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala 216

15.00 – 18.15

4

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 322

 

01.04.

8.00 – 9.30

2

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 322

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

11.30 – 13.00

2

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala 317

13.15 – 16.30

4

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 229

02.04.

8.00 – 9.30

2

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 322

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

11.30 – 13.00

2

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala 317

13.15 – 17.15

5

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 229

 

22.04. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 11.10

4

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj

11.30 – 14.45

4

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn

15.15 – 16.45

2

Technologie informacyjne – dr Andrzej Podleśny

23.04.

8.00 – 10.25

3

Technologie informacyjne – dr Andrzej Podleśny, sala 310

10.30 – 13.40

4

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 309b

13.45 – 15.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

15.30 – 17.45

4

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 228

 

20.05.

8.00 – 11.15

4

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala 322

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

13.15 – 17.45

5

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 322

21.05.

8.00 – 11.10

4

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 322

11.15 – 12.45

2

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 322

13.00 – 17.30

6

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 322

 

27.05. dzień zdalny

8.00 – 11.10

4

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj

11.30 – 15.30

5

Technologie informacyjne – dr Andrzej Podleśny

15.45 – 17.15

2

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn

17.30 – 19.00

2

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak

28.05.

 

 

ZIELONE ŚWIĄTKI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

17.06.

8.00 – 11.15

4

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala 229

11.30 – 14.00

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 219

14.15 – 18.15

5

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 322

18.06.

8.00 – 11.15

4

Prawo konstytucyjne – dr Karol Balicki, sala  229

11.30 – 15.45

5

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 309b

16.15 – 18.45

3

Technologie informacyjne – dr Andrzej Podleśny, sala 310

 

24.06.

8.00 – 10.25

3

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala 322

11.15 – 13.40

3

Socjologia ogólna – prof. WSUS dr Ryszard Hayn, sala 317

13.45 – 18.00

5

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala 317

25.06.

8.00 – 10.30

3

Historia prawa – prof. WSUS dr Grzegorz Czeszak, sala

10.45 – 14.00

4

Doktryny polityczne i prawne – dr Marta Maj, sala

14.15 – 17.15

5

Technologie informacyjne – dr Andrzej Podleśny, sala 310

 

Egzamin:
Historia prawa

Doktryny polityczne i prawne

Zaliczenie z oceną:

Prawo konstytucyjne
Socjologia ogólna
Lektorat języka angielskiego

Technologie informacyjne

 

Kalendarz roku akademickiego:

Semestr letni- studia niestacjonarne           04.03.2023. – 25.06.2023.

Przerwa Wielkanocna                                06.04.2023. – 11.04.2023.

Przerwa majowa I                                    01.05.2023. – 03.05.2023.

Przerwa majowa  II                                  28.05.2023.

Przerwa czerwcowa I                                08.06.2023. – 09.06.2023.

Sesja letnia – studia niestacjonarne             01.07.2023. – 09.07.2023.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne  16.09.2023. – 24.09.2023.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK II  – semestr 4

 

04.03. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska

10.00 – 14.00

5

Prawo cywilne I – dr Jędrzej Jakubowicz

05.03. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 12.00

5

Prawo cywilne I – dr Jędrzej Jakubowicz

12.30 – 16.45

5

Prawo międzynarodowe publiczne – mgr Marcin Bąkowski

 

11.03.

8.15 – 9.45

2

Kryminologia – mgr Jerzy Jakubowski, sala 216

10.00 – 12.30

3

Prawo międzynarodowe publiczne – mgr Marcin Bąkowski, sala 216

12.03.

8.00 – 9.30

2

Kryminologia – mgr Jerzy Jakubowski, sala 317

9.35 – 13.30

5

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 309b

13.45 – 15.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

 

25.03.

10.10 – 13.10

4

Kryminologia – mgr Jerzy Jakubowski, sala 322

13.45 – 15.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

 

01.04.

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

9.45 – 13.45

5

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 309b

14.00 – 17.15

4

Teoria i filozofia prawa – dr Walerian Szymański, sala 322

02.04.

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

9.45 – 13.00

4

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 309b

13.30 – 17.30

5

Teoria i filozofia prawa – dr Walerian Szymański, sala 322

 

15.04. ZJAZD ZDALNY

9.00 – 13.15

5

Prawo międzynarodowe publiczne – mgr Marcin Bąkowski

13.30 – 16.00

3

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla

16.04. ZJAZD ZDALNY

9.00 – 13.15

5

Prawo międzynarodowe publiczne – mgr Marcin Bąkowski

13.30 – 16.45

4

Teoria i filozofia prawa – dr Walerian Szymański/dr Mikołaj Tyrchan

 

22.04.

9.00 – 11.15

3

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 110

11.25 – 13.40

3

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 322

14.00 – 17.15

4

Teoria i filozofia prawa – dr Walerian Szymański/dr Mikołaj Tyrchan,  sala 322

23.04.

9.45 – 11.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

11.20 – 15.20

5

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski, sala 322

15.30 – 18.00

3

Teoria i filozofia prawa – dr Walerian Szymański, sala 322

 

06.05. ZJAZD ZDALNY

9.45 – 14.00

5

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski

07.05. ZJAZD ZDALNY

9.45 – 14.00

5

Ochrona własności intelektualnej – mgr Marcin Bąkowski

 

20.05.

8.30 – 11.45

4

Kryminologia – mgr Jerzy Jakubowski, sala 317

12.00 – 16.15

5

Prawo karne – dr Robert Ostafiński-Bodler, sala 317

 

 

03.06.

8.15 – 11.30

4

Kryminologia – mgr Jerzy Jakubowski, sala 216

12.00 – 15.30

4

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 229

04.06. DZIEŃ ZDALNY

9.30 – 12.45

4

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla

 

 

17.06.

8.00 – 12.00

5

Prawo cywilne I – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 216

12.15 – 14.45

3

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 309b

15.00 – 17.30

3

Prawo karne – dr R. Ostafiński-Bodler, sala 229

18.06.

8.00 – 12.00

5

Prawo cywilne I – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 322

12.15 – 14.45

3

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 317

15.00  -16.30

2

Kryminologia – mgr Jerzy Jakubowski, sala 229

 

 

Egzamin:

Prawo cywilne I

Prawo karne
Prawo międzynarodowe publiczne
Ochrona własności intelektualnej
Teoria i filozofia prawa

Zaliczenie z oceną:

Kryminologia

 

 

Kalendarz roku akademickiego:

Semestr letni- studia niestacjonarne           04.03.2023. – 25.06.2023.

Przerwa Wielkanocna                                06.04.2023. – 11.04.2023.

Przerwa majowa I                                    01.05.2023. – 03.05.2023.

Przerwa majowa  II                                  28.05.2023.

Przerwa czerwcowa I                                08.06.2023. – 09.06.2023.

Sesja letnia – studia niestacjonarne             01.07.2023. – 09.07.2023.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne  16.09.2023. – 24.09.2023.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK III  – semestr 6

 

11.03.

8.30 – 11.00

3

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 317

11.15 – 13.30

3

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 317

13.45 – 15.15

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

12.03.

8.00 – 11.15

4

Prawo administracyjne – dr Karol Balicki, sala 216

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

 

19.03.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 229

11.30 – 13.00

2

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 229

13.15 – 15.30

3

Postępowanie karne – ćwiczenia – mgr Alicja Małasiak, sala 229

 

01.04.

8.00 – 11.15

4

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 317

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

13.15 – 15.45

2

Prawo administracyjne – dr Karol Balicki, sala 317

02.04.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 317

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

13.15 – 15.45

2

Prawo administracyjne – dr Karol Balicki, sala 317

 

15.04. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 13.00

6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Łukasz Krysiński

13.15 – 18.15

6

Prawo gospodarcze publiczne – dr Marek Stawecki

16.04. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 13.00

6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Łukasz Krysiński

13.15 – 14.45

2

Prawo administracyjne – ćwiczenia – mgr Jędrzej Górski

 

22.04.

8.00 – 11.15

4

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 321

11.30 – 14.45

4

Prawo cywilne II – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 110

15.00 – 17.30

2

Prawo administracyjne – ćwiczenia – mgr Jędrzej Górski

23.04.

8.00 – 11.15

4

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 216

11.30 – 13.00

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

13.15 – 15.30

3

Postępowanie karne – ćwiczenia – mgr Alicja Małasiak, sala 216

 

06.05. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 13.00

6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Łukasz Krysiński

13.15 – 18.15

6

Prawo gospodarcze publiczne – dr Marek Stawecki

07.05. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 13.00

6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Łukasz Krysiński

13.15 – 16.30

4

Prawo cywilne II – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla

 

13.05.

8.00 – 11.15

4

Prawo administracyjne – dr Karol Balicki, sala 317

14.05.

8.00 – 10.30

3

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 317

13.15 – 15.30

3

Postępowanie karne – ćwiczenia – mgr Alicja Małasiak, sala 317

 

27.05.

8.00 -11.15

4

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 317

11.30 – 16.30

6

Prawo gospodarcze publiczne – dr Marek Stawecki, sala 317

28.05.

 

 

ZIELONE ŚWIĄTKI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

 

 

03.06.

8.00 – 10.30

3

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 317

10.45 – 15.30

6

Prawo gospodarcze publiczne – dr Marek Stawecki, sala 317

15.45 – 18.00

3

Prawo cywilne II – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala

04.06. DZIEŃ ZDALNY

8.00 – 13.00

6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Łukasz Krysiński

13.15 – 15.45

3

Prawo cywilne I – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla

16.00 – 17.30

2

Prawo administracyjne – ćwiczenia – mgr Jędrzej Górski

 

17.06.

8.30 – 11.00

3

Prawo cywilne II – prof. WSUS dr Andrzej Zielonacki, sala 317

11.30 – 14.45

4

Prawo administracyjne – dr Karol Balicki, sala 229

15.00 – 17.30

3

Prawo cywilne II – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 309b

18.06.

9.30 – 11.00

2

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 317

11.30 – 14.45

4

Prawo administracyjne – dr Karol Balicki, sala 229

15.00 – 17.30

3

Prawo cywilne II – ćwiczenia – mgr Agnieszka Świderska-Cieśla, sala 317

 

24.06.

8.15 – 9.45

2

Prawo administracyjne – ćwiczenia – mgr Jędrzej Górski, sala 229

10.00 –  15.00

6

Prawo gospodarcze publiczne – dr Marek Stawecki, sala 229

25.06.

8.00 – 9.30

2

Postępowanie karne – dr Piotr Binas, sala 317

9.35  – 14.15

6

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – dr Łukasz Krysiński, sala 317

14.30 – 16.00

2

Prawo administracyjne – ćwiczenia – mgr Jędrzej Górski, sala 317

 

Egzaminy:
Prawo administracyjne
Prawo cywilne II
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Postępowanie karne
Lektorat j. angielskiego

 

Kalendarz roku akademickiego:

Semestr letni- studia niestacjonarne          04.03.2023. – 25.06.2023.

Przerwa Wielkanocna                                06.04.2023. – 11.04.2023.

Przerwa majowa I                                    01.05.2023. – 03.05.2023.

Przerwa majowa  II                                   28.05.2023.

Przerwa czerwcowa I                                08.06.2023. – 09.06.2023.

Sesja letnia – studia niestacjonarne            01.07.2023. – 09.07.2023.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne 16.09.2023. – 24.09.2023.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK IV  – semestr 8

04.03. ZJAZD ZDALNY

 

 

Grupa  1

Grupa 2 (mundurowa)

8.00 – 10.25

3

Postępowanie sądowoadministracyjne – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski

10.35 – 13.50

4

Postępowanie cywilne – r. pr. Sławomir Marciniak

05.03. ZJAZD ZDALNY

8.30 – 12.45

5

Postępowanie sądowoadministracyjne – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski

13.00 – 16.15

4

Prawo ochrony środowiska
 – r.pr. Anna Szajerka

 

 

18.03.

8.00 – 11.10

4

Postępowanie sądowoadministracyjne – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski, sala 317

11.15 – 14.30

4

Postępowanie cywilne – r. pr. Sławomir Marciniak, sala 317

14.45 – 18.45

4

Tworzenie aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński , sala 317

19.03.

8.00 – 12.15

5

Postępowanie sądowoadministracyjne – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski, sala 317

12.30 – 15.00

3

Prawo ochrony środowiska
 – r.pr. Anna Szajerka, sala 317

 

 

01.04.

8.00 – 10.25

3

Prawo ochrony środowiska
 – r.pr. Anna Sztajerka, sala 217

 

10.35 – 13.50

4

Postępowanie cywilne – r. pr. Sławomir Marciniak, sala 322

14. 00 – 15.30

2

Warsztaty doradztwa zawodowego
– mgr Ryszard Zaczyński, sala 217

 

Teoria i filozofia prawa
– dr Walerian Szymański, sala 322

15.45 – 17.15

2

 

02.04.

9.45 – 13.15

4

Tworzenie aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński , sala 216

13.30 – 17.30

5

 

Teoria i filozofia prawa
– dr Walerian Szymański, sala 322

 

15.04. ZJAZD ZDALNY

8.00 – 10.25

3

Prawo ochrony środowiska
 – r.pr. Anna Szajerka

 

10.35 – 13.50

4

Postępowanie cywilne – r. pr. Sławomir Marciniak

16.04. ZJAZD ZDALNY

13.30 – 16.45

4

 

Teoria i filozofia prawa
– dr Mikołaj Tyrchan

 

22.04.

8.00 – 10.25

3

Postępowanie sądowoadministracyjne – prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski, sala 317

10.35 – 13.50

4

Postępowanie cywilne – r. pr. Sławomir Marciniak, sala 317

14.00 – 17.15

4

 

Teoria i filozofia prawa
– dr Mikołaj Tyrchan, sala 322

23.04.

15.30 – 18.00

3

 

Teoria i filozofia prawa
– dr Walerian Szymański, sala 322

 

29.04. DZIEŃ ZDALNY

10.35 – 13.50

4

Postępowanie cywilne – r.pr. Sławomir Marciniak

 

13.05.

10.35 – 13.50

4

Postępowanie cywilne – r. pr. Sławomir Marciniak, sala 322

14.45 – 18.45

4

Tworzenie aktów wewnętrznych – dr Juliusz Sawarzyński , sala 322

 

27.05. DZIEŃ ZDALNY

9.00 – 13.15

5

Prawo ochrony środowiska
 – r.pr. Anna Szajerka

 

28.05.

 

 

ZIELONE ŚWIĄTKI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

CZERWIEC

 

 

Czas na realizację studenckich praktyk zawodowych

 

Egzaminy:
Postępowanie cywilne
Postępowanie sądowoadministracyjne
Prawo ochrony środowiska (gr. 1)
Teoria i filozofia prawa (gr.2)
Zaliczenie na ocenę:

Tworzenie aktów wewnętrznych

 

Kalendarz roku akademickiego:

Semestr letni- studia niestacjonarne          04.03.2023. – 25.06.2023.

Przerwa Wielkanocna                                06.04.2023. – 11.04.2023.

Przerwa majowa I                                    01.05.2023. – 03.05.2023.

Przerwa majowa  II                                   28.05.2023.

Przerwa czerwcowa I                                08.06.2023. – 09.06.2023.

Sesja letnia – studia niestacjonarne            01.07.2023. – 09.07.2023.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne 16.09.2023. – 24.09.2023.

 

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIERUNEK PRAWO

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

TRYB NIESTACJONARNY

ROK V  – semestr 10

18.03.

10.00 – 14.15

5

Retoryka prawnicza – dr hab. Bartosz Hordecki, sala 110

19.03.

10.00 – 14.15

5

Retoryka prawnicza – dr hab. Bartosz Hordecki, sala 110

 

01.04.

9.00 – 13.00

5

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 216

13.15 – 15.45

3

Księgi wieczyste  – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 216

16.00 – 17.30

2

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 216

02.04.

9.00 – 13.00

5

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 322

13.15 – 15.45

3

Księgi wieczyste  – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 216

 

15.04. DZIEŃ ZDALNY

9.00 – 14.00

6

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz

 

13.05.

9.00 – 13.00

5

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 110

13.15 – 17.30

5

Retoryka prawnicza – dr hab. Bartosz Hordecki, sala 110

14.05.

9.00 – 13.00

5

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 229

13.15 – 15.45

3

Księgi wieczyste  – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 229

16.00 – 19.00

4

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 229

 

27.05.

9.00 – 12.00

4

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 229

12.15 – 14.45

3

Księgi wieczyste  – zagadnienia praktyczne – dr Juliusz Sawarzyński, sala 229

15.00 – 17.30

3

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 229

28.05.

 

 

ZIELONE ŚWIĄTKI – DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

03.06.

9.00 – 11.30

3

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala  219

11.45 – 14.15

3

Ochrona danych osobowych – mgr Marian Kossowski, sala 219

04.06.

9.00 – 12.00

4

Prawo zamówień publicznych – mgr Katarzyna Woźniak, sala 229

12.15 – 14.45

3

Ochrona danych osobowych – mgr Marian Kossowski, sala 229

 

17.06.

9.00 – 11.30

3

Etyka prawnicza – dr Mikołaj Tyrchan, sala 309b

11.45 – 14.15

3

Ochrona danych osobowych – mgr Marian Kossowski, sala 309b

14.30 – 17.30

4

Prawo handlowe – dr Jędrzej Jakubowicz, sala 309b


Egzaminy:

Prawo handlowe
Zaliczenia na ocenę:
Retoryka prawnicza
Etyka prawnicza
Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne
Prawo zamówień publicznych

Ochrona danych osobowych

 

Kalendarz roku akademickiego:

Semestr letni- studia niestacjonarne          04.03.2023. – 25.06.2023.

Przerwa Wielkanocna                                06.04.2023. – 11.04.2023.

Przerwa majowa I                                    01.05.2023. – 03.05.2023.

Przerwa majowa  II                                   28.05.2023.

Przerwa czerwcowa I                                08.06.2023. – 09.06.2023.

Sesja letnia – studia niestacjonarne            01.07.2023. – 09.07.2023.

Sesja poprawkowa – studia niestacjonarne 16.09.2023. – 24.09.2023.

 

Wydział Artystyczny

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

 

I ROK – SEMESTR 1PONIEDZIAŁEK

8.45 – 11.00

Rysunek z elementami anatomii – prof. Paweł Łubowski 201
(zajęcia rozpoczną się od 14.11.)

12.30 – 14.00

Wybrane zagadnienia z historii wzornictwa i architektury

– prof. Władysław Wróblewski 219

14.00 – 15.30

Projektowanie wstępne – prof. Stankowski 111

15.45 – 17.15

Rysunek koncepcyjny – dr Mikołaj Wojtkowiak 309b

 

WTOREK

9.20 – 10.50

Projektowanie komputerowe 3D w architekturze
– mgr inż. arch. Magdalena Świerczyńska 302 (od 08.11.)

11.00 – 12.30

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak 219 (od 08.11.)

12.30 – 14.00

Perspektywa i aksonometria – mgr Michał Woźniak 219 (od 08.11.)

14.05 – 14.35

Portfolio artystyczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311 (od 22.11.)

 

ŚRODA

8.15 – 9.45

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko 219

10.00 – 13.15

Rysunek – prof. Paweł Łubowski, mgr Grażyna Walter 201/225

14.15 – 16.30

Liternictwo i typografia – prof. Paweł Łubowski, 310
(zajęcia rozpoczną się od 16.11., a od 14.12. będą w godz. 13.30 – 15.45)

 

CZWARTEK

 

 

 

PIĄTEK

9.00 – 12.45

PRACOWNIA 302

Architektura Wnętrz

prof. Dariusz Kuźma

13.00 – 14.30

Budownictwo z elementami rysunku projektowego – mgr Tomasz Rydel 302
(od 04.11.)

 

Do  planu zajęć zostanie jeszcze wprowadzony nowy przedmiot: Pracownia VR

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

 

III ROK – SEMESTR 6

PONIEDZIAŁEK

11.30 – 14.00

Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych – mgr Magdalena Howorska, sala 110
(
20.03., 27.03., 03.04., 17.04., 24.04.)

 

WTOREK

14.00 – 14.45

Portfolio artystyczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 311
(nie będzie konsultacji 04.04.)

 

ŚRODA

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

PIĄTEK

9.00 – 12.45

PRACOWNIA
Architektura Wnętrz

– prof. Dariusz Kuźma 302

  

Modelarnia
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

I ROK – SEMESTR 2

PONIEDZIAŁEK

8.25 – 9.55

Graficzne techniki komputerowe – prof. Paweł Łubowski, sala 310 (od 06.03.)

10.00 – 11.30

Rysunek z elementami anatomii – prof. Paweł Łubowski , sala 201 (od 06.03.)

11.45 – 13.00

Projektowanie wstępne – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316

13.05 – 14.35

Materiałoznawstwo – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316
(06.03. – 22.05.)

14.30 – 18.30

PRACOWNIA

Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223

 

WTOREK

8.00 – 9.30

Projektowanie komputerowe 3D – mgr Levent Bukiel, sala  310
(14.03.- 20.06,. w dniu 04.04. zajęcia zdalne)

9.30 – 12.30

Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak, sala 225
(od 07.03., nie będzie zajęć 04.04.)

12.35 – 14.05

Psychofizjologia widzenia – dr Michał Woźniak 219
(28.02. – 16.05., w terminach 28.02. i 04.04. zajęcia zdalne)

14.00 – 14.45

Portfolio artystyczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

(nie będzie konsultacji w dniu 04.04.)

14.45-18.30

PRACOWNIA

Projektowanie gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311
(nie będzie zajęć 04.04.)

 

ŚRODA

8.00 – 9.30

Estetyka – dr Irena Kurzępa (zajęcia zdalne w terminach: 05.04., 12.04.)

8.15 – 9.45

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko 219
(01.03. – 14.06., 01.03. – zajęcia zdalne, w dniach: 05.04. i 12.04. nie ma zajęć)

10.00 – 13.15

Rysunek – prof. Paweł Łubowski, mgr Grażyna Walter 201/225

 

CZWARTEK

9.00 – 12.45

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA) 209

Projektowanie ubioru –nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
10.30 – 12.45  – mgr Monika Tymicka 
9.00 – 11.15 Konstrukcja/warsztaty krawieckie – mgr Marzena Kubiak

(13.04. – zajęcia zdalne, 04.05.-  nie będzie zajęć)

10.30-14.00

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224

(13.04. i 04.05. nie będzie zajęć)

14.00-18.30

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie biżuterii
 mgr Marta Marciniak   213
(13.04. – zajęcia zdalne, 04.05. nie będzie zajęć)

 

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Estetyka – dr Irena Kurzępa
(zajęcia zdalne w terminach: 10.03., 24.03., 05.05., 19.05., 23.06.)

9.00-12.45

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA) 209

Projektowanie ubioru –nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
10.30 – 12.45  – mgr Monika Tymicka 
9.00 – 11.15 Konstrukcja/warsztaty krawieckie – mgr Marzena Kubiak
(14.04. – zajęcia zdalne, 05.05. – nie będzie zajęć)

 

Przedmiot Estetyka prowadzony jest wyłącznie zdalnie

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

 

II ROK – SEMESTR 4

PONIEDZIAŁEK

9.15 – 11.30

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316
(13.03. – 19.06.)

14.00 – 18.00

PRACOWNIA

Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223

 

WTOREK

09.30-12.30

Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak, sala 225
(od 07.03., nie będzie zajęć 04.04.)

12.30 – 14.00

Media elektroniczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 311
(w dniu 04.04. – zajęcia zdalne)

14.05 – 15.35

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak
(28.02 – 15.05., w terminach: 28.02., 04.04. zajęcia zdalne)

14.45-18.30

PRACOWNIA

Projektowanie gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 311
(nie będzie zajęć 04.04.)

 

ŚRODA

8.15 – 9.45

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska, sala 309b
(08.03. – 26.04.,  w dniach 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne)

10.00 – 11.30

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko 219
(w terminach: 01.03., 05.04. i 12.04. zajęcia zdalne)

11.45 – 13.15

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak  223/219
( terminach: 01.03., 05.04., 12.04. zajęcia zdalne; zajęcia zakończa się 10.05.)

13.30 – 16.30

Rysunek – prof. Włodzimierz Dudkowiak, 225
(od 08.03., nie będzie zajęć 05.04., 12.04.)

 

CZWARTEK

8.00 – 9.30

Rzeźba – dr Martyna Stachowczyk 304/307
(od 09.03., nie będzie zajęć 13.04. i 04.05.)

9.00 – 12.45

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA) 209

Projektowanie ubioru –nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
10.30 – 12.45  – mgr Monika Tymicka 
9.00 – 11.15 Konstrukcja/warsztaty krawieckie – mgr Marzena Kubiak

(13.04. – zajęcia zdalne, 04.05.-  nie będzie zajęć)

10.30-14.00

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224

(13.04. i 04.05. nie będzie zajęć)

14.00-18.30

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie biżuterii
 mgr Marta Marciniak   213
(13.04. – zajęcia zdalne, 04.05. nie będzie zajęć)

 

PIĄTEK

9.00-12.45

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA) 209

Projektowanie ubioru –nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
10.30 – 12.45  – mgr Monika Tymicka 
9.00 – 11.15 Konstrukcja/warsztaty krawieckie – mgr Marzena Kubiak
(14.04. – zajęcia zdalne, 05.05. – nie będzie zajęć)

 

Portfolio artystyczne – na III roku będzie obowiązkowym przedmiotem w planie zajęć

Modelarnia
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB STACJONARNY

 

III ROK – SEMESTR 6

PONIEDZIAŁEK

11.30 – 14.00

Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych – mgr Magdalena Howorska, sala 110
(
20.03., 27.03., 03.04., 17.04., 24.04.)

14.00 – 18.00

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223

 

WTOREK

14.00 – 14.45

Portfolio artystyczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 311

(nie będzie konsultacji 04.04.)

14.45 – 18.30

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 311
(nie będzie zajęć 04.04.)

 

ŚRODA

 

 

 

CZWARTEK

9.00 – 12.45

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA) 209

Projektowanie ubioru –nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
10.30 – 12.45  – mgr Monika Tymicka 
9.00 – 11.15 Konstrukcja/warsztaty krawieckie – mgr Marzena Kubiak

(13.04. – zajęcia zdalne, 04.05.-  nie będzie zajęć)

10.30-14.00

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224

(13.04. i 04.05. nie będzie zajęć)

14.00-18.30

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA)

Projektowanie biżuterii
 mgr Marta Marciniak   213
(13.04. – zajęcia zdalne, 04.05. nie będzie zajęć)

 

PIĄTEK

9.00-12.45

SPECJALIZACJA (PRACOWNIA) 209

Projektowanie ubioru –nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
10.30 – 12.45  – mgr Monika Tymicka 
9.00 – 11.15 Konstrukcja/warsztaty krawieckie – mgr Marzena Kubiak
(14.04. – zajęcia zdalne, 05.05. – nie będzie zajęć)

 


Modelarnia
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK – ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

I ROK – SEMESTR 2

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.
15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

 

PIĄTEK

15.30-17.00

Materiałoznawstwo – prof. Janusz Stankowski, sala 316
(zajęcia od 21.04.)

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

16.00-20.30

Pracownia Projektowania wnętrz  – prof. Dariusz Kuźma  302

17.00-19.15

Pracownia Projektowania wnętrz – prof. Janusz Stankowski 111
Pracownia projektowania wnętrz – mgr Tomasz Rydel 316

 

SOBOTA

8.00 – 8.45

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak, 219

9.00- 10.30

Projektowanie wstępne – prof. Janusz Stankowski 314 (nie będzie 22.04.)

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania architektury wnętrz  – prof. Janusz Stankowski 111

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania architektury wnętrz – mgr Tomasz Rydel 302/316

13.30 – 15.00

Budownictwo z elementami rysunku projektowego – mgr Tomasz Rydel 309b (od 25.03.)

18.15 – 19.45

Rysunek koncepcyjny – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

 

NIEDZIELA

8.00 – 11.15

Estetyka – dr Irena Kurzępa – zajęcia realizowane zdalnie
(zajęcia w terminach: 21.05., 04.06.)

9.30 – 11.00

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, 219
(terminy zajęć: 26.03., 13.05.)
22.04. od 10.00 zajęcia w muzeum

11.15 – 14.00

Rysunek- prof. WSUS, dr Paweł Łubowski 201a

14.00 – 15.30

Rysunek z elementami anatomii – prof. WSUS dr Paweł Łubowski, 201a

15.35  – 17.05

Graficzne techniki komputerowe – prof. Paweł Łubowski 310  (do 04.06.)

17.15 – 18.45

Projektowanie komputerowe 3D w architekturze – mgr inż. arch. Magdalena Świerczyńska, 219
(26.03. – 04.06.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia realizowane w ramach zjazdów zdalnych:
04.03. sobota

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

10.00 – 11.30

2

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak

14.45 – 16.15

2

Rysunek koncepcyjny – dr Mikołaj Wojtkowiak

05.03. niedziela

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej – mgr Jacek Kasprzycki

 

15.04. sobota

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

9.45 – 11.15

2

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak

16.04. niedziela

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

10.00 – 13.15

4

Estetyka – dr Irena Kurzępa

 

Zakończenie zajęć z Estetyki (zdalne)
25.06. 10.00 – 11.30


Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

  

 

Rok akademicki 2022/2023                              WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK – ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY
         II ROK – SEMESTR 4

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.
15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

PIĄTEK

15.30 – 17.00

Wybrane zagadnienia w historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 219
(terminy zajęć: 12.05., 19.05.)
25.03. – od godz. 10.00 zajęcia z muzeum

16.00-20.30

Pracownia Projektowania wnętrz  – prof. Dariusz Kuźma  302

17.00-19.15

Pracownia Projektowania wnętrz – prof. Janusz Stankowski, 111
Pracownia projektowania wnętrz – mgr Tomasz Rydel 316

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Produktu – prof. Władysław Wróblewski  224 

16.00-20.00

Pracownia Projektowania Ubioru –  nadzór merytoryczny Prof. Władysław Wróblewski 209

17.00 – 19.15 mgr Monika Tymicka 
16.00 – 20.00 mgr Marzena Kubiak

17.00-19.15

Pracownia Projektowania biżuterii – mgr Marta Marciniak  213

16.00-20.00

Pracownia Grafiki użytkowej – prof. Grzegorz Nowicki 311

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

19.30–21.00

Pracownia projektowania gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

 

SOBOTA

8.00-9.30

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska 309b
(terminy zajęć: 11.03., 25.03., 22.04.)

9.35 – 10.20

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316 (zajęcia w dniu 11.03.)

8.00 – 10.25

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316
(terminy zajęć: 25.03.- zajęcia w muzeum, 13.05., 20.05., 03.06., 17.06.)

10.30-13.30

Pracownia Projektowania architektury wnętrz – prof. Jan  Stankowski 111

10.30-13.30

Pracownia Projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224

10.30-13.30

Pracownia Projektowania ubioru –  nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski,
mgr Monika Tymicka  209

10.30-13.30

Pracownia Projektowania biżuterii – mgr Marta Marciniak  213

13.30-15.00

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak, 223/219
(terminy zajęć: 25.03., 13.05., 03.06.)

13.30–15.00

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak 219
(terminy zajęć: 11.03., 22.04., 20.05., 17.06.)

15.00-18.00

Malarstwo

– prof. Włodzimierz Dudkowiak  225

 

NIEDZIELA

8.00 – 11.00

Rzeźba – dr Martyna Stachowczyk 304/307 osoby z nazwiskami od S-Z +WZO
8.00 – 9.30 (w terminach: 21.05., 04.06., 18.06.)
9.30 – 11.00 (w terminach: 26.03., 23.04., 14.05.)

Rzeźba – dr Martyna Stachowczyk 304/307 osoby z nazwiskami od D-R
8.00 – 9.30 (w terminach: 26.03., 24.04., 14.05.)
9.30 – 11.00 (w terminach: 21.05., 04.06., 18.06.)

11.00 – 12.30

Media elektroniczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

12.45 – 15.45

Rysunek
– prof. Włodzimierz Dudkowiak 225

15.45 – 17.15

Projektowanie komputerowe 3D w architekturze – mgr inż. arch. Magdalena Świerczyńska, 219
(12.03. – 04.06.)

 

 

 

Zajęcia realizowane w ramach zjazdów zdalnych:
04.03. sobota

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

12.00 – 13.30

2

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak

05.03. niedziela

8.00 – 9.30

2

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

 

15.04. sobota

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

11.45 – 13.15

2

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak

13.30 – 15.00

2

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak

16.04. niedziela

8.00 – 9.30

2

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

 


Modelarnia – dostępność

opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątki 14.00 – 15.30

 

Rok akademicki 2022/2023

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK – ARCHITEKTURA WNĘTRZ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACONARNY

III ROK – SEMESTR 6

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.

15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

 

PIĄTEK

16.00-20.30

Pracownia Projektowania Wnętrz  – prof. Dariusz Kuźma  302

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Wnętrz – prof. Janusz Stankowski, 111
Pracowania  Projektowania Wnętrz -mgr Tomasz Rydel 316

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

 

SOBOTA

10.30–13.30

Pracownia Projektowania wnętrz – prof. Janusz  Stankowski 111

10.30-13.30

Pracownia projektowania wnętrz – mgr Tomasz Rydel 302

 

NIEDZIELA

11.15 – 12.45

Kreowanie marki osobistej – mgr Monika Lisser, sala 110
(14.05., 21.05., 04.06.)

13.00 – 15.15

Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych – mgr Magdalena Howorska, sala 110
(23.04., 14.05., 21.05., 04.06., 17.06.)

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

Rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK – WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY
I rok –  semestr 2

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.
15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

 

PIĄTEK

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224

16.00-20.00

Pracownia Projektowania Ubioru –  prof. Władysław Wróblewski,
17.00 – 19.15 mgr Monika Tymicka  209
16.00 – 20.00 – mgr Marzena Kubiak

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

19.30 – 21.00

Pracownia projektowania gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski  311

17.00-19.15

Pracownia Projektowania biżuterii –mgr Marta Marciniak  213

16.00 – 20.00

Pracownia Grafiki Użytkowej – prof. Grzegorz Nowicki 311

 

SOBOTA

8.00 – 8.45

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak, 219

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania ubioru – nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski,
mgr Monika Tymicka  209

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania biżuterii –mgr Marta Marciniak  213

13.30 – 15.45

Rysunek – mgr Grażyna Walter, 201

15.45 – 16.30

Materiałoznawstwo – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

16.30 – 18.00

Projektowanie wstępne – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

18.05 – 19.35

Rysunek koncepcyjny – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

 

NIEDZIELA

8.00 – 11.15

Estetyka – dr Irena Kurzępa
( zajęcia realizowane zdalnie w terminach: 21.05., 04.06.)

9.30 – 11.00

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko 219
(w terminach: 26.03., 13.05.)
22.04. od 10.00 zajęcia w muzeum

11.15 – 13.30

Projektowanie komputerowe 3D we wzornictwie – mgr Levent Buktel 310
(26.03., 23.04., 14.05., 21.05., 04.06.)

14.00 – 15.30

Rysunek z elementami anatomii – prof. Paweł Łubowski, sala 201

15.35 – 17.05

Graficzne techniki komputerowe – prof. Paweł Łubowski 310
(12.03. – 04.06.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia realizowane w ramach zjazdów zdalnych:
04.03. sobota

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

10.00 – 11.30

2

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak

13.00 – 14.30

2

Projektowanie wstępne – dr Mikołaj Wojtkowiak

14.45 – 16.15

2

Rysunek koncepcyjny – dr Mikołaj Wojtkowiak

05.03. niedziela

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej – mgr Jacek Kasprzycki

 

15.04. sobota

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

9.45 – 11.15

2

Psychofizjologia widzenia – mgr Michał Woźniak

11.30 – 13.00

2

Materiałoznawstwo – dr Mikołaj Wojtkowiak

16.04. niedziela

8.00 – 9.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

10.00 – 13.15

4

Estetyka – dr Irena Kurzępa

 

Zakończenie przedmiotu z  Estetyki (zdalne)
25.06. 10.00 – 11.30


 

 

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK – WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
       TRYB NIESTACJONARNY
        II ROK – SEMESTR 4

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.
15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

 

PIĄTEK

15.30 – 17.00

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko, sala 219
(terminy zajęć: 12.05., 19.05.)
25.03. od godz. 10.00 zajęcia w muzeum

17.00-19.15

Pracownia projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224 

16.00-20.00

Pracownia projektowania ubioru –  nadzór merytoryczny Prof. Władysław Wróblewski 209

17.00 – 19.15 mgr Monika Tymicka 
16.00 – 20.00 mgr Marzena Kubiak

17.00-19.15

Pracownia projektowania biżuterii – mgr Marta Marciniak  213

16.00-20.00

Pracownia grafiki użytkowej – prof. Grzegorz Nowicki 311

19.00-19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

19.30-21.00

Pracownia projektowania gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

 

SOBOTA

8.00-9.30

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska 309b
(w terminach: 11.03., 25.03., 22.04.)

9.35 – 10.20

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316 (zajęcia w dniu 11.03.)

8.00 – 10.25

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak, sala 316
(terminy zajęć: 25.03. – zajęcia w muzeum, 13.05., 20.05., 03.06., 17.06.)

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania ubioru –  nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski,
mgr Monika Tymicka  209

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania biżuterii – mgr Marta Marciniak  213

13.30 – 15.00

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak, 223/219
(terminy zajęć: 25.03., 13.05., 03.06.)

13.30 – 15.00

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak 219
(terminy zajęć: 11.03., 22.04., 20.05., 17.06.)

15.00-18.00

Malarstwo

– prof. Włodzimierz Dudkowiak  225

 

NIEDZIELA

8.00 – 11.00

Rzeźba – dr Martyna Stachowczyk 304/307
8.00 – 9.30 (w terminach: 21.05., 04.06., 18.06.)
9.30 – 11.00 (w terminach: 26.03., 23.04., 14.05.)

11.00 – 12.30

Media elektroniczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

12.45 – 15.45

Rysunek
– prof. Włodzimierz Dudkowiak 225

  

 

 

Zajęcia realizowane w ramach zjazdów zdalnych:
04.03. sobota

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

12.00 – 13.30

2

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak

05.03. niedziela

8.00 – 9.30

2

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

 

15.04. sobota

8.00 – 9.30

2

Lektorat języka angielskiego – mgr Anna Lemańska

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

11.45 – 13.15

2

Fotografia produktu – mgr Michał Woźniak

13.30 – 15.00

2

Ergonomia z anatomią – dr Mikołaj Wojtkowiak

16.04. niedziela

8.00 – 9.30

2

Procesy twórcze i projektowe – mgr Michał Woźniak

10.00 – 11.30

2

Wybrane zagadnienia z historii sztuki – mgr Danuta Horoszko

 

 

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

KIERUNEK – WZORNICTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY

III ROK – SEMESTR 6

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.
15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

 

PIĄTEK

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224 

16.00-20.00

Pracownia Projektowania Ubioru –  nadzór merytoryczny Prof. Władysław Wróblewski 209

17.00 – 19.15 mgr Monika Tymicka 
16.00 – 20.00 mgr Marzena Kubiak – konstrukcje i techniki realizacji

17.00-19.15

Pracownia Projektowania biżuterii –mgr Marta Marciniak  213

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

19.15-20.45

Pracownia projektowania gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

16.00-20.00

Pracownia Grafiki Użytkowej – prof. Grzegorz Nowicki 311

 

SOBOTA

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania ubioru –  nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski,
mgr Monika Tymicka  209

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania biżuterii –mgr Marta Marciniak  213

 

NIEDZIELA

8.00 – 11.00

Pracownia gier komputerowych – Arkadiusz Marcinkowski 311

11.15 – 12.45

Kreowanie marki osobistej – mgr Monika Lisser, sala 110
(terminy zajęć: 14.05., 21.05., 04.06.)

13.00 – 15.15

Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych – mgr Howorka, sala 110
(terminy zajęć: 23.04., 14.05., 21.05., 04.06., 17.06.)

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

 

Rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
 KIERUNEK – WZORNICTWO

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY
I rok – semestr 2 

Terminy zjazdów:
04-05.03. realizowany zdalnie

10-11-12.03.
24-25-26.03.
15-16.04. realizowany zdalnie
21-22-23.04.
12-13-14.05.
19-20-21.05.
02-03-04.06.
16-17-18.06.
30.06-01-02.07. zjazd zaliczeniowy

 

PIĄTEK

16.00-20.30

Pracownia Projektowania wnętrz  – prof. Dariusz Kuźma  302

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Wnętrz – prof. Janusz Stankowski, 111

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224

16.00-20.00

Pracownia Projektowania Ubioru –  nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski 209
17.00 – 19.15 mgr Monika Tymicka
16.00 – 20.00 mgr Marzena Kubiak – konstrukcja i techniki realizacji

17.00-19.15

Pracownia Projektowania biżuterii – nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski   
mgr Marta Marciniak  213

16.00-20.00

Pracownia Grafiki Użytkowej – prof. Grzegorz Nowicki 311

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

19.30-21.00

Pracownia projektowania gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski  (od 28.10.)311

 

SOBOTA

8.00 – 9.30

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

(terminy zajęć: 11.03., 25.03., 22.04.)

8.45 – 10.15

Reżyseria barwy i przestrzeni –  mgr Michał Woźniak 111
(terminy zajęć: 13.05., 20.05., 03.06., 17.06.)

10.30-13.30

Pracownia Projektowania architektury wnętrz – prof. Janusz  Stankowski 111

10.30-13.30

Pracownia Projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224

10.30-13.30

Pracownia Projektowania ubioru –  nadzór merytoryczny Władysław Wróblewski
mgr Monika Tymicka  209

10.30-13.30

Pracownia Projektowania biżuterii – nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski
mgr Marta Marciniak  213

13.30 – 15.00

Pracownia działań materiałowych – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

15.00 – 18.00

Malarstwo

– prof. Włodzimierz Dudkowiak  225

18.05 – 19.35

Rysunek koncepcyjny – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

19.45 – 21.15

Pracownia przekazu projektowego – dr Mikołaj Wojtkowiak 316

 

NIEDZIELA

8.00 – 9.30

Lektorat języka angielskiego – mgr Daria Kierzkowska, sala 229

(zajęcia w dniu 26.03.)

8.00 – 11.00

Pracownia gier komputerowych – Arkadiusz Marcinkowski 311

11.00 – 12.45

Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej – mgr Danuta Horoszko 219
(od 26.03.br.)

12.45 – 15.45

Rysunek
 – prof. Włodzimierz Dudkowiak 225

 

 

 

 

 

 

 

Plany na zjazdy realizowane zdalnie

04.03. sobota

9.00 – 10.30

2

Pracownia działań materiałowych – dr Mikołaj Wojtkowiak

10.45 – 12.15

2

Pracownia przekazu projektowego – dr Mikołaj Wojtkowiak

05.03. niedziela

12.00 – 13.30

2

Rozważania o kulturze – mgr Jacek Kasprzycki

 

15.04. sobota

8.00 – 9.30

2

Reżyseria barwy i przestrzeni – mgr Michał Woźniak

 

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

Rok akademicki 2022/2023

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
 KIERUNEK – WZORNICTWO

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

TRYB NIESTACJONARNY
II rok – semestr 4

 

PIĄTEK

16.00-20.30

Pracownia Projektowania wnętrz  – prof. Dariusz Kuźma  302

17.00-19.15

Pracownia Projektowania wnętrz – prof. Janusz Stankowski 316

17.00-19.15

Pracownia Projektowania Produktu  – prof. Władysław Wróblewski 224

16.00-20.00

Pracownia Projektowania Ubioru –  nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski 209
17.00 – 19.15 mgr Monika Tymicka
16.00 – 20.00 mgr Marzena Kubiak – konstrukcja i techniki realizacji

17.00-19.15

Pracownia Projektowania biżuterii – nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski   
mgr Marta Marciniak  213

16.00-20.00

Pracownia Grafiki Użytkowej – prof. Grzegorz Nowicki 311

19.00 – 19.30

Portfolio artystyczne – konsultacje – prof. Arkadiusz Marcinkowski 317

19.30 – 21.00

Pracownia projektowania gier – prof. Arkadiusz Marcinkowski 311

 

SOBOTA

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania architektury wnętrz – prof. Janusz  Stankowski 111

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania ubioru –  nadzór merytoryczny Władysław Wróblewski
mgr Monika Tymicka  209

10.30 – 13.30

Pracownia Projektowania biżuterii – nadzór merytoryczny prof. Władysław Wróblewski,
mgr Marta Marciniak  213

13.15 – 14.45

 

 

NIEDZIELA

8.00 – 11.00

Pracownia gier komputerowych (od 30.10.) – Arkadiusz Marcinkowski  311

11.15 – 12.45

Kreowanie marki osobistej – mgr Monika Lisser, sala 110
(14.05., 21.05., 04.06.)

13.00 – 15.15

Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych – mgr Magdalena Howorska, sala 110
(23.04., 14.05., 21.05., 04.06., 17.06.)

 

Modelarnia – dostępność
opiekun – mgr Jarosław Lebiedź
Technikum Budowlane ul. Rybaki  17
piątek 14.00 – 15.30

 

 

 

  • KALENDARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

  • Inauguracja roku akademickiego                       15.10.2022.

Przykładowy tekst

Plany do pobrania

Dziennikarstwo licencjackie studia dzienne

Dziennikarstwo licencjackie studia zaoczne

Dziennikarstwo magisterskie

Prawo studia dzienne

Prawo studia zaoczne

Wzornictwo dzienne

Architektura dzienne

Wzornictwo zaoczne

Architektura zaoczne

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content