Biblioteka

 

Instytucją w sposób istotny wspomagającą realizację toku kształcenia jest Biblioteka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, z której mogą korzystać wszyscy studenci WSUS oraz wykładowcy. Aktualnie posiadamy ponad 6 tysięcy książek drukowanych. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest ukierunkowana na kierunki nauczania. Z racji prowadzenia przez wiele lat kierunku „Zarządzanie” posiadamy zbiory z tego zakresu, jak również z ekonomii, finansów, marketingu, prawa, psychologii, socjologii, komunikacji, reklamy, public relations, dziennikarstwa, a także z uwagi na studentów Wydziału Artystycznego – z wzornictwa, architektury wnętrz, fotografii, rzemiosła czy estetyki. Do dyspozycji czytelników jest wypożyczalnia z otwartym dostępem do księgozbioru, czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe oraz dostęp do sieci bezprzewodowej. W sprawnym funkcjonowaniu Biblioteki pomaga system biblioteczny Sowa Marc21. Każdy czytelnik po zalogowaniu się w witrynie katalogu http://biblioteka.wsus.pl, może sprawdzić stan swojego konta, prolongować wypożyczenie, przeszukać księgozbiór, zamówić lub zarezerwować potrzebną książkę. Nasz katalog on-line jest wzbogacony o skan okładki oraz spis treści w formacie pdf. Pomaga to w udzielaniu, przekazywaniu i udostępnianiu informacji. Łączność i komunikacja czytelnika i biblioteki odbywa się w sposób zautomatyzowany, głównie poprzez e-mail. Żadne pytanie czytelnika nie pozostaje bez odpowiedzi. Na stronie www Uczelni znajduje się witryna Biblioteki z bogatym informatorium pomocnym w studiowaniu. Znajduje się tam szereg użytecznych linków do serwisów internetowych, katalogów innych bibliotek, encyklopedii ogólnych i branżowych, bibliotek cyfrowych (np. Internetowa Biblioteka Wzornictwa), baz danych. Biblioteka WSUS abonuje dostęp on-line do bazy pełnotekstowej EBSCO, co daje możliwość korzystania z Academic Serch Complete, Business Source Complete, Regional Business News, Master File Premier, Newspaper Source i in. Jesteśmy także uczestnikiem Wirtualnej Biblioteki Nauki (http:/wbn.edu.pl) i Wirtualnej biblioteki Architekta. Współpracujemy również z redakcją kwartalnika Artluk, od którego otrzymujemy bieżące numery tegoż czasopisma.

Propagujemy korzystanie z elektronicznych baz danych. Na terenie całej Uczelni mamy także możliwość korzystania z bazy Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, co będzie szczególnie przydatne podczas realizowania przedmiotów prawniczych na kierunku „Zarządzanie”, zarówno w ramach kształcenia kierunkowego, jak i specjalnościowego. Na podstawie zawartych umów z innymi instytucjami, znacząco poszerzono możliwości korzystania z księgozbioru innych bibliotek. Studenci WSUS mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Biblioteki Raczyńskich oraz Uniwersytetu Artystycznego. Pracownicy Biblioteki prowadzą dla studentów zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, ułatwiając im możliwości dotarcia do informacji dzięki istniejącym w Internecie bazom danych z wielu dziedzin. Biblioteka oprócz swojej podstawowej działalności usługowej związanej z informacją stara się także uczestniczyć w życiu całej społeczności akademickiej. Misją Biblioteki WSUS jest nie tylko wyszukiwanie i udostępnianie informacji, ale także otwieranie przed czytelnikami szerokich horyzontów począwszy od obszernego świata nauki przez szeroko pojętą kulturę po działalność nawet terapeutyczną. Czytanie, jako jedna z form komunikowania się, jest umiejętnością społeczną. Tym sposobem wpisuje się w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. 

WIĘCEJ:

KONTAKT:

E-mail: biblioteka@wsus.poznan.pl, tel. 61 886 28 33

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content