Menedżer kultury

 • Czas trwania: 2 semestry, 180 godziny dydaktyczne, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)
 • Koszt studiów: 3800 zł, opłata rekrutacyjna: 10zł
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia, zainteresowanych zarządzaniem w placówkach kultury.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz pisemne zaliczenie końcowe.

W XXI wieku instytucje kultury przestały być zamkniętymi na środowiska biznesowe ośrodkami, lecz stały się centrami animującymi życie społeczne w szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Coraz większy wpływ technologii na czynienie kultury bardziej przystępną sprawia, że zarządzanie ośrodkami ją promującymi wymaga szerokiego wachlarza kompetencji.

Studia podyplomowe na kierunku Menedżer kultury wyposażą słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami i zespołami oraz w kompetencje społeczne niezbędne do konsolidowania współpracy w skali mikro i makro. Słuchacze poznają arkana organizacji wydarzeń artystycznych oraz ich skutecznej promocji, dowiedzą się, na czym polega mechanizm zamówień publicznych, będą potrafili sprawnie koordynować finansami instytucji, znając jednocześnie niezbędne do tego podstawy prawne.

Czy wiesz, że…

 • polityka kulturalna stanowi jeden z głównych sektorów wspieranych przez Unię Europejską?
 • najnowsze trendy w zarządzaniu placówkami kultury
 • warsztaty z produkcji filmowej, teatralnej i performatywnej
 • praktyczna wiedza o kierowaniu instytucjami kulturalnymi i kontekstach ich współpracy
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, menedżerów, dyrektorów, artystów, producentów, prawników
 • duży wymiar godzinowy w korzystnej cenie
 1. Organizacja i zarządzanie placówką kultury
 2. Wydawnictwa – organizacja pracy i handel książką
 3. Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych
 4. Zamówienia publiczne
 5. Marketing w kulturze
 6. Podstawy prawne działalności kulturalnej
 7. Finansowanie projektów kultury
 8. Podatki i dokumenty finansowe
 9. Produkcja teatralna i widowisko artystyczne
 10. Organizacja imprez kulturalnych
 11. Produkcja filmowa
 12. Twórcze przywództwo
 13. Unia Europejska a współpraca krajów członkowskich w dziedzinie kultury, pozyskiwanie partnerów europejskich

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content