Projektowanie biżuterii

Specjalność na kierunku: Wzornictwo

3-letnie studia pierwszego stopnia

Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Projektowanie biżuterii to specjalność na kierunku Wzornictwo adresowana do osób zainteresowanych kreowaniem mody oraz tworzeniem biżuterii artystycznej.

Projektowanie biżuterii traktujemy jako połączenie kunsztu złotniczego ze współczesnymi formami zdobnictwa i unikalnych materiałów. Ważna jest dla nas wiedza związana z materiałem, przekaz artystyczny oraz kreatywne przedstawienie procesu projektowania, które przekładamy na praktykę. Studenci równocześnie zdobywają wiedzę teoretyczną, techniczną i praktyczną, dzięki której mogą z powodzeniem rozwijać swoje pasje i doświadczenie.

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z realizacji jednego z wybranych projektów, udokumentowaniem go w postaci sesji zdjęciowej i prezentacją (portfolio).

Dyplom składa się z realizacji ustalonego tematu i pracy pisemnej, która może być opisem powstania kolekcji własnej lub opracowaniem tematu związanego z inspiracją. Student zobowiązany jest również do przedstawienia aneksu zrealizowanego w pracowniach Malarstwa i Rysunku lub dodatkowo w Pracowni Ubioru, Fotografii czy Projektowania Grafiki Użytkowej. Obrona pracy dyplomowej odbywa się w wyznaczonym terminie w obecności komisji dyplomowej.

W ramach promocji najlepszych studentów organizujemy pokazy i prezentacje w postaci wystaw w Uczelni jak i na zewnątrz.

Pracownie dyplomujące mogą pełnić rolę pracowni dodatkowych. Dla przykładu Studentki i Studenci specjalności „Projektowanie Biżuterii” biorą m.in. udział w zajęciach Pracowni Projektowania Ubioru etc. 

Czy wiesz, że…

 • Według szacunków, aktualna wartość rynku jubilerskiego w Polsce, wynosi prawie 3 mld złotych i każdego roku rośnie o kilka, jak nie kilkanaście procent.

 

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności

 • pracownie kierunkowe prowadzone przez wybitną kadrę profesorską

 • opracowany przez ekspertów i spełniający nowoczesne standardy program kształcenia

 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – projektantów-designerów, artystów, malarzy, kreatorów mody, materiałoznawców, managerów artystycznych

 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów z artystyczną inwencją

 • system indywidualnych konsultacji – tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców.

 • studia realizowane na jednym z najlepszych Wydziałów Artystycznych w Polsce

 • Projektanci biżuterii
 • Designerzy
 • Właściciele firm projektowych
 • Design managerowie
 • Pracownicy agencji kreatywnych
 • Managerowie kreatywny

 

 • Pracownia projektowania biżuterii
 • Perspektywa i aksonometria
 • Ergonomia z anatomią
 • Psychofizjologia widzenia
 • Malarstwo
 • Rysunek
 • Rysunek z elementami anatomii
 • Rysunek projektowy
 • Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych
 • Kompozycja brył i płaszczyzn
 • Liternictwo i podstawy typografii
 • Rzeźba
 • Podstawy projektowania
 • Materiałoznawstwo
 • Reżyseria barwy i przestrzeni
 • Fotografia produktu
 • Wybrane zagadnienia z historia sztuki
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • Wybrane zagadnienia z historia wzornictwa i architektury
 • Podstawy filozofii
 • Prawo autorskie
 • Rozważania o kulturze
 • Warsztaty kompetencji – portfolio artystyczne
 • Warsztaty kompetencji – portfolio zawodowe
 • Plener i praktyki studenckie

 

 

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content