Prawo ochrony środowiska

 • Czas trwania: 2 semestry, 165 godzin dydaktyczne, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)
 • Całkowita opłata:  3900 zł (wpisowe 0 zł!)
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i jej prawnymi uwarunkowaniami.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

Jak pokazały wybory do europarlamentu, ochrona środowiska stanowi przedmiot coraz większego zainteresowania Europejczyków, w tym Polaków. Unia Europejska od lat sytuuje tę problematykę wśród najważniejszych obszarów swojego oddziaływania. Jednocześnie przy postępującej urbanizacji i industrializacji terenów dotąd niezagospodarowanych, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w zakresie uwarunkować prawnych ochrony środowiska. Z myślą o nich powstał prezentowany kierunek.

Jego absolwenci będą potrafili biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego. Zostaną wyposażeni w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej. Będą potrafili przygotowywać sprawozdania do urzędów, opracowania środowiskowe, a także stosować narzędzia informatyczne w ochronie środowiska. Ponadto absolwenci kierunku zdobędą umiejętność korzystania z funduszy krajowych i europejskich na działania proekologiczne.

Czy wiesz, że…

 • zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z 2018 roku, aż 25% środków unijnych ma być przeznaczanych na działania związane z ochroną środowiska?
 • unikalny kierunek studiów w tej części Polski
 • aktualna problematyka dotycząca stanu prawnego związanego z ochroną środowiska
 • wiedza na temat współczesnych zagrożeń dla środowiska przekazana w sposób przystępny
 • praktyczny program kształcenia wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, prawników, ekspertów w zakresie bezpieczeństwa, ekologów, ekonomistów
 • duży wymiar godzinowy w korzystnej cenie
 • studia w samym centrum Poznania
 1. Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 2. Prawo administracyjne
 3. Bezpieczeństwo, higiena pracy i przepisy przeciwpożarowe
 4. Prawo Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
 5. Ustawa o odpadach i odpadach opakowaniowych
 6. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 7. Pojęcie recyklingu i odzysku
 8. Audyt ISO 14001 i EMAS
 9. Sprawozdania do urzędów
 10. Opracowanie środowiskowe
 11. Zastosowanie informatyki w ochronie środowiska
 12. Gospodarka odpadami
 13. Ochrona wody i wybrane zagadnienia z prawa wodnego
 14. Ochrona powietrza
 15. Ochrona przed hałasem
 16. Ochrona przyrody (przepisy dot. usuwania drzew i krzewów)
 17. Odpady czy produkty uboczne
 18. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 19. System finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz korzystania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 20. Rejestr BDO i ewidencja

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content