Projektowanie gier

 • Specjalność na kierunku: Wzornictwo
 • 3-letnie studia I stopnia
 • Tryb stacjonarny lub niestacjonarny

Studia w zakresie Projektowania Gier Komputerowych, przygotowują studentów do działalności w obszarze zarówno projektowania gier, aplikacji multimedialnych, modelowania 3D, jak i działań w obszarze nowych mediów. Podstawowym celem jest kształcenie profesjonalnych grafików, game designerów, projektantów, umiejących twórczo i oryginalnie realizować swoje idee, na podstawie cyfrowego warsztatu pracy. Studenci mogą skupić się na procesie tworzenia gier oraz poznać zagadnienia dotyczące ich dystrybucji i promocji, udając się na staże i praktyki w firmach produkujących gry w kraju, jak i za granicą.

Projektowanie gier komputerowych to proces tworzenia zasad i fabuły gry komputerowej, wiodący od wymyślenia ogólnej koncepcji do opracowania pełnej i szczegółowej dokumentacji technicznej, pozwalającej na implementację gry. Wieloaspektowość tego procesu czyni z projektowania gier komputerowych niezwykle interesujący temat zajęć dydaktycznych, które mogą być ukierunkowane na przykład na rozwijanie myślenia twórczego poprzez kreowanie fabuły i logiki nowych gier, ćwiczenie myślenia analitycznego w drodze porównywania i rozkładania na elementy składowe istniejących gier, naukę zarządzania i organizacji pracy w zespole projektowym czy wreszcie zapoznawanie uczestników kursu z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie projektowania, programowania, grafiki i animacji komputerowej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od programowania gier (to jest procesu przekształcania dokumentacji technicznej w działającą grę komputerową) ich projektowanie nie wymaga koniecznie specjalistycznych umiejętności technicznych – jeżeli wynika tak z założonych celów kursu i umiejętności jego uczestników, nauczanie projektowania gier może skupiać się niemal wyłącznie na aspektach pozatechnicznych.

Absolwenci specjalności Projektowanie Gier Komputerowych będą przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy projektowania gier oraz aplikacji mobilnych. Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych grami, grafiką komputerową, multimediami, nowoczesnymi technologiami, informatyką. Student zdobędzie podstawy tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne, jak i artystyczne.
Student nastawiony jest na zdobywanie wiedzy z projektowania graficznego, tworzenia ilustracji interaktywnej, kreacji postaci oraz sceno rysów, modelowania 3D, animacji, teksturowania oraz graficznych interfejsów, obróbki obrazu, projektowania gier komputerowych, opracowywania mechaniki gier, logiki rozgrywki. Ponadto program dostarcza wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii gier i cywilizacji. Podczas nauki można nauczyć się też zarządzania procesem produkcji oraz ewaluacji produktu.

Czy wiesz, że…

 • według magazynu „Forbes” w Polsce jest aż 16 milionów graczy, a rynek gier wyceniany jest na ponad 26 miliardów złotych?
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • świetnie wyposażone pracownie i profesjonalne oprogramowanie
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – projektantów gier, malarzy, rzeźbiarzy, designerów
 • interdyscyplinarny charakter studiów, uczących technicznego tworzenia projektów
  stworzonych z artystyczną inwencją
 • tworzenie własnych projektów pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • studia realizowane na jednym z najlepszych Wydziałów Artystycznych w tej części Polski
 • projektanci i producenci gier
 • eksperci w agencjach interaktywnych
 • pracownicy instytucji kultury
 • konstruktorzy
 • właściciele firm projektowych
 • designerzy
 • managerowie kreatywni
 • eksperci w zakresie reklamy
 • front-end developerzy
 • specjaliści marketingu wizualnego
 • Media elektroniczne – projektowanie komputerowe
 • Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych
 • Liternictwo i podstawy typografii
 • Ergonomia z anatomią
 • Geometria wykreślna
 • Historia sztuki
 • Historia wzornictwa i architektury
 • Kompozycja brył i płaszczyzn
 • Konstrukcje budowlane (w ramach pracowni)
 • Malarstwo
 • Oświetlenie (w ramach pracowni)
 • Perspektywa i aksonometria
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy fotografii
 • Prawo autorskie
 • Projektowanie architektoniczne (w ramach pracowni)
 • Psychofizjologia widzenia
 • Reżyseria barwy i przestrzeni
 • Rozważania o kulturze
 • Rysunek
 • Rysunek z elementami anatomii
 • Rzeźba
 • Techniki oświetleniowe
 • Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • Podstawy projektowania gier (w ramach pracowni)
 • Pracownia dyplomowa – pracownia projektowania gier
 • Pracownia grafiki użytkowej
 • Podstawy projektowania
 • Wybrane zagadnienia z historii gier
 • Dodatkowe pracownie artystyczne
 • Interaktywna Pracownia Projektowania Produktu / concept art
 • Interaktywna Pracownia Projektowania Mebla / concept art
 • Interaktywna Pracownia „Dzieło Plastyczne w Architekturze” / concept art
 • Interaktywna Pracownia Projektowania Witrażu / concept art

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.
Skip to content