Prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych

 • Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)
 • Całkowita opłata: 3.500 PLN (czesne dla funkcjonariuszy mundurowych), 4.000 PLN (dla pozostałych osób nie będących funkcjonariuszami mundurowymi)
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także osób zainteresowanych tą tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

Znajomość prawa karnego i prawa wykroczeń stanowi nieodłączny element pracy służb mundurowych, zwłaszcza oddelegowanych do strzeżenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. To właśnie funkcjonariusze stanowią pierwsze, bezpośrednie ogniwo łańcucha wymiaru sprawiedliwości, z którym na co dzień spotykają się obywatele. Dlatego tak istotne jest dysponowanie przez nich aktualną wiedzą na temat stanu prawnego w zakresie spraw będących przedmiotem ich zainteresowania.

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku „Prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych” słuchacze poznają mechanizmy funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się kodeksem postępowania karnego oraz kodeksem wykroczeń, a także poznają rolę funkcjonariusza jako oskarżyciela publicznego. Ponadto studenci zostaną wprowadzeni w obszar prawa ochrony środowiska, nauczą się metod zabezpieczania miejsca przestępstw, będą świadomi postępowania z nieletnimi, jak również wytycznych dotyczących prawnych aspektów kontrolowania ruchu drogowego.

Czy wiesz, że…

 • tylko w maju 2019 roku Sejm wprowadził aż 120 zmian w Kodeksie Karnym?
 • aktualna problematyka dotycząca stanu prawnego na bieżący rok
 • wiedza na temat najnowszej legislacji przekazana w sposób przystępny
 • praktyczny program kształcenia wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, prawników, pracowników służb, policjantów, radców
 • umiejętności niezbędne w pracy reprezentantów zawodów związanych z bezpieczeństwem
 • studia w samym centrum Poznania
 1. Wizerunek i komunikacja w pracy Policjanta, Strażnika Miejskiego/Gminnego oraz funkcjonariuszy innych służb.
 2. Kodeks karny – podstawowe instytucje (w ujęciu ogólnym i szczegółowym).
 3. Kodeks postępowania karnego.
 4. Wykroczenia.
 5. Policjant, Strażnik Miejski/Gminny jako oskarżyciel publiczny.
 6. Prawo ochrony środowiska.
 7. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego.
 8. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia.
 9. Kontrola ruchu drogowego.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content