Stypendia

Stypendia

Kompletne wnioski o stypendia należy składać w oznaczonym pojemniku w dziekanacie w terminie od 1 do 31 października br.

Szczegóły w regulaminie, a formularze wniosków do pobrania poniżej.

Regulamin WSUS przyznawania studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Regulamin świadczeń dla studentów WSUS 2019-2020

→ WYNIKI UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 2019

→ WYNIKI ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 2019

Druki wniosków do pobrania: