Zespół

ZESPÓŁ

dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
Rektor WSUS

prof. WSUS dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
Prorektor WSUS

prof. WSUS dr Ryszard Hayn
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

prof. WSUS dr Maciej Ziemkowski
Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

Jacek Igor Woda
Dyrektor Finansowy

mgr Joanna Piasecka
Kierownik Toku Kształcenia

mgr Paulina Scholz
Kierownik Biura Rekrutacji

mgr Magdalena Szkiełka
Dziekanat

mgr Małgorzata Ziemkowska
Asystent Rektora

prof. WSUS dr Tomasz Lewandowski
Prorektor WSUS

prof. dr hab. Władysław Wróblewski
Dziekan Wydziału Artystycznego

Józef Majchrzak
Kanclerz

mgr Marian Kossowski
Dyrektor Administracyjny

dr Paweł Semmler
Pełnomocnik Rektora ds. strategii i rozwoju

mgr Marta Połczyńska-Święch
Dziekanat

mgr Sabina Iwaszkiewicz
Dział Marketingu

mgr Andrzej Iwaszkiewicz
Administrator sieci