Wykładowcy
Do wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych należy wiele wybitnych osobistości świata nauki. Wśród nich są przedstawiciele innych ośrodków akademickich, w tym: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu czy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz innych uczelni. 

Dewiza "Wiedza i Umiejętności" oznacza, iż kadra Szkoły jest systematycznie rozbudowywana poprzez współpracę z wybitnymi praktykami - w tym pracownikami agend rządowych, urzędów centralnych, redaktorami naczelnymi telewizji, radia, prasy i mediów elektronicznych, znanymi menedżerami kultury, prawnikami oraz menedżerami agencji promocji i reklamy. 

Wykładowcy – WSUS (Poznań)

 
prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
prof. dr hab. Waldemar Domachowski
prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak
prof. dr hab. Bartłomiej Golka
prof. dr hab. Artur Jazdon
prof. dr hab. Ryszard Kamiński
prof. dr hab. Lesław Kański
prof. dr hab. Marian Kępiński
prof. dr hab. Zygmunt Laskowski
prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
prof. dr hab. Eugeniusz Matejko
prof. dr hab. Zdzisław Niedbała
prof. dr hab. Piotr Nowak
prof. dr hab. Grzegorz Nowicki
prof. dr hab. Michał Piotrowski
prof. dr hab. Witold Przymuszała
prof. dr hab. Wojciech Sadley
prof. dr hab. Weronika Węclawska-Lipowicz
prof. dr hab. Janusz Wiśniewski
prof. dr hab. Władysław Wróblewski
prof. dr hab. Barbara Wysocka
prof. dr Marek Chojnacki
prof. dr Włodzimierz Groblewski
prof. dr Zbigniew Grochal
prof. dr Tomasz Naganowski
prof. dr Henryk Paszke
dr hab. Dariusz Kuźma
doc. dr Ryszard Hayn
doc. dr Zdzisław P. Szkutnik
doc. dr Maciej Ziemkowski
dr Piotr Binas
dr Aldona Chachlikowska
dr Anna Czarnecka
dr Grzegorz Czeszak
dr Marcin Drobnik
dr Jarema Drozdowicz
dr Maciej Gołębiowski
dr Jarosław Greser
dr Jolanta Hajdasz
dr Barosz Hordecki
dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
dr Jędrzej Jakubowicz
dr Konrad Juściński
dr Agnieszka Kaczmarek
dr Wiesław Kot
dr Wojciech Kubiak
dr Andrzej Kurowski
dr Tomasz Lewandowski
dr Paweł Łubowski
dr Teresa Majtas
dr Jerzy Mikosz
dr Robert Ostafiński-Bodler
dr Andrzej Podleśny
dr Marcin Rychwał
dr Paweł Semmler
dr Zbigniew Serafin
dr Walerian Szymański
dr Maciej Urbański
dr Magdalena Wegner–Jezierska
dr Łucjan Zawartowski
dr Andrzej Zielonacki
mgr Alicja Czosnowska
mgr Iwona Elbanowska
mgr Eliza Ferszt-Majcherek
mgr Tomasz Gajdziński
mgr Beata Grudzińska
mgr Jerzy Jakubowski
mgr Dariusz Jaworski
mgr Jadwiga Jotejko
mgr Katarzyna Kamińska
mgr Piotr Karwasiński
mgr Andżelika Klabik-Górska
mgr Marian Kossowski
mgr Marzena Kubiak
mgr Katarzyna Kubiś
mgr Jarosław Lebiedź
mgr Kamila Lewandowska
mgr Justyna Łopaczyk
mgr Patrycja Majsner 
mgr Alicja Małasiak
mgr Piotr Marcinkowski
mgr Robert Matuszewski
mgr Michał Pułaczewski
mgr Zuzanna Pawlicka
mgr Tomasz Porzycki
mgr Marek Rackiewicz
mgr Wawrzyniec Reichstein
mgr Grzegorz Rusiecki
mgr Tomasz Rydel
mgr Magdalena Słocińska
mgr Alicja Spaleniak
mgr Agnieszka Spiegelhalter
mgr Mikołaj Stankowski
mgr Ewa Staszak
mgr Bożena Stradowska
mgr Renata Szymczak-Kondrat
mgr Agnieszka Świderska-Cieśla
mgr Marian Trojak
mgr Monika Tymicka
mgr Aleksandra Waligóra
mgr Grażyna Walter
mgr Michał Woźniak
mgr Jacek Zwierzyński
red. Katarzyna Janyska-Cyris
red. Barbara Krasowska
red. Andrzej Piechocki
 
Wykładowcy są zobowiązani do 15 minutowych dyżurów przed i po prowadzonych zajęciach dydaktycznych