Wykładowcy
Do wykładowców Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych należy wiele wybitnych osobistości świata nauki. Wśród nich są przedstawiciele innych ośrodków akademickich, w tym: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu czy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz innych uczelni. 

Dewiza "Wiedza i Umiejętności" oznacza, iż kadra Szkoły jest systematycznie rozbudowywana poprzez współpracę z wybitnymi praktykami - w tym pracownikami agend rządowych, urzędów centralnych, redaktorami naczelnymi telewizji, radia, prasy i mediów elektronicznych, znanymi menedżerami kultury, prawnikami oraz menedżerami agencji promocji i reklamy. 

Wykładowcy – WSUS (Poznań)

 
prof. dr hab. Grzegorz Banaszak
prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak
prof. dr hab. Bartłomiej Golka
prof. dr hab. Artur Jazdon
prof. dr hab. Ryszard Kamiński
prof. dr hab. Lesław Kański
prof. dr hab. Zygmunt Laskowski
prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski
prof. dr hab. Eugeniusz Matejko
prof. dr hab. Zdzisław Niedbała
prof. dr hab. Piotr Nowak
prof. dr hab. Grzegorz Nowicki
prof. dr hab. Witold Przymuszała
prof. dr hab. Wojciech Sadley
prof. dr hab. Weronika Węclawska-Lipowicz
prof. dr hab. Janusz Wiśniewski
prof. dr hab. Władysław Wróblewski
prof. dr hab. Barbara Wysocka
prof. dr Marek Chojnacki
prof. dr Grzegorz Czeszak
prof. dr Włodzimierz Groblewski
prof. dr Zbigniew Grochal
prof. dr Ryszard Hayn
prof. dr Jolanta Hajdasz
prof. dr Konrad Juściński
prof. dr Wiesław Kot
prof. dr Tomasz Lewandowski
prof. dr Paweł Łubowski
prof. dr Andrzej Zielonacki
dr hab. Dariusz Kuźma
doc. dr Maciej Ziemkowski
dr Piotr Binas
dr Aldona Chachlikowska
dr Emilia Cieśla
dr Anna Czarnecka
dr Marcin Drobnik
dr Jarema Drozdowicz
dr Maciej Gołębiowski
dr Barosz Hordecki
dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda
dr Jędrzej Jakubowicz
dr Agnieszka Kaczmarek
dr Wojciech Kubiak
dr Andrzej Kurowski
dr Marta Maj
dr Teresa Majtas
dr Jerzy Mikosz
dr Robert Ostafiński-Bodler
dr Andrzej Podleśny
dr Małgorzata Ratajczak
dr Marcin Rachwał
dr Paweł Semmler
dr Zbigniew Serafin
dr Walerian Szymański
dr Maciej Urbański
dr Magdalena Wegner–Jezierska
mgr inż. Anna Masztalska
mgr Mchał Bartkowiak
mgr Katarzyna Dutkiewicz
mgr Iwona Elbanowska
mgr Eliza Ferszt-Majcherek
mgr Tomasz Gajdziński
mgr Jędrzej Górski
mgr Beata Grudzińska
mgr Jerzy Jakubowski
mgr Paulina Jankowska
mgr Dariusz Jaworski
mgr Jadwiga Jotejko
mgr Katarzyna Kamińska
mgr Jacek Kasprzycki
mgr Marian Kossowski
mgr Marzena Kubiak
mgr Jarosław Lebiedź
mgr Kamila Lewandowska
mgr Justyna Łopaczyk
mgr Jerzy Maćkowiak
mgr Alicja Małasiak
mgr Piotr Marcinkowski
mgr Wojciech Matuszak
mgr Robert Matuszewski
mgr Michał Pułaczewski
mgr Zuzanna Pawlicka
mgr Tomasz Porzycki
mgr Marek Rackiewicz
mgr Wawrzyniec Reichstein
mgr Tomasz Rydel
mgr Magdalena Słocińska
mgr Mikołaj Stankowski
mgr Ewa Staszak
mgr Bożena Stradowska
mgr Renata Szymczak-Kondrat
mgr Agnieszka Świderska-Cieśla
mgr Monika Tymicka
mgr Aleksandra Waligóra
mgr Grażyna Walter
mgr Michał Woźniak
red. Katarzyna Janyska-Cyris
red. Andrzej Piechocki
 
Wykładowcy są zobowiązani do 15 minutowych dyżurów przed i po prowadzonych zajęciach dydaktycznych