Władze Uczelni
 

Rektor

dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda

 

 Prorektor

dr Tomasz Lewandowski

 

Dziekan Wydziału Artystycznego
prof. dr hab. Władysław Wróblewski

 

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
doc. dr Ryszard Hayn

 

Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
doc. dr Maciej Ziemkowski

 

Dyrektor Jacek Igor Woda

 

Senat

Przewodnicząca Senatu, dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda - Rektor WSUS

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej doc. dr Ryszard Hayn

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. dr hab. Władysław Wróblewski

dr Łucjan Zawartowski

Jacek Igor Woda     

 

Dyżury Władz Uczelni dla Studentów i Pracowników