Władze Uczelni

Rektor

prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz

 

Prorektor
dr Agnieszka Woch-Juchacz

 

Prorektor
dr Aleksandra Woda

 

 

 

Dziekan Wydziału Artystycznego
prof. dr hab. Władysław Wróblewski

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
doc. dr Ryszard Hayn

 

Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
doc. dr Maciej Ziemkowski

Senat

Przewodniczący Senatu, Rektor prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz

Prorektor dr Agnieszka Woch-Juchacz

Prorektor dr Aleksandra Woda

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej doc. dr Ryszard Hayn

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. dr hab. Władysław Wróblewski

dr Łucjan Zawartowski

Jacek Woda     

 

Dyżury Władz Uczelni dla Studentów i Pracowników