Władze Uczelni
 

Rektor

dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda

 

Prorektor

dr Tomasz Lewandowski

Pełnomocnik Rektora

dr Paweł Semmler

 

Dziekan Wydziału Artystycznego
prof. dr hab. Władysław Wróblewski

 

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
doc. dr Ryszard Hayn

 

Prodziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
doc. dr Maciej Ziemkowski

 

Dyrektor Jacek Woda

 

Senat

Przewodnicząca Senatu, dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda - Rektor WSUS

Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej doc. dr Ryszard Hayn

Dziekan Wydziału Artystycznego prof. dr hab. Władysław Wróblewski

dr Paweł Semmler

Jacek Woda

Joanna Piasecka

Józef Majchrzak

Przedstawiciel Studetów