Zasady i tryb wyboru modułów przedmiotów z grupy modułów przedmiotów do wyboru

Załącznik  do uchwały Senatu WSUS z dnia 29 maja 2023 r.

 

Zasady i tryb wyboru modułów przedmiotów z grupy modułów przedmiotów do wyboru przez studentów WSUS na kierunku „prawo” 

 

1

Niniejszym ustala się zasady i tryb wyboru modułów przedmiotów z grupy modułów przedmiotów do wyboru przez studentów WSUS na kierunku „prawo”.

2

Zgodnie z programem kształcenia studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” zobowiązani są do wyboru modułów przedmiotów z grupy modułów przedmiotów do wyboru, do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze co najmniej 30% ogólnej liczby punktów, określonej dla jednolitych studiów magisterskich, wymaganych do uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

 1. Uczestniczenie w zajęciach z uruchomionego modułu i zaliczenia na ocenę przedmiotów wchodzących w jego skład jest dla studentów obowiązkowe.

3

 1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentom moduły przedmiotów do wyboru w semestrze poprzedzającym semestr, w którym wybrany moduł będzie realizowany.
 2. Wykaz modułów przedmiotów do wyboru jest dostępny w Dziekanacie Wydziału PiKS oraz w Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej.

4

 1. Dziekan przeprowadza spotkania ze studentami odpowiednich semestrów, podczas których studenci zapisują się na preferowany przesz nich moduł z grupy modułów przedmiotów do wyboru lub składają zapisy na wskazany moduł drogą mailową do Dziekanatu Wydziału PiKS na adres opiekuna roku.
 2. Dziekanat sporządza, na podstawie dokonanych przez studentów zapisów, listę rankingową wskazanych przez studentów modułów przedmiotów do wyboru uszeregowaną według liczby uzyskanych głosów i przedkłada ją Dziekanowi.
 3. Dziekan podejmuje decyzję o uruchomieniu w danym semestrze konkretnych modułów przedmiotów do wyboru, które na liście rankingowej zajęły pierwsze miejsce według liczby uzyskanych głosów i przekazuje ją do wiadomości studentom danego semestru oraz do Działu Planowania Szkoły.

 

 

5

 1. Dokonany przez Dziekana wybór uruchomionego modułu przedmiotów do wyboru jest wiążący dla studentów danego semestru. Studenci są obowiązani do udziału w zajęciach i zaliczenia przedmiotów na ocenę.
 2. Studenci powracający z urlopów, wznawiający studia oraz powtarzający semestr winni niezwłocznie wskazać preferowany przez siebie moduł przedmiotów do wyboru.
 3. Studenci, którzy w wyznaczonym terminie nie wskażą preferowanego przez siebie modułu przedmiotów do wyboru, zostaną wpisani przez Dziekana na listę studentów uruchomionego modułu.
 4. Niezaliczenie przez studenta któregokolwiek przedmiotu realizowanego modułu oznaczać będzie niezaliczenie przedmiotu na równi z przedmiotem obowiązkowym.
 5. W przypadku niezaliczenia któregoś z przedmiotu realizowanego modułu i braku możliwości jego powtarzania w roku następnym, student zwraca się do Dziekana z wnioskiem o wskazanie przedmiotu, który może być zaliczony w zastępstwie.
 6. Studenci nie mogą realizować dwa razy tego samego modułu przedmiotów do wyboru w kolejnych semestrach studiów.

6

Niniejsze załącznik wchodzi w życie z dniem 29 maja 2023 roku.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content