Zarządzanie i prawo w oświacie

 • Czas trwania: 2 semestry, 190 godzin dydaktycznych, 10 zjazdów weekendowych (sobota-niedziela, średnio raz w miesiącu)
 • Całkowita opłata: 3.200 zł
 • Adresaci: studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w oświacie pełniących funkcje kierownicze lub przygotowujących się do ich pełnienia. Kandydatami mogą być osoby legitymujące się co najmniej dyplomem ukończenia studiów I stopnia na dowolnym kierunku.
 • Zaliczenie: test końcowy oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i prawo w oświacie” stanowią doskonałą propozycję dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach edukacyjnych lub przygotowujące się do ich pełnienia. Unikalność studiów polega na połączeniu dwóch kluczowych modułów w pracy dyrektora – menedżerskiego oraz prawnego. Studia wyposażą słuchaczy w gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania placówką oświatową, poczynając od opracowywania koncepcji szkoły, a na projektowaniu zmian kończąc. Dodatkowym atutem są elementy psychologii, negocjacji i coachingu. To niezbędne kompetencje w pracy współczesnego menedżera, który chcąc efektywnie zarządzać swoim zespołem dąży do autentycznego przywództwa.

Podstawy prawne:
Kwalifikacje określają przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U., poz. 1597) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 973) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U., poz. 473).

Czy wiesz, że…

 • średnia pensja dyrektora szkoły publicznej wynosi 5.539 zł (wg forsal.pl), a  placówki prywatnej nawet 10.000 zł

 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • szeroki, oryginalny program kształcenia łączący prawo, zarządzanie z kompetencjami miękkimi i psychologią
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach
 • aktualny stan prawny wyłożony w sposób przystępny
 • studia prowadzone we współpracy z Wydziałem Prawa i Komunikacji Społecznej

 1. Prawo oświatowe
 2. Coaching w edukacji
 3. Organizacja procesu pedagogicznego
 4. Zarządzanie zmianą
 5. Prawo pracy i BHP
 6. Prawo rodzinne
 7. Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 9. Finanse w oświacie
 10. System zamówień publicznych
 11. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
 12. Zarządzanie jakością i nadzór pedagogiczny
 13. Ewaluacja efektów placówki oświatowej
 14. Zarządzanie dokumentacją
 15. Technologie informatyczne w zarządzaniu oświatą
 16. Psychologia zarządzania
 17. Negocjacje i mediacje w pracy dyrektora

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content