Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych

 • Czas trwania: 2 semestry, 230 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)
 • Całkowita opłata: 3000 zł (wpisowe 0 zł!)
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, wykonujących zadania w zakresie obronności państwa, funkcjonariuszy służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń, pracowników administracji państwowej oraz samorządowej różnych szczebli, a także osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i obronności.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

W dobie ataków cybernetycznych i tzw. wojen hybrydowych problematyka bezpieczeństwa nabiera dodatkowego znaczenia. Zapotrzebowanie na ekspertów z tego zakresu niewątpliwie będzie systematycznie rosło. Prezentowane studia stanowią zatem odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Absolwenci kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, współczesnego rozumienia istoty bezpieczeństwa państwa oraz problemów związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zostaną także wprowadzeni w zagadnienia wchodzące w obszar nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, a także obszar zadań administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacji zagrożeń i sytuacjach kryzysowych. Słuchacze zdobędą kompetencje w zakresie współpracy i kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikowania się z otoczeniem. Dzięki szerokim kompetencjom będą przygotowani do pracy we wszelkich jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.

Czy wiesz, że…

 • instytucje publiczne regularnie poddawane są atakom hakerskim – ich ofiarą padła w 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego?
 • aktualna problematyka dotycząca funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych
 • wiedza na temat współczesnych zagrożeń przekazana w sposób przystępny
 • praktyczny program kształcenia wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, pracowników służb, ekspertów w zakresie bezpieczeństwa, policjantów, prawników
 • duży wymiar godzinowy w korzystnej cenie
 • studia w samym centrum Poznania


Blok przedmiotów wspólnych:

 • Wybrane elementy ustroju organów RP
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych       
 • Strategie medialnego tworzenia i rozładowywania kryzysu – współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej                                                     
 • Uwarunkowania prawne, obszary działania i kompetencje w instytucjonalnym współdziałaniu podmiotów zabezpieczających bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i podczas kryzysu
 • Prawne i organizacyjne aspekty ochrony zabytków przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
 • Bezpieczeństwo informacji oraz prawno-organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz łączności w zarządzaniu kryzysowym
 • Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej – systemy zarządzania kryzysowego, ochrona ludności i ratownictwo
 • Praktyczne ćwiczenie z zakresu reagowania kryzysowego – gra decyzyjna

Blok przedmiotów kierunkowych – ratownictwo i ochrona ludności:

 • Regulacje prawne i teorie zarządzania w obszarze ratownictwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego
 • Zapobieganie zagrożeniom – nowoczesne planowanie i reagowanie na wypadek zagrożeń, prewencja techniczna i społeczna – plany ratownicze a plany zarządzania kryzysowego
 • Możliwości wsparcia działań ratowniczych przez organa administracji
 • Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy
 • Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Psychologiczne aspekty działań ratowniczych
 • Faza „odbudowa” w cyklu zarządzania kryzysowego
 • Możliwości finansowania zadań z obszaru zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i ratownictwa z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej

 

Blok przedmiotów kierunkowych – zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia i kryzysu:

 • Regulacje prawne dotyczące stanów nadzwyczajnych w Rzeczypospolitej Polski
 • Współdziałanie organów centralnych i wojewódzkich administracji publicznej z organami wojska
 • Jednolity krajowy system wykrywania skażeń i alarmowania
 • Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym Polski
 • Trening twórczego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych

 

Blok przedmiotów kierunkowych – psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem w sytuacjach zagrożeń:

 • Negocjacje i mediacje w polskim prawie cywilnym i karnym
 • Komunikacja w grupie – aspekt werbalny i niewerbalny oraz symboliczny
 • Konflikt – analiza i sposoby diagnozy
 • Metody integracji i dezintegracji grup
 • Psychologia kłamstwa i psychologia stresu
 • Strategie negocjacji
 • Trening antystresowy
 • Twórcze przywództwo

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content