Współczesne kierunki psychoterapii

Czas trwania: 2 semestry, 155 godzin dydaktycznych, 9 zjazdów weekendowych (soboty-niedziele, średnio raz w miesiącu)
Opłata całkowita: 3.450 zł (wpisowe 0 zł!)
Adresaci: studia są adresowane do absolwentów studiów I lub II stopnia na takich kierunkach, jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja, medycyna, praca socjalna, socjologia, coaching oraz absolwentów innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą pomocą psychologiczną w jej różnorodnych wymiarach.
Forma zaliczenia: test końcowy oraz zaliczenia poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Międzynarodowe organizacje psychologiczne wyróżniają ponad 500 nurtów terapeutycznych praktykowanych na całym świecie. Są wśród nich te o wielodekadowej tradycji, choć budzące niekiedy kontrowersje, jak psychoanaliza, a także najnowsze, będące owocem współczesnych badań, jak terapia schematów czy terapia akceptacji i zaangażowania. Pośród tak wielu podejść terapeutycznych istnieją oczywiście bardziej oraz mniej popularne. Na studiach podyplomowych z zakresu współczesnych kierunków psychoterapii, słuchacze zapoznają się przede wszystkim z modalnościami występującymi na gruncie polskim, poczynając od szkół pofreudowskich, a na trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych kończąc. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą słuchaczom świadomie kierować dalszą karierą w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej oraz odnaleźć nurt, który będzie najbardziej odpowiadał ich preferencjom.

Czy wiesz, że…

 • w krajach wysoko rozwiniętych zapotrzebowanie na fachową pomoc psychologiczną sukcesywnie wzrasta, a prognozy Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że problemy psychiczne staną się wkrótce najbardziej niebezpieczną grupą schorzeń wyprzedzając w tym rankingu będące od lat na czele choroby sercowo-naczyniowe?

 • jedyny taki kierunek studiów w skali Polski
 • panorama najważniejszych podejść terapeutycznych zebrana w jednym programie kształcenia
 • profesjonalne przygotowanie do podjęcia specjalistycznego szkolenia w zakresie psychoterapii
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, takich jak: psychiatria, psychoterapia, psychologia, neuronauka, coaching, pedagogika, andragogika, tutoring
 • okazja do stworzenia własnych narzędzi wspierania psychospołecznego człowieka

 1. Historia psychologii
 2. Counseling i poradnictwo psychologiczne
 3. Psychoanaliza w świetle dokonań Zygmunta Freuda
 4. Terapia analityczna Carla Junga
 5. Niekliniczna pomoc psychologiczna – coaching i doradztwo psychospołeczne
 6. Zastosowania terapii behawioralnej
 7. Klasyfikacja DSM-5 i ICD-10
 8. Racjonalno-emotywna terapia zachowań Alberta Ellisa
 9. Racjonalna Terapia Zachowania według M. Maultsby’ego
 10. Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach z elementami terapii narracyjnej
 11. Psychoterapia psychodynamiczna
 12. Terapia Akceptacji i Zaangażowania
 13. Terapia Schematów
 14. Uważność w psychoterapii
 15. Wprowadzenie do obszaru terapii uzależnień

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content