Uniwersytet Srebrnego Wieku

Uniwersytet Srebrnego Wieku (USW) to miejsce przyjazne Seniorom, oferujące im zajęcia wyjaśniające najważniejsze procesy społeczne i ekonomiczne współczesności.
Za równie istotne uważamy tematy związane z psychologią, organizacją czasu wolnego i aktywizacją zawodową. Aktywny umysł staje się motywatorem dla całego organizmu, dlatego tak ważne jest zadbanie o jego kondycję. Staramy się zachęcać Studentów USW do samodzielnego wskazywania interesujących ich tematów, rodzajów zajęć czy wydarzeń, które moglibyśmy zorganizować w ramach Uniwersytetu. Niezwykle ważne w działalności USW jest podtrzymywane więzi wśród seniorów mundurowej grupy zawodowej, a także upowszechnienie inicjatyw edukacyjnych użytecznych dla tego środowiska.
Skip to content