Rekrutacja

Wystarczą 3 kroki, by dołączyć do grona Studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych:

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek.
 2. Przygotuj dokumenty, uiszczając symboliczną opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł. (UWAGA: kandydaci na kierunki artystyczne zobowiązani są przesłać uprzednio skany swoich prac – patrz poniżej sekcja “Kwalifikacje online na studia artystyczne”)
 3. Dostarcz dokumenty do naszej siedziby i… witaj na WSUS!
 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
 • odpis dyplomu (z suplementem) wraz z kserokopią (obowiązuje tylko kandydatów na studia II stopnia i studia podyplomowe)
 • podanie o przyjęcie na studia – POBIERZ
 • podanie na studia podyplomowe – POBIERZ
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (100 zł) na konto Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza

Nr rachunku: 77 1050 1520 1000 0022 5859 3322

Tytułem: opłata. Imię i nazwisko kandydata/ki

 • na adres rekrutacja.art@wsus.poznan.pl prześlij wypełniony  kwestionariusz-osobowy oraz podanie na studia (napisz, co motywuje Cię do podjęcia studiów artystycznych)
 • do dokumentów dołącz minimum 5 skanów swoich prac (jpg lub pdf) – łącznie pliki nie mogą przekroczyć 20 Mb
 • odpowiedzi mailowe udzielane są kandydatom w poniedziałki i czwartki
 • po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi zostaniesz poproszony o dosłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (patrz sekcja wyżej “Przygotuj dokumenty”)
 • UWAGA: osoby, które chcą skorzystać z konsultacji bezpośrednich, w siedzibie Uczelni, proszone są o wysłanie wiadomości na  adres: dziekanat@wsus.poznan.pl wpisując w tytule: rozmowa kwalifikacyjna oraz podając wybraną datę spośród następujących: 29.06., 06.07., 27.07., 17.08., 24.08., 07.09, 21.09.  godz. 10.00. Wiadomość należy wysłać najpóźniej na 5 dni przed planowaną konsultacją.
 • dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby Uczelni lub za pośrednictwem poczty
 • umowę będącą gwarantem podjęcia studiów można podpisać przy okazji dostarczenia dokumentów lub podczas spotkania organizacyjnego, na które wszyscy przyszli studenci zostaną zaproszeni we wrześniu
 • w szczególnych przypadkach możliwe jest podpisanie umowy za pośrednictwem profilu zaufanego – zainteresowanych tą formą zawarcia umowy prosimy o kontakt z Panią Pauliną Scholz (p.scholz@wsus.poznan.pl)


SPRAWDŹ CENNIK

Nr konta UCZELNI:  77 1050 1520 1000 0022 5859 3322