Menu

Rekrutacja

Wystarczą 3 kroki, by dołączyć do grona Studentów Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych:

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek.
 2. Przygotuj dokumenty, uiszczając symboliczną opłatę za legitymację i indeks w wysokości 26 złotych
  (nie dotyczy kandydatów na studia podyplomowe).
 3. Dostarcz dokumenty do naszej siedziby i… witaj na WSUS!

 

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
 • odpis dyplomu (z suplementem) wraz z kserokopią (obowiązuje tylko kandydatów na studia II stopnia i studia podyplomowe)
 • podanie o przyjęcie na studia – POBIERZ
 • podanie na studia podyplomowe – POBIERZ
 • kwestionariusz osobowy – POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie
 • potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację i indeks (łącznie 26 PLN) na konto Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza

Nr rachunku: 77 1050 1520 1000 0022 5859 3322

Tytułem: opłata. Imię i nazwisko kandydata/ki

 • Uwaga: kandydaci na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty za indeks i legitymację!
 • terminy rozmów kwalifikacyjnych: poniedziałki od 10.00 do 11.00
 • miejsce: Budynek Główny WSUS (ul. Głogowska 26), pokój 111, parter
 • nie wymagamy wcześniejszego umawiania się
 • na rozmowie należy przedstawić co najmniej 5 prac malarskich i/lub rysunkowych (temat, technika i rozmiar dowolne) i ewentualnie dodatkowe projekty (związanie z zainteresowaniami, pracą). Po pozytywnej ocenie, należy złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji (p. 132)


Sprawdź CENNIK

Nr konta UCZELNI:  77 1050 1520 1000 0022 5859 3322