Psychologia sportu

 • Czas trwania: 2 semestry, 205 godzin dydaktycznych, 10 zjazdów weekendowych (średnio raz w miesiącu, sobota-niedziela)
 • Całkowita opłata: 4.450 zł 
 • Adresaci: studia adresowane są do osób, które ukończyły studia co najmniej I stopnia, zainteresowanych wspieraniem sportowców w rozwijaniu przez nich swojego potencjału oraz radzeniu sobie z przeciwnościami.
 • Forma zaliczenia: praca projektowa (przygotowanie autorskich warsztatów rozwojowych dla sportowców) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Już w latach 20. XX wieku amerykański badacz Coleman Griffith przekonywał, że każdy trener powinien posiadać kompetencje psychologiczne. W polskim sporcie prawdziwe zainteresowanie wsparciem psychologicznym zawodników pojawiło się w XXI wieku. Psycholog lub trener psychologiczny stał się równoprawnym członkiem kadry profesjonalnych zespołów – podobnie jak dzieje się to w zawodowych klubach europejskich i amerykańskich.

Studia z zakresu psychologii sportu wyposażą przyszłych studentów w wiedzę na temat psychicznych aspektów motywacji, wytrwałości, koncentracji czy opanowania, a także w umiejętności pozwalające z tymi obszarami pracować. Tego rodzaju kompetencje stają się nie tylko użyteczne w świecie sportu, ale także we wspieraniu zespołów funkcjonujących w organizacjach biznesowych i publicznych czy też w edukacji.

Absolwent studiów z Psychologii sportu będzie potrafił skutecznie motywować swoich podopiecznych, pomagać im w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz wytrwale dążyć do postawionych przed sobą celów.

OFICJALNY PATRON KIERUNKU:

Czy wiesz, że…

 • większość klubów piłkarskich z ekstraklasy zatrudnia trenerów psychologicznych lub psychologów sportu?

 • unikalne studia w skali kraju bazujące na międzynarodowych programach szkolenia trenerów psychologicznych
 • najnowsza wiedza o psychice zawodnika w praktyce
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów ze świata psychologii i sportu program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – od zawodników, przez trenerów do psychologów i coachów
 • tworzenie własnych projektów szkoleniowych przez studentów pod bezpośrednią opieką wykładowców

 • trener psychologiczny
 • specjalista w zakresie psychologii sportu
 • pracownik klubów sportowych
 • asystent trenera zespołu sportowego
 • doradca
 • team lider
 • facylitator

 1. Psychologia ogólna
 2. Podstawy psychologii sportu
 3. Trening mentalny na bazie psychologii pozytywnej
 4. Bariery mentalne w sporcie
 5. Podstawy teorii treningu sportowego
 6. Doping, dieta i mechanizmy biochemiczne w treningu
 7. Motywacja, stres i agresja w karierze zawodnika
 8. Podstawy fizjologii z elementami biomechaniki i autoterapii narządów ruchu
 9. Wizerunek i komunikacja z mediami i kibicami
 10. Rola marketingu we współczesnym sporcie
 11. Neuronauka w służbie sportu
 12. Komunikacja trener – zawodnik – zespół (z uwzględnieniem sportu profesjonalnego, dzieci i młodzieży)
 13. Sport osób niepełnosprawnych
 14. Planowanie i prowadzenie treningu sportowego
 15. Metody diagnostyczne i pomiary wydolności sportowej
 16. Mentoring trenera personalnego

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content