Profilaktyka zagrożeń w szkole z elementami prawa

 • Czas trwania: 95 godzin dydaktycznych, 4 miesiące, spotkania raz w tygodniu (dzień powszedni, środa lub czwartek, w godzinach popołudniowych).
 • Całkowita opłata: 1700 zł (możliwość płatności w 2 ratach).
 • Adresaci: studia adresowane są do nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, terapeutów, psychologów oraz wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką zagrożeń we współczesnej szkole oraz ich prawnymi aspektami.
 • Forma zaliczenia: zaliczenie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład programu studiów oraz przygotowanie pracy końcowej.

„Profilaktyka zagrożeń w szkole z elementami prawa” to jedyny taki kierunek w Polsce o skondensowanej formule zajęć, dostosowany do potrzeb i pracy osób związanych z oświatą. Studia te stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość szkolną, w której skala zagrożeń (wirtualnych i bezpośrednich) stale wzrasta.

Katalog zagrożeń czyhających na uczniów we współczesnej szkole ulega ciągłemu poszerzaniu. ponad 60% uczniów doświadcza w szkole przemocy werbalnej ze strony rówieśników, zaś blisko 20% uczniów padło ofiarą agresji cyfrowej. 

Łatwy dostęp do medium, jakim jest Internet, sprawia, że młodzi ludzie pozostają narażeni na rozmaite niebezpieczeństwa każdego dnia. Dlatego spektrum oddziaływań profilaktycznych powinno być wzbogacone o aktualną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń, jak i o aktualny stan prawny.

Czy wiesz, że…

 • według najnowszych danych UNICEF: na całym świecie ponad 1 na 3 uczniów wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia
 • jedyny taki kierunek studiów w tej części Polski
 • najnowsza wiedza z zakresu prewencji i profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa uczniów
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, takich jak: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, prawnicy, kuratorzy
 • Szkoła wobec uzależnień 
 • Komunikacja nauczyciel – rodzic 
 • Komunikacja nauczyciel – uczeń 
 • Przestępczość i przemoc w szkole 
 • Profilaktyka w zakresie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 
 • Podstawy psychopatologii 
 • Zagrożenia w sferze seksualnej i tożsamościowej 
 • Agresja cyfrowa a prawo 
 • Obowiązki prawne szkoły w przeciwdziałaniu zagrożeniom
 • Współczesne zagrożenia w kontaktach uczeń-nauczyciel 
 • Strategie radzenia sobie ze stresem 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content