Profilaktyka i prewencja na rzecz bezpieczeństwa młodzieży szkolnej

 • Czas trwania: 95 godzin dydaktycznych, 4 miesiące, spotkania raz w tygodniu (dzień powszedni, środa lub czwartek, w godzinach popołudniowych).
 • Całkowita opłata: 1700 zł (możliwość płatności w 2 ratach).
 • Adresaci: studia adresowane są do nauczycieli, dyrektorów, pedagogów, terapeutów, psychologów oraz wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką zagrożeń we współczesnej szkole oraz ich prawnymi aspektami.
 • Forma zaliczenia: zaliczenie wszystkich przedmiotów wchodzących w skład programu studiów oraz przygotowanie pracy końcowej.

„Profilaktyka i prewencja na rzecz bezpieczeństwa młodzieży szkolnej” to kierunek studiów podyplomowych o skondensowanej formule zajęć, dostosowany do potrzeb i pracy osób związanych z oświatą. Studia te stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość szkolną, w której skala zagrożeń (wirtualnych i bezpośrednich) stale wzrasta.

W kręgu zainteresowania specjalistów znajduje się więc szeroko rozumiany kontekst społeczny funkcjonowania młodych ludzi, do którego poza rodziną i grupami rówieśniczymi zaliczyć należy relacje budowane w przestrzeni wirtualnej. 

Program studiów stanowi całościowe podejście do profilaktyki i prewencji na rzecz bezpieczeństwa uczniów – od aspektów psychospołecznych, przez problematykę uzależnień, przemocy, wpływu niepowodzeń na zdrowie psychiczne, zachowań ryzykownych, aż do kwestii wypalenia zawodowego, na które szczególnie narażone są osoby niosące pomoc.

Czy wiesz, że…

 • według najnowszych danych UNICEF: na całym świecie ponad 1 na 3 uczniów wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia
 • jedyny taki kierunek studiów w tej części Polski
 • najnowsza wiedza z zakresu prewencji i profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa uczniów
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, takich jak: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, prawnicy, kuratorzy
 • Sytuacja materialna i bytowa oraz jej wpływ na kształtowanie postaw i zachowań młodzieży 
 • Wybrane elementy psychologii osobowości i społecznej 
 • Budowanie relacji: rodzice – dzieci – nauczyciele – uczniowie w dobie deficytu czasu 
 • Rówieśnicy, tempo życia i relacje. Przynależność do grup podejrzanych o przestępczość 
 • Podstawy psychopatologii: wybrane zaburzenia psychiczne 
 • Przyczyny i skutki uzależnień 
 • Uzależnienia od Internetu i telewizji 
 • Uwarunkowania i rzeczywistość 
 • Niepowodzenia szkolne, nadmierny stres i odrzucenie społeczne przez grupy rówieśnicze 
 • Przemoc fizyczna i psychiczna w szkole
 • Wczesne inicjacje seksualne – ryzykowne zachowania a rzeczywistość społeczna
 • Wypalenie zawodowe. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content