Prawo karne i prawo wykroczeń

W PRACY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Czas trwania: 2 semestry, 160 godzin dydaktycznych, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela)
Całkowita opłata: 3.900 PLN (czesne dla funkcjonariuszy służb mundurowych), 4.400 PLN (dla pozostałych osób nie będących funkcjonariuszami służb mundurowych)

Znajomość prawa karnego i prawa wykroczeń stanowi nieodłączny element pracy służb mundurowych, zwłaszcza oddelegowanych do strzeżenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. To właśnie funkcjonariusze stanowią pierwsze, bezpośrednie ogniwo łańcucha wymiaru sprawiedliwości, z którym na co dzień spotykają się obywatele. Dlatego tak istotne jest dysponowanie przez nich aktualną wiedzą na temat stanu prawnego w zakresie spraw będących przedmiotem ich zainteresowania.

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku „Prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych” słuchacze poznają mechanizmy funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się kodeksem postępowania karnego oraz kodeksem wykroczeń, a także poznają rolę funkcjonariusza jako oskarżyciela publicznego. Ponadto studenci zostaną wprowadzeni w obszar prawa ochrony środowiska, nauczą się metod zabezpieczania miejsca przestępstw, będą świadomi postępowania z nieletnimi, jak również wytycznych dotyczących prawnych aspektów kontrolowania ruchu drogowego.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także osób zainteresowanych tą tematyką, chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń

Czy wiesz, że…

tylko w maju 2019 roku Sejm wprowadził aż 120 zmian w Kodeksie Karnym

 • aktualna problematyka dotycząca stanu prawnego na 2019 rok
 • wiedza na temat najnowszej legislacji przekazana w sposób przystępny
 • praktyczny program kształcenia wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, prawników, pracowników służb, policjantów, radców
 • umiejętności niezbędne w pracy reprezentantów zawodów związanych z bezpieczeństwem
 • studia w samym centrum Poznania

 

1. Wizerunek i komunikacja w pracy Policjanta, Strażnika Miejskiego/Gminnego oraz funkcjonariuszy innych służb.

2. Kodeks karny – podstawowe instytucje (w ujęciu ogólnym i szczegółowym).

3. Kodeks postępowania karnego.

4. Wykroczenia.

5. Policjant, Strażnik Miejski/Gminny jako oskarżyciel publiczny.

6. Prawo ochrony środowiska.

7. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa karnego.

8. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego zdarzenia.

9. Kontrola ruchu drogowego.

 

 • Analiza dyskursu medialnego
 • Dziennikarstwo prasowe
 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Ekonomika mediów
 • Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Kulturowe oddziaływanie mediów
 • Metodologia pisania prac magisterskich
 • Metody badań medioznawczych
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Opinia publiczna
 • Marketing
 • Pragmatyka językowa
 • Prawo autorskie
 • Psychologia kompetencji społecznych
 • Psychologia społeczna
 • Reklama
 • Różnorodność kulturowa
 • Specyfika mediów lokalnych
 • Społeczne oddziaływanie mediów
 • Stosunki międzykulturowe
 • Teoria komunikowania masowego
 • Warsztat rzecznika prasowego

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content