Neuroprzywództwo – Akademia Lidera

 • Czas trwania: 2 semestry, 180 godzin dydaktycznych, 9 zjazdów weekendowych (sobota-niedziela, średnio raz w miesiącu)
 • Całkowita opłata: 3950 zł (wpisowe 0 zł!)
 • Adresaci: studia adresowane są do osób mających co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia – managerów wszystkich szczebli, liderów zespołów, trenerów, coachów i wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnym przywództwem oraz metodami opartymi na najnowszej wiedzy o ludzkim mózgu wykorzystywanymi w zarządzaniu.
 • Forma zaliczenia: praca projektowa (przygotowanie autorskich warsztatów rozwojowych dla liderów) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Neuroprzywództwo to nowatorska próba przełożenia wiedzy gromadzonej w interdyscyplinarnym obszarze neuronauk na grunt codziennej pracy lidera. Studia z tego zakresu wyposażą Słuchaczy w wiedzę i umiejętności wspomagające liderów w procesie samodoskonalenia oraz przewodzenia zespołom i organizacjom. 

W obszarze neuroprzywództwa krzyżują się dane, których dostarczają nauki o zarządzaniu, psychologia i neurobiologia, tworząc unikalny zestaw narzędzi możliwych do wykorzystania w efektywnym realizowaniu się w roli lidera. Absolwenci neuroprzywództwa będą gotowi do pełnienia ról kierowniczych w organizacjach, jak również do wspierania liderów w jak najlepszym wypełnianiu swoich obowiązków.

Czy wiesz, że…

 • według uczestników Forum Biznesowego w Davos do najważniejszych kompetencji na rynku należą m.in. inteligencja emocjonalna, krytyczne myślenie, elastyczność poznawcza, a więc kluczowe zagadnienia programu Neuroprzywództwa  wg pracuj.pl)
 • według badania przeprowadzonego przez portal LinkedIn czterema najbardziej pożądanymi kompetencjami w biznesie są: przywództwo, komunikacja, współpraca oraz zarządzanie
 • średnie zarobki menedżerskie wynoszą 8.000 zł (wg danych Sedlak & Sedlak)

 • unikalne studia w skali kraju bazujące na międzynarodowych programach szkolenia liderów
 • najnowsza wiedza o ludzkim mózgu w praktyce biznesowej
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • oryginalny, opracowany przez ekspertów program kształcenia
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach
 • tworzenie własnych projektów szkoleniowych przez studentów pod bezpośrednią opieką wykładowców

 • Lider zespołu
 • Manager
 • Trener
 • Executive coach
 • HR Business Partner
 • Doradca biznesowy
 • Doradca personalny
 • Business coach

 1. Przemiany w nowoczesnym przywództwie
 2. Podstawy wiedzy o mózgu
 3. Przywództwo w neurotycznych organizacjach według koncepcji Manfreda Kets de Vriesa
 4. Psychologiczny autoportret według Johna Oldhama i Loisa Morrisa
 5. Inteligencja emocjonalna
 6. Odporność psychiczna lidera
 7. Strategie radzenia sobie ze stresem
 8. Leadership a płeć
 9. Psychologiczne aspekty charyzmy
 10. Wypalenie zawodowe w przywództwie
 11. Rozwój osobisty lidera
 12. Model biopsychospołeczny
 13. Mentoring
 14. Executive coaching
 15. Modele pracy w coachingu opartym na wiedzy o mózgu (model SCARF, model 4S, model biodynamiczny Rocka, Model Schwartza)

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content