Kolegium Studiów Nauczycielskich

Studia podyplomowe - kwalifikacyjne oraz doskonalące

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie wiedzy o społeczeństwie

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie języka polskiego

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie języka angielskiego (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)

Kwalifikacyjna studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie matematyki

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie przedsiębiorczości

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie historii

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie geografii

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

nauczanie wychowania do życia w rodzinie

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

3 semestry - od października 2020 do października 2021

edukacja dla bezpieczeństwa

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia nadają uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 2. sierpnia 2019 roku.

studia uprawniające do pełnienia funkcji dyrektora szkoły!

zarządzanie i prawo w oświacie

Kwalifikacyjne studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i prawo w oświacie” stanowią doskonałą propozycję dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach edukacyjnych lub przygotowujące się do ich pełnienia. Unikalność studiów polega na połączeniu dwóch kluczowych modułów w pracy dyrektora – menedżerskiego oraz prawnego.

NISKA CENA!

neurodydaktyka

Studia doskonalące

Neurodydaktyka stanowi zaproszenie – nie tylko dla nauczycieli, ale również pedagogów, psychologów, terapeutów, coachów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych i wszystkich pracujących na co dzień z drugim człowiekiem – do poznawania świata jego (a przez to i swojego) mózgu. Neurodydaktyka jako kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Skip to content