Komunikacja w medycynie

 • Specjalność na studiach I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • 3 lata, 6 semestrów
 • Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Komunikacja w medycynie to innowacyjna specjalność na studiach I stopnia przygotowująca studentów do kompetentnego doradzania podmiotom opieki zdrowotnej oraz zarządzania ich komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w ujęciu wieloliniowym.

Pierwsza z linii to relacja personel medyczny – pacjenci. Na zagadnienia wchodzące w zakres tego modułu zostanie położony szczególny akcent. Twórcy i kadra kierunku jako członkowie personelu, a zarazem także osoby będące nieuchronnie w roli pacjentów pragną rozwinąć u słuchaczy istotną wrażliwość na tę problematykę. Proces leczenia to poza odpowiednio dobraną kuracją – również odpowiednie zakomunikowanie zaleceń, co bywa udziałem zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek i farmaceutów. Kolejna z linii dotyczy personelu i komunikacji wewnątrzorganizacyjnej na wszystkich szczeblach. Następna z linii komunikacji polega na kontaktach ośrodków opieki zdrowotnej z otoczeniem. Jest to więc informowanie o bieżącej sytuacji zarówno placówki jako takiej, jak i w stopniu wskazanym i możliwym – o stanie osób leczonych. 

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 unaoczniła z całą mocą, jak ważna jest sprawna komunikacja w ochronie zdrowia. Uchybienia w jej zakresie mogą prowadzić nie tylko do nieporozumień, ale również masowej paniki.

Studenci zostaną wyposażeni także w solidną wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, w tym przede wszystkim systemu opieki zdrowotnej, jak również systemów państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Wiedza ta stanowić będzie fundament niezbędny do sprawnego poruszania się w meandrach codzienności polskiej medycyny. Poznają także podstawowe koncepcje zarządzania w systemie opieki zdrowotnej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Ważnym elementem kształcenia w ramach tej specjalności będą marketingowe i technologiczne aspekty usług medycznych. Studenci poznają aktualnie funkcjonujące w polskich placówkach narzędzia teleinformatyczne oraz strategie komunikowania prowadzone za ich pośrednictwem.
Tak kompleksowo ujęte kształcenie przygotuje absolwentów do prowadzenia szkoleń i warsztatów dla personelu medycznego, świadczenia usług doradczych oraz piastowania funkcji menedżerskich w zakresie komunikacji w opiece zdrowotnej.

Czy wiesz, że…

 • zadanie pacjentowi pytania, czy w razie braku możliwości przyjścia na wizytę, poinformuje o tym personel – sprawia, że liczba absencji spada o 57% w porównaniu do komunikatu niemającego formy pytającej?
 • innowacyjna specjalność o unikalnym na skalę kraju programie
 • studia odpowiadające na potrzeby współczesnych wyzwań
 • studia dziennikarskie o najdłuższej tradycji wśród uczelni niepublicznych w tej części Polski
 • studia o profilu praktycznym wyposażające słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach – medyków, dziennikarzy, psychologów, managerów, trenerów komunikacji
 • interdyscyplinarny charakter studiów
 • tworzenie własnych prac projektowych pod bezpośrednią opieką wykładowców
 • Doradcy ds. komunikacji
 • Managerowie ds. komunikacji w placówkach opieki zdrowotnej
 • Specjaliści od PR
 • Copywriterzy
 • Dokumentaliści
 • Dziennikarze
 • Managerowie kreatywni
 • Pracownicy instytucji kultury i sztuki
 • Prezenterzy radiowi i telewizyjni
 • Redaktorzy czasopism branżowych
 • Reportażyści
 • Reporterzy
 • Specjaliści od PR
 • Trenerzy komunikacji
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja z pacjentem
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • PR placówki medycznej
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka
 • Psychologia zdrowia
 • Zdrowie publiczne
 • Prawo w medycynie
 • Marketing usług medycznych
 • Analiza dyskursu medialnego
 • Dziennikarstwo prasowe
 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Ekonomika mediów
 • Komunikowanie międzynarodowe
 • Kulturowe oddziaływanie mediów
 • Metodologia pisania prac magisterskich
 • Metody badań medioznawczych
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Opinia publiczna
 • Marketing
 • Pragmatyka językowa
 • Prawo autorskie
 • Psychologia kompetencji społecznych
 • Psychologia społeczna
 • Reklama
 • Specyfika mediów lokalnych
 • Społeczne oddziaływanie mediów
 • Stosunki międzykulturowe
 • Teoria komunikowania masowego
 • Warsztat rzecznika prasowego

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content